Uit-1kolokvijum

63 Questions | Total Attempts: 1312

SettingsSettingsSettings
Please wait...
God Quizzes & Trivia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Repetitori rade na kojem sloju?
  • A. 

   Fizickom sloju

  • B. 

   Sloju sesije

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   Mreznom sloju

  • E. 

   Sloju aplikacije

 • 2. 
  Prvi i najnizi sloj OSI modela je:
  • A. 

   Sloj prezentacije

  • B. 

   Fizicki sloj

  • C. 

   Sloj aplikacije

  • D. 

   Mrezni sloj

  • E. 

   Nijedno od navedenog

 • 3. 
  Ukoliko ne zelimo da se neki tekst prelomi u vise linija, treba ga napisati izmedju:
  • A. 

   i (nobr)

  • B. 

   i (br)

  • C. 

   i (noline)

  • D. 

   i (line)

 • 4. 
  Ukoliko u HTML dokumentu napisemo vise razmaka
  • A. 

   Svi oni ce se svesti na samo jedan

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Svaki razmak ce biti prikazan

 • 5. 
  Frejmovi omogucvaju 
  • A. 

   Prosledjivanje podataka od citaca ka serveru

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Unos podataka od strane korisnika

  • D. 

   Formiranje slozenih dokumenata od vise razlicitih dokumenata

 • 6. 
  Dat je HTML kod<i>Glavni meni<i>Da li postoje greske u navedenom kodu?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 7. 
  OSI referentni model se sastoji od koliko slojeva?
  • A. 

   8

  • B. 

   7

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 8. 
  <tag>t e  ks   t</tag>Koji tag treba koristiti da bismo dobili prikaz t e   ks  t (a ne tekst)?
  • A. 

   Nijedno od navedenog

  • B. 

   U svakom slucaju ce se dobiti trazeni ispis

  • C. 

   Pre

  • D. 

   Space

  • E. 

   Br

 • 9. 
  Sta od navedenog jeste atribut taga <body>?
  • A. 

   Head

  • B. 

   Bgcolor

  • C. 

   H2

  • D. 

   Title

  • E. 

   Nista od navedenog

 • 10. 
  Oznaci sve atribute koje moze imati <font> tag?
  • A. 

   Face

  • B. 

   Width

  • C. 

   Size

  • D. 

   Border

  • E. 

   Color

  • F. 

   Bgcolor

 • 11. 
  Dimenzije slike se zadaju pomoc atributa width i height i one se zadaju 
  • A. 

   Iskljucivo u procentima

  • B. 

   Iskljucivo u pikselima

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   U pikselima ili procentima

 • 12. 
  CSS je skracenica od 
  • A. 

   Cascading Style Sheets

  • B. 

   Colorful Style Sheets

  • C. 

   Creative Style Sheets

  • D. 

   Computer Style Sheets

 • 13. 
  Oznaciti tacan HTML za postavljanje pozadinske slike
  • A. 

   Body backgraund="backgraund.gif"

  • B. 

   Background img="background.gif"

  • C. 

   Img src="background.gif" background

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 14. 
  Tag zamenjuje koji tag u HTML dokumentu?
  • A. 

   Body

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Head

  • D. 

   Html

 • 15. 
  Za multimedijalne aplikacije za prenos glasa ili slike koje se oslanjaju na rad u realnom vremenu koristi se TCP protokol
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 16. 
  Princip nizeg nivoa pri preuzimanju podataka dobijenih od protokola viseg nivoa dodaje sopstvene kontrolne parametre i takav skup podataka prosledjuje protokolu nizeg nivoa (koji primenjuje isti princip) naziva se
  • A. 

   Enkapsulacija

  • B. 

   Nasledjivanje

  • C. 

   Multipleksiranje

  • D. 

   Demultipleksiranje

 • 17. 
  Za sta od navedenog je zaduzen sloj prezentacije
  • A. 

   Odredjivanje prenosinih puteva izmedju krajnih korisnika mreze

  • B. 

   Kompresiju/dekompresiju podataka

  • C. 

   Definisanje vrsti medijuma za prenos

  • D. 

   Nijedno od navedenog

 • 18. 
  Koje se svojstvo u CSS-u koristi za menjanje boje pozadine?
  • A. 

   Background

  • B. 

   Backgound-color

  • C. 

   Bgcolor

  • D. 

   Color

 • 19. 
  Kako se unosi komentar u CSS fajlu
  • A. 

   %komentar

  • B. 

   //komentar

  • C. 

   //komentar//

  • D. 

   /*komentar*/

 • 20. 
  Oznaciti tacan nacin za kreiranje linkova u HTML-u
  • A. 

   (a name="http://www.viser.edu.rs")VISER(/a)

  • B. 

   (a url="http://www.viser.edu.rs")VISER(/a)

  • C. 

   (a) http://www.viser.edu.rs(/a)

  • D. 

   (a href="http://www.viser.edu.rs")VISER(/a)

 • 21. 
  Dat je deo HTML koda:<a> tekst linka</a href="title.html">da li postoje greske u navedenom delu koda? 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 22. 
  Po tehnologiji prenosa racunarske mreze se dele na difuzijske(broadcast) mreze i mreze od tacke do tacke (point to point).
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 23. 
  Gde je HTML dokumentu treba ukljuciti spoljni CSS fajl?
  • A. 

   Unutar body taga

  • B. 

   Unutar head taga

  • C. 

   Na vrhu dokumenta

  • D. 

   Na kraju dokumenta

 • 24. 
  Tekstualno polje se unutar forme postavlja upotrebom taga 
  • A. 

   Input

  • B. 

   T

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   Text

 • 25. 
  Koji HTML tag sluzi za unosenje novog reda?
  • A. 

   Nijedno od ponudjenih

  • B. 

   Line

  • C. 

   Ib

  • D. 

   Break

  • E. 

   Br

 • 26. 
  HTML skracenica za
  • A. 

   Nijedno od ponudjenih

  • B. 

   Home Tool Markup Language

  • C. 

   Hyperlinks and Text Markup Language

  • D. 

   Hyper Text Markup Language

 • 27. 
  Uz pomoc kog HTML taga se moze napraviti nenumerisana lista
  • A. 

   Ol

  • B. 

   List

  • C. 

   Ul

  • D. 

   Dl

 • 28. 
  IP(internet protokol) je protokol kojeg sloja OSI referentnog modela?
  • A. 

   Transportnog sloja

  • B. 

   Sloja veze

  • C. 

   Fizicki sloja

  • D. 

   Mreznog sloja

 • 29. 
  Koji HTML atribut se koristi za definisanje linijskih CSS stilova
  • A. 

   Class

  • B. 

   Style

  • C. 

   Styles

  • D. 

   Font

 • 30. 
  Fajlovi koji predstavljaju HTML stranice imaju ekstenziju
  • A. 

   .doc

  • B. 

   .html

  • C. 

   .xml

  • D. 

   .htm

 • 31. 
  Koji sloj OSI modela je zaduzen za konverziju podataka, njihovu kompresiju/dekompresiju pri slanju/prijemu i enkripciju/dekripciju?
  • A. 

   Sloj veze

  • B. 

   Sloj prezentacije

  • C. 

   Transportni sloj

  • D. 

   Sloj sesije

 • 32. 
  Kako se link moze otvoriti u novom tabu?
  • A. 

   (a href="url" target="tab")

  • B. 

   (a href="url" target="new")

  • C. 

   (a href="url" new)

  • D. 

   (a href="url" target="_blank")

  • E. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 33. 
  Koje CSS svojstvo kontrolise velicinu teksta
  • A. 

   Text-style

  • B. 

   Font-size

  • C. 

   Text-size

  • D. 

   Font-style

 • 34. 
  Koji je od navedenih ispravan zapis za dodavanje pozadinske boje?
  • A. 

   (body bgcolor="yellow")

  • B. 

   Nijedno od ponudjenog

  • C. 

   (background>yellow

  • D. 

   (body color="yellow")

 • 35. 
  Koji atribut definise tekst koji ce biti prikazan umesto slike ukoliko ona ne moze biti prikazana?
  • A. 

   A

  • B. 

   Alt

  • C. 

   Target

  • D. 

   Noimg

 • 36. 
  Koji selektor se koristi za oznacavanje stila za jedan specifican, jedinstven element?
  • A. 

   Select

  • B. 

   Class

  • C. 

   Bit

  • D. 

   Id

 • 37. 
  Ukoliko zalimo da se link otvori u posebnom tabu, vrednost atributa treba da bude:
  • A. 

   A_self

  • B. 

   Target _tab

  • C. 

   Target _blank

  • D. 

   A _blank

 • 38. 
  Ukoliko ne zelimo da se neki tekst prelomi u vise linija, treba ga napisati izmedju 
  • A. 

   (noline) i (/noline)

  • B. 

   (nobr) i (/nobr)

  • C. 

   (line) i (/line)

  • D. 

   (br) i (/br)

  • E. 

   Nista od navedenog

 • 39. 
  Mreza koja omogucava prenos podataka na velike daljine tj. pokriva vece podrucje kao sto je drzava ili kontinent je 
  • A. 

   Nijedno od ponudjenih

  • B. 

   MAN mreza

  • C. 

   WAN mreza

  • D. 

   LAN mreza

 • 40. 
  Za umetanje linka koristi se tag
  • A. 

   Href

  • B. 

   Source

  • C. 

   A

  • D. 

   Target

 • 41. 
  Oblast pokrivanja kod LAN mreze je do nekoliko kilometra
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 42. 
  Poddokumenta <frameset> taga navode se u okviru taga.
  • A. 

   Fr

  • B. 

   Set

  • C. 

   Nista od navedenog

  • D. 

   Frame

 • 43. 
  Port je ceo broj koji se sastoji od koliko bitova
  • A. 

   16

  • B. 

   8

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 44. 
  Osobina slojeva da komuniciraju sa visim/nizim slojevima je:
  • A. 

   Horizontalna komunikacija

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Vertikalna komunikacija

 • 45. 
  Koji protokol pruza usluge aplikacijama koje ne zahtevaju pouzdan prenos
  • A. 

   UDP

  • B. 

   TCP

  • C. 

   Nijedno od navedenog

  • D. 

   UDP i TCP

 • 46. 
  Celija tabele moze da obuhvata i vise redova i kolona, i to se postize atributima
  • A. 

   Cellpadding i cellspacing

  • B. 

   Numcol i numrow

  • C. 

   Colspan i rowspan

  • D. 

   Nijedno od navedenog

 • 47. 
  Kod OSI referentnog modela svaki sloj se moze zameniti slojem istog nivoa bez uticaja na ostatak sistema
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 48. 
  Koji od navedenih slojeva NE postoji u TCP/IP modelu?
  • A. 

   Transportni

  • B. 

   Nijedno od navedenog

  • C. 

   Sloj prezentacije

  • D. 

   Sloj aplikacije

 • 49. 
  Prvi kreiraju radio dugmeta, vrednost atributa type<input> taga je "radio"
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 50. 
  U <head> elementu se navodi
  • A. 

   Nijedno od ponudjenog

  • B. 

   Opis osnovnih podataka o dokumentu

  • C. 

   Sadrzaj dokumenta

 • 51. 
  Selektor koristi ID elementa, npr. id=”podnaslov”, na sledeci nacin
  • A. 

   Nijedno od ponudjenog

  • B. 

   .podnaslov

  • C. 

   #podnaslov

  • D. 

   (podnaslov)

 • 52. 
  Koji od navedenih su <table> tagovi?
  • A. 

   Nijedno od ponudjenog

  • B. 

   (table) (tr) (tt)

  • C. 

   (table) (tr) (td)

  • D. 

   (table) (body) (tr)

 • 53. 
  Pomocu kog taga se u HTML-u  obelezava najveci naslov teksta?
  • A. 

   H1

  • B. 

   Head

  • C. 

   H6

  • D. 

   Heading

 • 54. 
  Kojem sloju pripadaju BitTorrent, HTTP, FTP I mnogi drugi?
  • A. 

   Sloju veze

  • B. 

   Sloju prezentacije

  • C. 

   Sloju aplikacije

  • D. 

   Nijedno od navedenog

 • 55. 
  Oznaciti tacnu CSS sintaksu
  • A. 

   Body{color:black;}

  • B. 

   Body:color=black

  • C. 

   {body;color:black;}

 • 56. 
  Koje CSS svojstvo sluzi za menjanje boje teksat nekog elementa:
  • A. 

   Text-color

  • B. 

   Color

  • C. 

   Nijedno od ponudjenog

  • D. 

   Bgcolor

 • 57. 
  Tagom <title> se zadaje naslov koji:
  • A. 

   Se moze videti u naslovnoj linij pretrazivaca

  • B. 

   Se ispisuje na sredini pri vrhu prikazane stranice

  • C. 

   Nijedno od navedenog

 • 58. 
  Uz pomoc kog HTML taga se moze napraviti numerisana lista:
  • A. 

   List

  • B. 

   Ol

  • C. 

   Ul

  • D. 

   Dt

 • 59. 
  Da bi se promenio podrazumevani nacin primene kaskadnog stila moguce je spreciti preklapanje primenom vaznosti na neki stil upotrebom indikatora:
  • A. 

   Important!

  • B. 

   !important

  • C. 

   -important

  • D. 

   Important

 • 60. 
  Oznaciti ispravan nacin za dodavanje tekstualnog polja unutar stranice:
  • A. 

   Input tupe=”text”

  • B. 

   Text input tupe=”text”

  • C. 

   Input tupe=”textfield”

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 61. 
  Oznaciti pravilan nacin povezivanja HTML starnice sa spoljnim CSS fajlom:
  • A. 

   Style src=”mystyle.css”

  • B. 

   Link rel=”stylesheet” type=”text/css”href=”/path/mystyle.css”

  • C. 

   Nijedno od ponudjenog

  • D. 

   Stylesheet>mystyle.css

 • 62. 
  Oznaci tacan nacin za dodavanje slike unutar stranice:
  • A. 

   (img) image.gif (/img)

  • B. 

   (img href=”image.gif”)

  • C. 

   (image src=”image.gif”)

  • D. 

   (img src=”image.gif”)