Квиз за темата компјутер

8 | Total Attempts: 516

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Квиз за темата компјутер

Questions and Answers
 • 1. 
  Ивана сака да превземе програма од Интернет но до нејзиниот наслов стои напишано – open source. Што значи тоа?
  • A. 

   Не може да ја превземе програмата

  • B. 

   Треба да плати за да ја превземе програмата

  • C. 

   Може да ја превземе програмата и да ја користи бесплатно но само определен временски период.

  • D. 

   Слободно може да ја превземе програмата, па дури и да го менува нејзиниот начин на работа.

 • 2. 
  Системските програми се делат на:
  • A. 

   оперативен систем, кориснички програми и контролни програми

  • B. 

   компјутерски игри, услужни програми и кориснички програми

  • C. 

   оперативен систем, контролни програми и услужни програми

 • 3. 
  Програмата за гледање филмови е дел од
  • A. 

   системскиот софтвер

  • B. 

   корисничкиот софтвер

  • C. 

   програмскиот софтвер

 • 4. 
  Систем е целина од меѓусебно поврзани делови кои заеднички извршуваат одредена активност. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Хардвер (Hardware) се програми на компјутерот. Софтвер (Software) е машинскиот дел со кои се работи на компјутерот.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Типичниот персонален компјутер се состои од:куќиште, монитор, тастатура, глувче, звучници, печатар.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Што е софтвер?
  • A. 

   Програмски дел на компјутерот

  • B. 

   2. Физички дел на компјутерски систем

  • C. 

   Врска измеѓу оперативниот систем и програмскиот систем

 • 8. 
  Квалитетот на сликата во монитор зависи од:
  • A. 

   Печатар

  • B. 

   Тастатура

  • C. 

   Графичка картичка

  • D. 

   Мрежна картичка

Back to Top Back to top