2. Orta ÇaĞ Ve CoĞrafİ Algi

10 Questions | Total Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2. Orta a Ve Coraf Algi


Questions and Answers
 • 1. 
  10. yüzyılda eksen eğikliğini 23°27’ olarak hesaplayan kimdir? 
  • A. 

   Mesûdî

  • B. 

   İbn-i Sîna

  • C. 

   İbn Batuta

  • D. 

   Birûnî

  • E. 

   Uluğbey

 • 2. 
  Müslüman bilim adamlarının doğa bilimleri ile ilgilenmelerindeki temel amaçnedir?
  • A. 

   Yaratıcının hikmetini yarattıkları üzerinden kavramaya çalışmak

  • B. 

   Namaz ve oruç vakitlerini tespit etmek

  • C. 

   Halifenin bağışlarına mazhar olmak

  • D. 

   Yeni yerler keşfedip oralardaki kaynakları ülkesine taşımak

  • E. 

   Ününü ve tanınırlığını artırmak

 • 3. 
  Usturlabın 43 ayrı kullanımını bulan ve bunu 1.000’in üzerine çıkaran bilimadamları hangi seçenekte bir arada verilmiştir? 
  • A. 

   İdrisî - Birûnî

  • B. 

   İbn Batuta – İbn Haldun

  • C. 

   İbn-i Sîna - Mesûdî

  • D. 

   Ebu-l İz El-Cezerî – İstahrî

  • E. 

   Harezmî – Uluğbey

 • 4. 
  11. yüzyıla ismi verilen Müslüman bilim adamı kimdir?
  • A. 

   Pirî Reis

  • B. 

   İstahrî

  • C. 

   İbn Batuta

  • D. 

   Birûnî

  • E. 

   Harezmî

 • 5. 
  “Bilad-i Rûm” ifadesi coğrafi olarak nereyi ifade etmek için kullanılır?
  • A. 

   Roma İmparatorluğu’nu

  • B. 

   Yunanistan’ı

  • C. 

   Anadolu’yu

  • D. 

   Arap Yarımadası’nı

  • E. 

   Mezopotamya’yı

 • 6. 
  Tarih Felsefesinin kurucusu sayılan Müslüman bilim adamı aşağıdakilerdenhangisidir?
  • A. 

   İdrisî

  • B. 

   İbn Haldun

  • C. 

   Mesûdî

  • D. 

   Ebu-l İz El-Cezerî

  • E. 

   Harezmî

 • 7. 
  Uluğbey’in 15. yüzyılda hesapladığı Güneş yılı ile günümüz teknik imkânları ilehesaplanan arasından kaç saniye fark vardır?
  • A. 

   140

  • B. 

   256

  • C. 

   58

  • D. 

   600

  • E. 

   1820

 • 8. 
  Müslüman bilim adamları arasında yaptığı coğrafi gezilerin çokluğu ile dikkatiçeken İbn Batuta’nın Endülüs’ten Çin’e uzanan seyahatlerini topladığı eseri hangisidir? 
  • A. 

   Seyahatnâme

  • B. 

   Rıhle

  • C. 

   Kitab-ı Bahriye

  • D. 

   Murûc Ez-Zeheb

  • E. 

   Mukaddime

 • 9. 
  Otomasyonun temellerini atan hidromekanik ve matriks uzmanı Müslüman bilimadamı kimdir?
  • A. 

   Birûnî

  • B. 

   İbn Batuta

  • C. 

   İbn-i Sîna

  • D. 

   Mesûdî

  • E. 

   Ebu-l İz El-Cezerî

 • 10. 
  Aynı zamanda hem hükümdar hem de astronomiyle ilgilenen bir bilim adamı olanİslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Uluğbey

  • B. 

   İbn Haldun

  • C. 

   İdrisî

  • D. 

   İstahrî

  • E. 

   Harezmî

Back to Top Back to top