سؤالات مراقبت های ویژه

14

Settings
Please wait...
سؤالات مراقبت های ویژه

Questions and Answers
 • 1. 
  در رابطه با گیلن باره گزینه صحیح را انتخاب کنید
  • A. 

   بیشتر زنها را مبتلا میکند

  • B. 

   بیماری میانسالی است

  • C. 

   اگر ثانویه به بیماری تنفسی باشد، اکثرا ظرف یک ماه بروز میکند

  • D. 

   درگیری اعصاب کرانیال تشخیص را رد میکند

  • E. 

   شایعترین ارگانیسم درگیر کلستریدیوم پرفرینجنس است

 • 2. 
  در بیمار تروما با خونریزی ماسیو موارد صحیح را انتخاب کنید
  • A. 

   اگر آسیب مغزی ندارد، فشار سیستول اولیه ۸۰ الی ۹۰ توصیه میشود

  • B. 

   دسموپرسین ۰/۳ میکروگرم پر کیلو در صورت مصرف مهارکننده پلاکت

  • C. 

   فاکتور VIIa رکامبینانت rFVIIa در صورت پلاکت بالای ۳۰ هزار

  • D. 

   مصرف وارفارین قبل از ضربه مغزی احتمال مرگ را دو برابر میکند

  • E. 

   فیبرینولیتیک ها مانند ترانکسامیک اسید، آپروتنین و آمینوکاپروئیک اسید در ترومای ماژور خونریزی دهنده توصیه میشود

 • 3. 
  کدام داروی زیر متابولیسم غیر ارگانی ندارد
  • A. 

   اسمالول

  • B. 

   آتراکوریوم

  • C. 

   نیتریک اکسید استنشاقی

  • D. 

   پروپوفول

  • E. 

   آدرنالین

 • 4. 
  در مورد خونریزی همراه با عیب اتعقادی در بیمار بدحال کدام مورد غلط است؟
  • A. 

   انتقال یک واحد پلاکت، شمارش پلاکت را ۲۰ هزار عدد افزایش میدهد

  • B. 

   اجزای اصلی کرایو: فاکتور VIII, XIII, vMF, فیبرونکتین، فیبرینوژن

  • C. 

   در خونریزی تروما همراه با عیب انعقادی، FFP با دوز 30 میلی کیتر پر کیلو توصیه میشود

  • D. 

   دسموپرسین ۰/۳ میکرو پر کیلو در عیب انعقادی ناشی از اورمی، سیروز و ناشی از آسپیرین مفید است

  • E. 

   در هیوترمی ۳۳ الی ۳۵ درجه سانتیگراد، فاکتورهای انعقادی نرمال ۳۳٪ کاهش می یابند

 • 5. 
  در مورد سندرم هپاتورنال کدام مورد زیر غلط است؟
  • A. 

   مثبت کاذب در بیماران سیروتیک

  • B. 

   بدترین پیش آگهی در تیپ I

  • C. 

   میتوانند دهنده کلیه باشند

  • D. 

   همراه است با وازودیلاتاسیون اسپلانکنیک

  • E. 

   انفوزیون ترلی پرسین میدهیم

 • 6. 
  در مورد بیماری نوروماسکولار موارد صحیح را انتخاب کنید
  • A. 

   در فلج هیپوکالمیک دوره ای دیورتیک حافظ پتاسیم نمی دهیم

  • B. 

   در بیمار میاستنی سوکسنیل کولین نمی دهیم

  • C. 

   در بیماری نورون حرکتی، دوز سوکسنیل کولین دوبرابر میشود

  • D. 

   آنستزی لوکال علائم مالتیپل اسکلروز را تشدید میکند

  • E. 

   در گیلن باره دوز شل کننده نان دپولاراریزان بشدت کاهش می یابد

 • 7. 
  در مورد تغذیه در بیمار بدحال کدام مورد صحیح است؟
  • A. 

   در مورد گاواژ با سرعت ۴۰ سی سی در ساعت، برگشت ۲۰۰ سی سی طی ۴ ساعت یعنی عدم تحمل

  • B. 

   دریافتی کالری روزانه باید ۱۰۰ الی ۱۳۰ درصد نیاز کالری روزانه باشد

  • C. 

   تغذیه وریدی می تواند از وریدهای محیطی باشد

  • D. 

   دوز نیتروژن لازم یک گرم پر کیلو در روز است

  • E. 

   مس، روی و سلنیوم در فراورده های تغذیه وریدی موجود است

 • 8. 
  میاستنی، مرد، ۶۷ ساله: کدام داروها باعث تشدید میشوند
  • A. 

   جنتامیسین

  • B. 

   پاراستامول

  • C. 

   تری متوپریم

  • D. 

   سیپروفلوکساسین

  • E. 

   آسپیرین

 • 9. 
  در مورد آسم حاد و شدید مورد صحیح را انتخاب کنید
  • A. 

   تجویز آمینوفیلین به عنوان اولین برونکودایلاتور وریدی

  • B. 

   منیزیم وریدی تاثیری بر مورتالیته ندارد

  • C. 

   در صورت RSI کتامین 5 میلی گرم پر کیلو

  • D. 

   محدودیت تجویز مایعات

  • E. 

   PEFR < 33% یک ملاک تشخیصی است

 • 10. 
  مرد، ۵۹ ساله، ادم پیشرونده، ادرار کف آلود. تشخیص سندرم نفروتیک. این وضعیت با کدام موارد زیر همراه است؟
  • A. 

   هیپرکلسمی

  • B. 

   ترومبوز وریدی

  • C. 

   هیپرلیپیدمی

  • D. 

   ریسک MI

  • E. 

   هیپرولمی

 • 11. 
  کدام متغییر زیر ارزش پروگنوستیک در آسیب تروماتیک مغزی متوسط الی شدید ندارد؟
  • A. 

   سن

  • B. 

   رفلکس مردمک

  • C. 

   نقصان حسی

  • D. 

   هماتوم تخلیه نشده در سی تی مغز

  • E. 

   گلوکز سرم

 • 12. 
  در مورد پونکسیون لومبار موارد صحیح را انتخاب کنید
  • A. 

   مننژیت یک عارضه نادر است

  • B. 

   شک به باکتریمی کنترا اندیکاسیون پونکسیون

  • C. 

   قطع آسپیرین حداقل ۲۴ ساعت

  • D. 

   شک به آبسه اپیدورال کنترا اندیکاسیون پونکسیون است

  • E. 

   پلاکت کمتر از صدهزار کنترا اندیکاسیون پونکسیون است

 • 13. 
  در مورد فشار داخل جمجمه موارد صحیح را انتخاب کنید
  • A. 

   قطر بیش از ۶ میلی متر غلاف عصب اکولار در سونو، یعنی فشار بیش از ۲۲ میلی متر جیوه

  • B. 

   امکان مداخله درمانی در صورت استفاده از درن بطنی برای مانیتورینگ

  • C. 

   در منحنی ICP ، جزء P3 نشان دهنده کمپلیانس مغزی است

  • D. 

   هیپوکسی موجب وازوکونستریکسیون، کاهش CBF و کاهش ICP میشود

  • E. 

   امواج لوندبرگ تیپ A همیشه پاتولوژیک هستند

 • 14. 
  در مورد تهویه با فشار مثبت کدام مورد زیر غلط است؟
  • A. 

   تجویز PEEP اکسترنال به میزان کمتر از PEEPi کار الاستیک سیستم تنفس را کم میکند

  • B. 

   PEEP ممکن است سبب کاهش انتقال اکسیژن (DO2) شود

  • C. 

   در مدهای حجمی الگوی فلو، کاهش یابنده است

  • D. 

   تفاوت فشار پیک و پلاتو در مدهای حجمی بیشتر از فشاری است

  • E. 

   کمپلیانس دینامیک برابر است با حجم جاری تقسیم بر تفاضل فشار پیک و PEEP