Co Wiesz O Sanfilippo? - Cz. I Wstęp

9 Pyta | Total Attempts: 35

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Co Wiesz O Sanfilippo? - Cz. I Wstp

Quiz o chorobie Sanfilippo dotykającej m.in. Adama i Leę. Zajrzyj jeśli chciałbyś wiedzieć coś więcej o tym, na czym ta choroba polega. Z góry dziękujemy za Twój cenny czas!Adam & Lea i cała Fundacja Sanfilippo


Questions and Answers
 • 1. 
  W jakim wieku średnio umierają dzieci chore na Sanfilippo?
  • A. 

   20 lat

  • B. 

   15 lat

  • C. 

   10 lat

 • 2. 
  Obecnie zatwierdzone jest leczenie na wszystkie typy Mukopolisacharydoza, w tym typ III tzw. Sanfilippo?
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 3. 
  Co powoduję chorobę Sanfilippo?
  • A. 

   Nadprodukcja enzymu odpowiedzianego za rozkład pewnych cukrów złożonych

  • B. 

   Brak lub niedobór enzymu odpowiedzianego za rozkład pewnych cukrów złożonych

  • C. 

   Powiększenie gruczołów przysadki mózgowej

 • 4. 
  Choroba Sanfilippo jest dziedziczona w sposób recesywny autosomalny, oznacza to, że jest 75% szans, że dziecko rodziców z kopią wadliwego genu będzie całkowicie zdrowe.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 5. 
  Jak często zdąża się mutacja genów odpowiadającego za chorobę Sanfilippo, a w szczególności ile osób jest statystycznie nosicielami wadliwej kopii?
  • A. 

   1:100

  • B. 

   1:1000

  • C. 

   1:10000

 • 6. 
  Która z poniższych nazw nie oznacza choroby Sanfilippo?
  • A. 

   Mukowiscydoza

  • B. 

   Mukopolisacharydoza typu III

  • C. 

   Syndrom Sanfilippo

  • D. 

   MPS III

 • 7. 
  Choroba Sanfilippo to podtyp (typ III) szerszej grupy chorób zwanych mukopolisacharydozami. Mukopolisacharydoza to z kolei podgrupa chrób lizosomalnych spichrzeniowych, w których na skutek braku aktywności jednego z enzymów dochodzi do spichrzania różnych substancji w lizosomach.
  • A. 

   Prawda

  • B. 

   Fałsz

 • 8. 
  Zaznacz prawidłowe odpowiedzi dotyczące choróby rzadkich.
  • A. 

   W Europie choroba jest definiowana jako rzadka, jeśli dotyka mniej niż 1 na 2000 osób.

  • B. 

   Istnieje 5000 do 7000 odrębnych chorób rzadkich.

  • C. 

   Od 0.6% do 0.8% ludności Unii Europejskiej jest dotknięta przynajmniej jedną z chorób rzadkich.

  • D. 

   Co najmniej 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne, a 50% dotyka dzieci.

Back to Top Back to top