Test Wyborczy

13 Pyta | Total Attempts: 34033

Please wait...
Test Wyborczy

Questions and Answers
 • 1. 
  Czy popierasz udzielenie militarnego (dostawa broni, żołnierzy) wsparcia dla Ukrainy?
  • A. 

   Trzeba się nad tym poważnie zastanowić

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 2. 
  Czy popierasz pomysł budowy baz wojskowych NATO w Polsce?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 3. 
  Czy In Vitro powinno być finansowane z budżetu państwa?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 4. 
  Czy popierasz legalizację marihuany?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 5. 
  Czy kwestię legalizacji związków partnerskich powinno rozstrzygnąć się na drodze referendum?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 6. 
  Ile powinna wynosić kwota wolna od podatku?
  • A. 

   Taka, która pozwoli dorobić się, zanim państwo pobierze daniny

  • B. 

   8.000 zł

  • C. 

   W zależności od liczby dzieci w rodzinie (im więcej, tym wyższa kwota)

  • D. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 7. 
  Jaka powinna być wysokość podatku VAT?
  • A. 

   22 %

  • B. 

   23 %

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 8. 
  Czy popierasz pomysł likwidacji ZUS?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 9. 
  Jaki powinien być wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
  • A. 

   60 i 65 lat

  • B. 

   67 lat i stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 10. 
  Czy popierasz pomysł wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 11. 
  Czy popierasz wejście Polski do Strefy Euro?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 12. 
  Czy Senat powinien zostać zlikwidowany?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie

 • 13. 
  Czy Fundusz Kościelny powinien zostać zastąpiony odpisem podatkowym?
  • A. 

   Tak

  • B. 

   Nie

  • C. 

   Chcę pominąć to pytanie