Upi- Upravljanje Projektima I Investicijama

85 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
Upi- Upravljanje Projektima I Investicijama - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Od svih elemenata realizacije projekta, izdvojicemo tri koji cine osnovni sadrzaj promena u projektu, a to su:vremetroskovi ________
 • 2. 
  Procesi upravljanja su:
  • A. 

   Planiranje, moticisanje, kadrovanjem usmeravanje, kontrola

  • B. 

   Planiranje, motivisanje, kadrovanje, stimulisanje, kontrola

  • C. 

   Planiranje, organizovanje, kadrovanje, vodjenje, kontrola

 • 3. 
  Vrste timova po Yuklu:-Funkcionalan-Samoupravni-Samodefinisuci-Timovi top menadzmenta i-
  • A. 

   Projektni

  • B. 

   Matricni

  • C. 

   Multifunkcionalni

 • 4. 
  Opsta definicija upravljanja glasi:
  • A. 

   Upravljanje je kontinuirano pracenje sistemskih akcija kojima se uticajem na parametre sistema, definise stanje odredjenog sistema

  • B. 

   Upravljanje je kontinuirano dejstvo upravljackih akcija kojima se uticajem na parametre sistema, definise stanje odredjenog sistema

  • C. 

   Upravljanje je kontinuirano dejstvo upravljackih akcija kojima se uticajem na parametre sistema, sistem prevodi iz jednog u drugo stanje.

 • 5. 
  Kriticna aktivnost je:
  • A. 

   Ono kod koje je potrebno vreme trajanja jednako raspolozivom vremenu

  • B. 

   Ono kod koje je potrebno vreme trajanja vece od raspolozivog vremena

  • C. 

   Ono kod koje je potrebno vreme trajanja manje od raspolozivog vremena

 • 6. 
  Kvalitet se definise kao skup svojstava i karakteristika nekog proizvoda ili usluga koje imaju uticaj na sposobnost istog da:
  • A. 

   Zadovolji potrebe odredjene ciljne grupe

  • B. 

   Zadovolji specificne potrebe

  • C. 

   Zadovolji odredjene potrebe

 • 7. 
  Podela projekta sa aspekta vremena trajanja, finansija i utroska resursa je na: 
  • A. 

   Investicioni, biznis i drustveni projekti

  • B. 

   Medijski, razvojni i drustveni

  • C. 

   Internacionalni, biznis i razvojni projekti

 • 8. 
  Product Breakdown Structure prestavlja metod koji omogucava da se neki zadatak ili projekat podeli na sastavne delove:
  • A. 

   Pri cemu se daje prikaz veza izmedju tih delova i celokupnog zadatka

  • B. 

   Pri cemu se daje prikaz veza izmedju tih delova ali ne i veza sa celokupnim zadatkom

  • C. 

   Pri cemu se ne daje prikaz veza izmedju tih delova i celokupnog zadatka

 • 9. 
  Klasican pristup projektom poznaje tri osnovne vrste organizacije:ProjektnuMatricnu i
  • A. 

   Funkcionalnu

  • B. 

   Ekspeditivnu

  • C. 

   Finansijsku

 • 10. 
  Mrezni modeli predstavljaju:
  • A. 

   Graficki prikaz resursnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu

  • B. 

   Graficki prikaz troskovnog prikaza odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu

  • C. 

   Graficki prikaz tehnoloskog i vremenskog odvijanja poslovnog poduhvata koji cini jednu zaokruzenu celinu

 • 11. 
  WBS dijagram (Work Breakdown Structure) predstavlja:
  • A. 

   Poslove izdatke koje treba uraditi da bi se zavrsio veci deo projekta

  • B. 

   Poslove izdatke koje treba uraditi da bi se zavrsio jedan deo projekta

  • C. 

   Poslove izdatke koje treba uraditi da bi se zavrsio projekat u celini

 • 12. 
  Vremenski zazor je:
  • A. 

   Razlika izmedju optimalnog vremena i vremena trajanja aktivnosti

  • B. 

   Razlika izmedju raspolozivog vremena i vremena trajanja aktivnosti

  • C. 

   Razlika izmedju najkasnijeg pocetka aktivnosti i vremena trajanja aktivnosti

 • 13. 
  Najraniji pocetak aktivnosti predstavlja:
  • A. 

   Vremensku kordinatu na kojoj se najranije mora poceti sa planiranjem te aktivnosti

  • B. 

   Vremensku koordinatu kojoj jedna aktivnost najranije moze poceti

  • C. 

   Vremensku koordinatu na kojoj jedna aktivnost mora poceti

 • 14. 
  Uloga rukovodioca tima je:
  • A. 

   Integrator, komunikator, vodja tima, donosilac odluka

  • B. 

   Komunikator, vodja tima, donosilac odluka, kreator atmosfere

  • C. 

   Integrator, komunikator, vodja tima, donosilac odluka, kreator atmosfere

 • 15. 
  Elementi mreznog dijagrama su:
  • A. 

   Projekat, aktivnost, dogadjaj

  • B. 

   Aktivnost, trajanje, resursi

  • C. 

   Projekat, resursi, materijal

 • 16. 
  Dokaz realnog kvaliteta kod projekta su:proceduresertifikacija (atest)kontrola saobraznosti i
  • A. 

   Dokumentacija

  • B. 

   Kontrola vremena

  • C. 

   Kontrola troskova

 • 17. 
  Podela procesa upravljanja po Mesijeu:odlucivanje organizovanje kadrovanjekontrolisanje komuniciranje vodjenje 
  • A. 

   Planiranje

  • B. 

   Placanje

  • C. 

   Nista od navedenog

  • D. 

   Poruka

 • 18. 
  Elementi procesa komuniciranja:porukamedij primalac i
  • A. 

   Rukovodilac viseg nivoa

  • B. 

   Rukovodilac nizeg nivoa

  • C. 

   Komunikator

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 19. 
  Podela procesa upravljanja preduzecem ima za cilj: 
  • A. 

   Da olaksa upravljanjem celokupnim sistemom pri cemu se ne obraca paznja na povezanost pojedinacnih procesa

  • B. 

   Da olaksa upravljanje celokupnim sistemom pri cemu se ipak gubi iz vida medjusobna povezanost pojedinacnih procesa

  • C. 

   Da olaksa upravljanje celokupnim sistemom pri cemu se ne gubi iz vida medjusobna povezanost pojedinacnih procesa

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 20. 
  Formiranje PT ne vrsi se spontano vec po odredjenim pravilima i proceduri koja zavisi od:vrste zadatakavelicine maticne organizcije nivoa tehnologije i okruzenja 
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 21. 
  Kod samoupravnih timova odgovornost i autoritet se:
  • A. 

   Sa rukovodioca prenosi na vlasnike kompanija

  • B. 

   Sa rukovodioca prenosi na vrhovni menadzment

  • C. 

   Sa rukovodioca prenosi na clanove tima

  • D. 

   Nista od navedenog

 • 22. 
  Osnovne karakteristike Investicionih projekata: (oznaci odgovor koji nije tacan)
  • A. 

   Obavezna primena standardnog softvera

  • B. 

   Kratkotrajni

  • C. 

   Trose se velika finasijska sredstva

  • D. 

   Dugotrajno pracenje i kontrola

 • 23. 
  Podela procesa upravljanja po Fajolu:
  • A. 

   Planiranje, organizovanje, kadrovanje, vodjenje, kontrola

  • B. 

   Predvidjanje organizovanje komandovanje, koordinacija kontrola

  • C. 

   Predvidjanje, planiranje, organizovanje, komandovanje, vodjenje, kontrola

 • 24. 
  Plan kvaliteta je:
  • A. 

   Detaljniji od programa kvaliteta

  • B. 

   Isti kao program kvaliteta

  • C. 

   Manje detaljan od programa kvaliteta

 • 25. 
  Neke od potrebnih osobina i sposobnosti rukovodioca projekta su:
  • A. 

   Organizatorske i upravljacke sposobnosti ali ne i komunikacione sposobnosti

  • B. 

   Organizatorske i komunikacione sposobnosti ali ne i upravljacke sposobnosti

  • C. 

   Organizatorske i upravljacke sposobnosti

Back to Top Back to top