Tgif Challenge - Kỳ 1 Tháng 12

8 Questions | Total Attempts: 151

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tgif Challenge - Kỳ 1 Tháng 12

Questions and Answers
 • 1. 
  NỘI QUY LAO ĐỘNG quy định:"Nhân viên không được nghỉ phép quá [Blank] lần/ tháng và không vượt quá [Blank] ngày/ tháng..."
 • 2. 
  Có bao nhiêu quy tắc ứng xử với khách hàng dành cho Kynaers?
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 3. 
  Bạn là 01 Affiliate của Kyna, tháng rồi bạn làm ăn rất khá, giúp quảng cáo hình ảnh Kyna và có 3 khóa học được khách hàng mua thông qua link khóa học bạn quảng bá.Khóa 1: giá niêm yết khóa học là 500,000 đồng (khuyến mãi 20%)Khóa 2: giá niêm yết khóa học là 300,000 đồng (khuyến mãi 30%)Khóa 3: giá niêm yết khóa học là 450,000 đồngVậy tổng số tiền hoa hồng bạn nhận được theo Chính sách Tiếp thị liên kết (Affiliates) là:                     đồng. 
 • 4. 
  Quy định về xin nghỉ phép có kế hoạch:
  • Xin nghỉ 01 ngày: Báo trước ít nhất [Blank]. ngày
  • Xin nghỉ phép từ trên 01 ngày đến 02 ngày: Báo trước ít nhất [Blank].
  • Xin nghỉ phép từ trên 02 ngày đến 04 ngày: Báo trước ít nhất [Blank].
  • Xin nghỉ phép từ trên 04 ngày: Báo trước ít nhất [Blank].
 • 5. 
  Đây là hình ảnh đại diện cho Fanpage nào trong Kyna Group? [Blank]Lưu ý hình ảnh đã được chỉnh sửa về màu sắc để tăng phần kịch tích :v :v :v
 • 6. 
  Nội quy lao động quy định:"Cá nhân nào không chấm công lúc vào kể từ lần thứ          trở đi trong tháng mà không có lý do chính đáng và không báo với quản lý trực tiếp sẽ được xem như nghỉ không xin phép ngày đó." 
 • 7. 
  [Blank] là tổng số Fanpage hiện tại của KYNA Group. Trong đó:
  • [Blank] là số Fanpage của Mảng Mẹ và Bé
  • [Blank] là số Fanpage của Mảng Công nghệ
  • [Blank] là số Fanpage của Mảng Kinh doanh
  • [Blank] là số Fanpage của Mảng Kỹ năng
  • [Blank] là số Fanpage của Mảng Ngoại ngữ
  • [Blank] là số Fanpage của MANA
Back to Top Back to top