Organisk Kemi

13 Questions

Settings
Please wait...
Organisk Kemi

Type description here.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilka ämnen är exempel på rent kol?
  • A. 

   Grafit

  • B. 

   Kristall

  • C. 

   Diamant

  • D. 

   Etan

  • E. 

   Nanorör

  • F. 

   Komposit

  • G. 

   Fullerener

 • 2. 
  Vad heter den gren inom kemin som handlar om kolföeningar?
  • A. 

   Organologi

  • B. 

   Kologi

  • C. 

   Kolkemi

  • D. 

   Organisk kemi

  • E. 

   Livkemi

  • F. 

   Organologi

 • 3. 
  Vad är sant om kol?
  • A. 

   Allt levande innehåller kol.

  • B. 

   Växterna får kolatomer från luftens koldioxid.

  • C. 

   En kolatom kan binda åtta andra ämnen.

  • D. 

   Allt dött avdunstar kol och innehåller inte längre kolatomer.

  • E. 

   Aktivt kol kan användas för att rena luft och vätskor.

 • 4. 
  Vad stämmer om den kemiska föreningen metan?
  • A. 

   Metan är ett kolväte.

  • B. 

   Metan innehåller två kolatomer.

  • C. 

   Metan ingår i naturgas.

  • D. 

   Metan innehåller helium.

 • 5. 
  Det kolväte som innehåller tre kolatomer och åtta väteatomer heter
 • 6. 
  Villka bränslen är fossila bränslen?
  • A. 

   Ved

  • B. 

   Kol

  • C. 

   Metanol

  • D. 

   Olja

  • E. 

   Naturgas

 • 7. 
  Vad innehåller alkoholer förutom kol och väte?
 • 8. 
  Vad heter den grupp atomer som organiska syror innehåller?
 • 9. 
  Vad är sant om estrar?
  • A. 

   Estrar är organiska ämnen.

  • B. 

   Estrar används vid konservering.

  • C. 

   Estrar ger frukt dess goda lukt.

  • D. 

   Estrar används bl a som lösningsmedel.