Cum 10012 - Final Exam Drills (Set A)

10 Questions | Total Attempts: 64

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cum 10012 - Final Exam Drills (Set A)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Manakah antara berikut ialah satu ungkapan algebra yang mempunyai satu pembolehubah?
  • A. 

   X + y

  • B. 

   10 – 4a

  • C. 

   5m – 8n

  • D. 

   2p + 3q

 • 2. 
  Diberi pembolehubah bagi satu sebutan algebra ialah k dan pekalinya ialah 12. Cari sebutan algebra tersebut .
  • A. 

   12

  • B. 

   K

  • C. 

   12k

  • D. 

   12+k

 • 3. 
  Harga sehelai baju ialah RM S manakala harga sehelai seluar ialah RM P. Encik Samad membayar RM 180 untuk 3 helai baju dan 2 helai seluar. Bina persamaan matematik dari situasi tersebut.
  • A. 

   5SP = 180

  • B. 

   S + P = 180

  • C. 

   3S + 2P = 180

  • D. 

   2S + 3P = 180

 • 4. 
  Rajah 1 menunjukkan dua garis selari AB dan CD. Berikan nilai yang mungkin bagi p0
  • A. 

   400

  • B. 

   990

  • C. 

   1500

  • D. 

   1900

 • 5. 
  Garisan melintang pada satah Cartesian dikenali sebagai 
  • A. 

   Paksi – z

  • B. 

   Paksi – y

  • C. 

   Paksi – x

  • D. 

   Paksi – p

 • 6. 
  Koordinat bagi asalan ialah
  • A. 

   (- 1, - 1)

  • B. 

   (0, 0)

  • C. 

   (1, 0)

  • D. 

   (1, 1)

 • 7. 
  Manakah antara penyataan berikut ialah  BENAR
  • A. 

   (1,1) ialah titik asalan

  • B. 

   Koordinat-y bagi titik ( -1, 1) ialah 1

  • C. 

   Koordinat-x bagi titik ( -2, -3) ialah -3

  • D. 

   Dalam koordinat Cartesian, garis mendatar dipanggil paksi-y

 • 8. 
  Cari nilai y jika x = 0
  • A. 

   -3

  • B. 

   0

  • C. 

   3

  • D. 

   6

 • 9. 
  Cari nilai sin P.
  • A. 

   0.766

  • B. 

   0.643

  • C. 

   1.192

  • D. 

   0.839

 • 10. 
  Nyatakan persamaan bagi graf fungsi trigonometri dalam Rajah 4.
  • A. 

   X = sin y

  • B. 

   X = cos y

  • C. 

   Y = sin x

  • D. 

   Y = cos x

Back to Top Back to top