ისტორ ია

51 | Total Attempts: 165

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Matter Quizzes & Trivia

Questions and Answers
 • 1. 
  შუმერები ცხოვრობდნენ
  • A. 

   ძვ.ვ. მე-4-3 ათასწლეულში

  • B. 

   ძვ.ვ. მე-5 ათასწლეულში

  • C. 

   ძვ.ვ. მე-3-2 ათასწლეულში

  • D. 

   ძვ.ვ. მე-42ათასწლეულში

 • 2. 
  სად ცხოვრობდნენ შუმერები?
  • A. 

   შუამდინარეთში

  • B. 

   ეგვიპტეში

  • C. 

   კოლხეთში

  • D. 

   გორში

 • 3. 
  შუმერთა ტაძრებს ეწოდებოდათ:
  • A. 

   ზიკურათები

  • B. 

   კაპრიჯიები

  • C. 

   მარდუქები

  • D. 

   ნაზუქები

 • 4. 
  ბაბილონი გაჩნდა:
  • A. 

   ძვ.ვ. მე-2 ათასწლეულის პირველ ნახევარში

  • B. 

   ძვ.ვ. მე-4 ათასწლეულის ბოლოს

  • C. 

   ძვ.ვ. მე-4 ათასწლეულის 80-იან წლებში

  • D. 

   ძვ.ვ. მე-4 საუკუნეში

 • 5. 
  ბაბილონის აღზევება უკავშირდება
  • A. 

   ჰამურაბის სახელს

  • B. 

   კიროს დიდის სახელს

  • C. 

   ნაბუქოდონოსორის სახელს

  • D. 

   დიმიტრის სახელს

 • 6. 
  ჰამურაბის სახელს უკავშირდება
  • A. 

   კანონთა კრებულის შექმნა (282 მუხლიანი)

  • B. 

   კანონთა კრებულის შექმნა (182 მუხლიანი)

  • C. 

   კანონთა კრებულის შექმნა (232 მუხლიანი)

  • D. 

   კანონთა კრებულის შექმნა (287 მუხლიანი)

 • 7. 
  ნაბუქოდონოსორმა ბაბიონი აიღო
  • A. 

   ძვ.წ. 587 წელს

  • B. 

   ძვ.წ. 487 წელს

  • C. 

   ძვ.წ. 582 წელს

  • D. 

   ძვ.წ. 547 წელს

 • 8. 
  ბაბილონმა დამოუკიდებლობა დაკარგა
  • A. 

   ძვ.წ. 539 წელს აქემენიანი ირანის მიერ

  • B. 

   ძვ.წ. 534 წელს აქემენიანი ირანის მიერ

  • C. 

   ძვ.წ. 539 წელს ეგვიპტის მიერ

  • D. 

   ძვ.წ. 534 წელს ეგვიპტის მიერ

 • 9. 
  ასურეთი გაჩნდა
  • A. 

   ძვ.წ. მე-3 ათასწლეულში

  • B. 

   ძვ.წ. მე-4 ათასწლეულში

  • C. 

   ძვ.წ. მე-33 ათასწლეულში

  • D. 

   03.06.1997

 • 10. 
  ასურეთი განადგურდა
  • A. 

   ძვ.წ. 614/12

  • B. 

   ძვ.წ. 613/11

  • C. 

   ძვ.წ. 634/11

  • D. 

   ძვ.წ. 414/12

 • 11. 
  ხეთების სამეფო შეიქმნა
  • A. 

   ძვ.წ. მე-2 ათასწლეულში

  • B. 

   ძვ.წ. მე-3 ათასწლეულში

  • C. 

   ძვ.წ. მე-4 ათასწლეულში

  • D. 

   ძვ.წ. მე-23 ათასწლეულში

 • 12. 
  ქადეშის ბრძოლა ეგვიპტესა და ხეთების სამეფოს შორის მოხდა
  • A. 

   ძვ.წ. 1274 წელს

  • B. 

   ძვ.წ. 1273 წელს

  • C. 

   ძვ.წ. 1234 წელს

  • D. 

   ძვ.წ. 3274 წელს

 • 13. 
  ურარტუს სახელმწიფო შიექმნა
  • A. 

   ძვ.წ. IX-VIII

  • B. 

   ძვ.წ. X-VII

  • C. 

   ძვ.წ. I-VIII

  • D. 

   ძვ.წ. IX-VI

 • 14. 
  დიაოხი შეიქმნა
  • A. 

   ძვ.წ. XIII საუკუნეში

  • B. 

   ძვ.წ. XII საუკუნეში

  • C. 

   ძვ.წ. III საუკუნეში

  • D. 

   ძვ.წ. X საუკუნეში

 • 15. 
  ასურეთი სახელმწიფოს მეფემ ტიგლათფილესერ I -მა დიაოხის წინააღმდეგ გაილაშქრა
  • A. 

   ძვ.წ. 1112 წელს

  • B. 

   ძვ.წ. 112 წელს

  • C. 

   ძვ.წ. 1114 წელს

  • D. 

   ძვ.წ. 1114 წელს

 • 16. 
  დიაოხი განადგურდა
  • A. 

   ძვ.წ. VIII საუკუნეში

  • B. 

   ძვ.წ. III საუკუნეში

  • C. 

   ძვ.წ. VII საუკუნეში

  • D. 

   ძვ.წ. VI საუკუნეში

 • 17. 
  კოლხა შეიქმნა
  • A. 

   ძვ.წ. XIV საუკუნეში

  • B. 

   ძვ.წ. XIVIII საუკუნეში

  • C. 

   ძვ.წ. XIIII საუკუნეში

  • D. 

   ძვ.წ. XII საუკუნეში

 • 18. 
  კოლხას ექიშპებოდნენ
  • A. 

   ურარტუ , კიმერილები , სკვითები

  • B. 

   ურარტუ , ეგვიპტელები , სკვითები

  • C. 

   ურარტუ , კიმერილები , ჰუნები

  • D. 

   ურარტუ , ხაშურლები , შინდარლები

 • 19. 
  აქემენიანთა ირანის გაძლიერება უკავშირდება 
  • A. 

   კიროს მე-2 დიდს

  • B. 

   კიროს მე-2 მცირეს

  • C. 

   კიროს მე-3 შუათანას

  • D. 

   კიროს 1-ლ დიდს

 • 20. 
  ძველი ირანის რელიგია იყო
  • A. 

   მაზდეანობა ,ზოროასტრიზმი

  • B. 

   ქრისტიანობა

  • C. 

   ისლამი

  • D. 

   ბუდიზმი

 • 21. 
  დარიოს პირველმა ირანი დაჰყო სატრაპიებად ,სულ 20. მერამდენეში იყო კოლხა?
  • A. 

   მე-19

  • B. 

   მე-12

  • C. 

   მე-14

  • D. 

   მე-34

 • 22. 
  აქემენიანთა ირანის დედაქალაქი იყო 
  • A. 

   პერსეპოლისი

  • B. 

   ათენი

  • C. 

   ალი

  • D. 

   სადირუ

 • 23. 
  ფინიკია გაჩნდა
  • A. 

   ძვ.წ. XIV საუკუნეში

  • B. 

   ძვ.წ. XV საუკუნეში

  • C. 

   ძვ.წ. IV საუკუნეში

  • D. 

   ძვ.წ. XI საუკუნეში

 • 24. 
  ანბანი პირველად შექმნეს
  • A. 

   ფინიკიელებმა

  • B. 

   ბერძნებმა

  • C. 

   ვაკელებმა

  • D. 

   რომაელებმა

 • 25. 
  ფინიკიელთა ანბანში არ იყო
  • A. 

   ხმოვნები

  • B. 

   თანხმოვნები

  • C. 

   ციფრები

  • D. 

   გრაგნილები

Back to Top Back to top