Mini Test Električno Polje - Količina Naelektrisanja, Kulonov Zakon

7 | Total Attempts: 217

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mini Test Elektrino Polje - Koliina Naelektrisanja, Kulonov Zakon

Pred vama je mini test iz oblasti Električno polje - naelektrisanje tela i Kulonov zakon. Pokušajte da ga rešite.


Questions and Answers
 • 1. 
  U prirodi postoje više vrsta naelektrisanja. Koliko?
  • A. 

   Dve

  • B. 

   Tri

  • C. 

   četiri

 • 2. 
  Sila koja deluje između dva naelektrisanja:
  • A. 

   Uvek privlačna

  • B. 

   Uvek odbojna

  • C. 

   Može biti i privlačna i odbojna

 • 3. 
  Tela se odbijaju ako su naelektrisana istom vrstom naelektrisanja.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 4. 
  Negativno naelektrisano telo ima manjak elektrona u odnosu na protone.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 5. 
  Kako se zove zakon koji definiše uzajamno delovanje dva naelektrisana tela?
 • 6. 
  Napiši definiciju Kulonovog zakona.
 • 7. 
  Napiši formulu za Kulonov zakon i objasni šta predstavljq svaka od veličina u formuli.
Back to Top Back to top