Tingkatan 4 Matematik Tambahan

3 Questions | Total Attempts: 221

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tingkatan 4 Matematik Tambahan

1.1: Hubungan


Questions and Answers
 • 1. 
  Suatu hubungan diwakili oleh set pasangan bertertib berikut. [(4,2), (4, -2), (9,3), (9, -3)]. Nyatakan jenis hubungan itu.
  • A. 

   Hubungan banyak kepada banyak

  • B. 

   Hubungan banyak kepada satu

  • C. 

   Hubungan satu kepada banyak

  • D. 

   Hubungan satu kepada satu

 • 2. 
  A = {8, 64, 125}, B = {2, 4, 5} Diberi hubungan antara set A dan B ialah ‘punca kuasa tiga bagi’. Berdasarkan maklumat yang diberi, nyatakan imej bagi 64.
  • A. 

   4

  • B. 

   8

  • C. 

   12

  • D. 

   16

 • 3. 
  <a data-cke-saved-href="https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=\fn_jvn&nbsp;Solve&nbsp;this&nbsp;question,&nbsp;3^{2}&nbsp;+&nbsp;\sum_{x=2}^{x=10}&nbsp;=&nbsp;20" href="https://www.codecogs.com/eqnedit.php?latex=\fn_jvn&nbsp;Solve&nbsp;this&nbsp;question,&nbsp;3^{2}&nbsp;+&nbsp;\sum_{x=2}^{x=10}&nbsp;=&nbsp;20" target="_blank"><img data-cke-saved-src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\fn_jvn&nbsp;Solve&nbsp;this&nbsp;question,&nbsp;3^{2}&nbsp;+&nbsp;\sum_{x=2}^{x=10}&nbsp;=&nbsp;20" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\fn_jvn&nbsp;Solve&nbsp;this&nbsp;question,&nbsp;3^{2}&nbsp;+&nbsp;\sum_{x=2}^{x=10}&nbsp;=&nbsp;20" title="Solve this question, 3^{2} + \sum_{x=2}^{x=10} = 20"></a>
  • A. 

   X

  • B. 

   Xc

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4