Uit-1kolokvijum

63 Questions | Total Attempts: 1928

SettingsSettingsSettings
God Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  Repetitori rade na kojem sloju?
  • A. 

   Fizickom sloju

  • B. 

   Sloju sesije

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   Mreznom sloju

  • E. 

   Sloju aplikacije

 • 2. 
  Prvi i najnizi sloj OSI modela je:
  • A. 

   Sloj prezentacije

  • B. 

   Fizicki sloj

  • C. 

   Sloj aplikacije

  • D. 

   Mrezni sloj

  • E. 

   Nijedno od navedenog

 • 3. 
  Ukoliko ne zelimo da se neki tekst prelomi u vise linija, treba ga napisati izmedju:
  • A. 

   i (nobr)

  • B. 

   i (br)

  • C. 

   i (noline)

  • D. 

   i (line)

 • 4. 
  Ukoliko u HTML dokumentu napisemo vise razmaka
  • A. 

   Svi oni ce se svesti na samo jedan

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Svaki razmak ce biti prikazan

 • 5. 
  Frejmovi omogucvaju 
  • A. 

   Prosledjivanje podataka od citaca ka serveru

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Unos podataka od strane korisnika

  • D. 

   Formiranje slozenih dokumenata od vise razlicitih dokumenata

 • 6. 
  Dat je HTML kod<i>Glavni meni<i>Da li postoje greske u navedenom kodu?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 7. 
  OSI referentni model se sastoji od koliko slojeva?
  • A. 

   8

  • B. 

   7

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 8. 
  <tag>t e  ks   t</tag>Koji tag treba koristiti da bismo dobili prikaz t e   ks  t (a ne tekst)?
  • A. 

   Nijedno od navedenog

  • B. 

   U svakom slucaju ce se dobiti trazeni ispis

  • C. 

   Pre

  • D. 

   Space

  • E. 

   Br

 • 9. 
  Sta od navedenog jeste atribut taga <body>?
  • A. 

   Head

  • B. 

   Bgcolor

  • C. 

   H2

  • D. 

   Title

  • E. 

   Nista od navedenog

 • 10. 
  Oznaci sve atribute koje moze imati <font> tag?
  • A. 

   Face

  • B. 

   Width

  • C. 

   Size

  • D. 

   Border

  • E. 

   Color

  • F. 

   Bgcolor

 • 11. 
  Dimenzije slike se zadaju pomoc atributa width i height i one se zadaju 
  • A. 

   Iskljucivo u procentima

  • B. 

   Iskljucivo u pikselima

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   U pikselima ili procentima

 • 12. 
  CSS je skracenica od 
  • A. 

   Cascading Style Sheets

  • B. 

   Colorful Style Sheets

  • C. 

   Creative Style Sheets

  • D. 

   Computer Style Sheets

 • 13. 
  Oznaciti tacan HTML za postavljanje pozadinske slike
  • A. 

   Body backgraund="backgraund.gif"

  • B. 

   Background img="background.gif"

  • C. 

   Img src="background.gif" background

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 14. 
  Tag zamenjuje koji tag u HTML dokumentu?
  • A. 

   Body

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Head

  • D. 

   Html

 • 15. 
  Za multimedijalne aplikacije za prenos glasa ili slike koje se oslanjaju na rad u realnom vremenu koristi se TCP protokol
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 16. 
  Princip nizeg nivoa pri preuzimanju podataka dobijenih od protokola viseg nivoa dodaje sopstvene kontrolne parametre i takav skup podataka prosledjuje protokolu nizeg nivoa (koji primenjuje isti princip) naziva se
  • A. 

   Enkapsulacija

  • B. 

   Nasledjivanje

  • C. 

   Multipleksiranje

  • D. 

   Demultipleksiranje

 • 17. 
  Za sta od navedenog je zaduzen sloj prezentacije
  • A. 

   Odredjivanje prenosinih puteva izmedju krajnih korisnika mreze

  • B. 

   Kompresiju/dekompresiju podataka

  • C. 

   Definisanje vrsti medijuma za prenos

  • D. 

   Nijedno od navedenog

 • 18. 
  Koje se svojstvo u CSS-u koristi za menjanje boje pozadine?
  • A. 

   Background

  • B. 

   Backgound-color

  • C. 

   Bgcolor

  • D. 

   Color

 • 19. 
  Kako se unosi komentar u CSS fajlu
  • A. 

   %komentar

  • B. 

   //komentar

  • C. 

   //komentar//

  • D. 

   /*komentar*/

 • 20. 
  Oznaciti tacan nacin za kreiranje linkova u HTML-u
  • A. 

   (a name="http://www.viser.edu.rs")VISER(/a)

  • B. 

   (a url="http://www.viser.edu.rs")VISER(/a)

  • C. 

   (a) http://www.viser.edu.rs(/a)

  • D. 

   (a href="http://www.viser.edu.rs")VISER(/a)

 • 21. 
  Dat je deo HTML koda:<a> tekst linka</a href="title.html">da li postoje greske u navedenom delu koda? 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 22. 
  Po tehnologiji prenosa racunarske mreze se dele na difuzijske(broadcast) mreze i mreze od tacke do tacke (point to point).
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 23. 
  Gde je HTML dokumentu treba ukljuciti spoljni CSS fajl?
  • A. 

   Unutar body taga

  • B. 

   Unutar head taga

  • C. 

   Na vrhu dokumenta

  • D. 

   Na kraju dokumenta

 • 24. 
  Tekstualno polje se unutar forme postavlja upotrebom taga 
  • A. 

   Input

  • B. 

   T

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   Text

 • 25. 
  Koji HTML tag sluzi za unosenje novog reda?
  • A. 

   Nijedno od ponudjenih

  • B. 

   Line

  • C. 

   Ib

  • D. 

   Break

  • E. 

   Br

Back to Top Back to top