''შუშანიკის წამება''

30 | Total Attempts: 1197

SettingsSettingsSettings
Please wait...

.


Questions and Answers
 • 1. 
  • რომელი ჟანრის ნაწარმოებია „შუშანიკის წამება?“
  • A. 

   ჰუმანიზმური

  • B. 

   ჰაგიოგრაფული

  • C. 

   პატრიოტული

  • D. 

   ჰიმნოგრაფია

 • 2. 
  • როდის და სად გადაწყვიტა იაკობმა დაეწერა დედოფალზე ნაწარმოები?
  • A. 

   მეტეხის მონასტერში

  • B. 

   წმინდა კაცთან ერთად

  • C. 

   სახლაკში,წმინდა კაციდან მობრუნებული

  • D. 

   სახლაკში,პარასკევ დღეს

 • 3. 
  • რას ნიშნავს ხორშაკნი?
  • A. 

   ცხელი ქარი

  • B. 

   ცხელი მზე

  • C. 

   ფეხშიშველს

  • D. 

   ძველ ნაბადს

 • 4. 
  • დიაკონმა უთხრა ვარსქენს,თუ რატომ აყენებდა შეურაცმყოფას აფოცს და შუშანიკს.
  • A. 

   მართალია

  • B. 

   ტყუილია

 • 5. 
  • სად მდებარეობს ცურტავი?
  • A. 

   დაბა ქვემო ქართლში

  • B. 

   საბერძნეთში

  • C. 

   კახეთში

  • D. 

   ჰერეთში

 • 6. 
  • ვინ ამცნო შუშანიკს ვარსქენის გამაზდიანება?
  • A. 

   სპარსმა

  • B. 

   დესპანმა

  • C. 

   ყრმამ

  • D. 

   იაკობმა

 • 7. 
  • ვისი სიტყვებია „არა დამონებულ არს ძმაი გინა დაი,არამედ განეყარნენ.“
  • A. 

   იაკობი

  • B. 

   იოანე ეპისკოპოსი

  • C. 

   სამოელ ეპისკოპოსი

  • D. 

   პავლე მოციქული

 • 8. 
  • რისი სიმბოლოა ხიდი?
  • A. 

   შუშანიკის წამების ადგილი

  • B. 

   გადასვლის

  • C. 

   იმქვეყნიურისა და ამქვეყნიურის გასაყარი

  • D. 

   ღმერთისკენ მიმავალი გზის

 • 9. 
  • ვის უბრძანა ვარსქენმა შუშანიკის წაყვანა საპყრობილეში?
  • A. 

   ჯოჯიკს

  • B. 

   ძიძიშვილს

  • C. 

   სენაკაპანს

  • D. 

   სპარსს

 • 10. 
  • ვინ მივიდა შუშანიკთან,როდესაც უთხრა,რომ მან სწორად უპასუხა ვარსქენს,რამეთუ მას ბოროტება ჰქონდა განზრახული?
  • A. 

   ვიღაც

  • B. 

   სამოელ ეპისკოპოსი

  • C. 

   დიაკვანი

  • D. 

   ჯოჯიკი

 • 11. 
  • რას ნიშნავს კილიკი?
  • A. 

   ფერფლი

  • B. 

   ბეწვიანი ტყავის ნაგლეჯი

  • C. 

   აბრეშუმის ხელსაქმე

  • D. 

   ძველი ნაბადი

 • 12. 
  • რატომ ედო თავი დედოფალს ალიზზე?
  • A. 

   ვარსქენმა უბრძანა,რათა დატანჯულიყო

  • B. 

   მეტი არაფერი გააჩნდა

  • C. 

   ამქვეყნადვე დაეწყო უფლის გზაზე ასვლა

 • 13. 
  • ჯოჯიკის შემდეგ ვინ მოინახულა შუშანიკი?
  • A. 

   ვარსქენმა

  • B. 

   სამოელ და იოანე ეპისკოპოსებმა

  • C. 

   აფოცმა

  • D. 

   იაკობმა

 • 14. 
  • ვინ გააცილა შუშანიკი საპყრობილეში?
  • A. 

   დიაკვანმა

  • B. 

   არავის

  • C. 

   სამოელ ეპისკოპოსმა

  • D. 

   აფოცმა

 • 15. 
  • ვინ იყვნენ „ზეპურნი დედანი?“
  • A. 

   მეფეთა ცოლები

  • B. 

   მონები

  • C. 

   თავადაზნაურთა ცოლები

  • D. 

   მონასტრის დედები

 • 16. 
  • რა არის კარაული?
  • A. 

   ვირი

  • B. 

   ცხენი

  • C. 

   მოყვარე

  • D. 

   მტერი

 • 17. 
  • რისი სიმბოლოა ბუნების აღწერა „ჟამსა ზაფხულისასა ცეცხლებ შემწუელი იგი მხურვალებაი მზისაი,ქარნი...“
  • A. 

   ცუდი ამინდი

  • B. 

   წუთისოფელი

  • C. 

   ჯოჯოხეთი

  • D. 

   სიცხე

 • 18. 
  • სადაური სიტყვაა ამენ?
  • A. 

   არაბული

  • B. 

   არამეული

  • C. 

   ქართული

  • D. 

   ებრაული

 • 19. 
  • რასთანაა შედარებული გამძვინვარებული ვარსქენის ხელში ჩავარდნილი შუშანიკი?
  • A. 

   მოწამესთან

  • B. 

   კრავი

  • C. 

   მგელი

  • D. 

   სანთელთან

 • 20. 
  • ,,შუშანიკის წამების’’ დაწერის თარიღი:
  • A. 

   786-790 წლები.

  • B. 

   476-484 წლები

  • C. 

   476-482 წლები

  • D. 

   475-480 წლები

 • 21. 
  • რას ადარებს ავტორი შუშანიკის ფიზიკურ მდგომარეობას?
  • A. 

   უცნაურ ბრწყინვალებას

  • B. 

   სანთლის ჩაქრობასა

  • C. 

   ავლის დადნობას

  • D. 

   მზის ჩასვლას

 • 22. 
  • ვარსქენი ფიზიკურად გაუსწორდა ეპისკოპოსს
  • A. 

   მართალია

  • B. 

   მცდარია

 • 23. 
  • სადაური პალეკარტი ემოსა შუშანიკს?
  • A. 

   არცერთი ჩამოთვლილთაგან

  • B. 

   არაბული

  • C. 

   სპარსული

  • D. 

   ქართული

 • 24. 
  • რომელი ფრაზით გამოიხატება ვარსქენის მიერ პეროზის ასულის შერთვის მიზეზი?
  • A. 

   "წარსდგა იგი წინაშე სპარსთა მეფის არა თუ პატივისა მიღებისთვის"

  • B. 

   "ძღვნად თავსა თვისსა შესწირავდა მეფისა მის მიმართ"

  • C. 

   "ამქვეყნადვე დაეწყო უფლის გზაზე ასვლა"

  • D. 

   "რაითამცა სათნო ეყო მეფესა"

 • 25. 
  • ვიხილე „ხატი დაბრძანებული“,რას ნიშნავს ხატი?
  • A. 

   ეკლესიას

  • B. 

   შუშანიკს

  • C. 

   სახეს

  • D. 

   სიმტკიცეს

Back to Top Back to top