Kviz - Električni Krog

7 Questions | Total Attempts: 51

SettingsSettingsSettings
Kviz - Elektrini Krog - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kateri izmed naštetih so viri električnega toka? (Možnih je več odgovorov.) 
  • A. 

   Akumulator

  • B. 

   Radio

  • C. 

   Sveča

  • D. 

   Sončna celica

 • 2. 
  Katera žarnica sveti?
  • A. 

   3 in 4

  • B. 

   3

  • C. 

   1, 3 in 4

  • D. 

   2 in 5

 • 3. 
  Ali žarnica sveti?
  • A. 

   Da, saj je sklenjen električni krog.

  • B. 

   Ne, ker žarnica bi morala biti priključena na negativni pol in ne na pozitivni pol baterije.

  • C. 

   Ne, ker baterija ni pravilno vključena v električni krog in zato tok ne more teči od enega pola skozi električni krog do drugega pola.

  • D. 

   Ne, ker vezje nima oblike kroga.

 • 4. 
  Ali žarnica sveti? 
  • A. 

   Žarnica sveti, ker je sklenjen električni krog.

  • B. 

   Žarnica sveti, ker je stikalo sklenjeno.

  • C. 

   Žarnica ne sveti, ker ne vsebuje vseh potrebnih elementov.

  • D. 

   Žarnica ne sveti, ker stikalo ni ustrezen vir napetosti.

 • 5. 
  Kdaj  žarnica sveti?
  • A. 

   Žarnica sveti, ko je sklenjeno le levo stikalo, saj je to nameščeno pred žarnico.

  • B. 

   Žarnica sveti, ko sta sklenjeni obe stikali, saj le tako lahko teče električni tok skozi žarnico.

  • C. 

   Žarnica sveti, ko sta sklenjeni obe stikali. V tem primeru žarnica sveti, ker sta stikali na vsaki strani žarnice.

  • D. 

   Žarnica ne bo nikoli svetila, ker v električnem krogu ne moreta biti vezani dve stikali.

 • 6. 
  Kdaj žarnica sveti? (Možnih je več odgovorov.)
  • A. 

   Žarnica sveti le, ko sta sklenjeni obe stikali, ker je le tako sklenjen el. krog.

  • B. 

   Žarnica sveti, ko je sklenjeno stikalo S1, saj stikalo S2 ne vpliva na električni tok skozi žarnico.

  • C. 

   Žarnica sveti, ko je sklenjeno stikalo S1, ker je to vezano pred žarnico.

  • D. 

   Žarnica sveti, ko sta sklenjeni obe stikali ali stikalo S1, ker v obeh primerih gre el. tok skozi žarnico.

 • 7. 
  Katere simbole ne smemo vstavimo v shemo električnega vezja (na položaj m1 in m2), da shema ne bo prikazovala električni krog, v katerem žarnica ne sveti?  (Možnih je več odgovorov.)
  • A. 

   B in c, ker dve bateriji ne moreta biti vezani v enem el. krogu.

  • B. 

   B in c, ker žarnica zaradi prevelikega el. toka lahko pregori.

  • C. 

   A in b, ker dve žarnici ne moreta biti v enem el. krogu.

  • D. 

   B in d, ker stikalo ne sme biti pred žarnico.

  • E. 

   C in d, ker el. krog ne bi bil sklenjen.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.