Latihan Suhu Dan Pemuaian

10 Questions | Total Attempts: 700

SettingsSettingsSettings
Latihan Suhu Dan Pemuaian - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Alat untuk mengukur suhu adalah..
  • A. 

   Termometer

  • B. 

   Barometer

  • C. 

   Anemometer

  • D. 

   Higrometer

 • 2. 
  Satuan derajad suhu dapat dinyatakan dalam..
  • A. 

   Fahrenheit

  • B. 

   Celsius

  • C. 

   Ampere

  • D. 

   Kelvin

 • 3. 
  Suhu suatu zat menyatakan ... 
  • A. 

   Jumlah molekul zat

  • B. 

   Tingkat kenaikan volume zat

  • C. 

   Tingkat panas atau dinginnya suatu zat

  • D. 

   Tingkat pemuaian zat

 • 4. 
  Termometer fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan dua kali angka yang ditunjukkan oleh termometer celcius pada suhu .. 
  • A. 

   20 derajat C

  • B. 

   40 derajat C

  • C. 

   80 derajat C

  • D. 

   160 derajat C

 • 5. 
  Sebuah keping bimetal terbuat dari logam kuningan dan besi. Jika angka muai panjang kuningan lebih besar daripada besi, maka ketika bimetal dipanaskan ...
  • A. 

   Membengkok ke arah besi

  • B. 

   Membengkok ke arah kuningan

  • C. 

   Tetap lurus

  • D. 

   Menyusut

 • 6. 
  Setiap benda yang mengalami kenaikan suhu selalu mengalami pemuaian.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Setiap benda mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda beda, dan biasanya diterapkan pada bimetal.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Gambar berikutadalah termometer suhu badan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Suhu suatu zat menurut termometer celcius adalah 27 derajat C, maka menurut kelvin suhu itu sama dengan ...
 • 10. 
  Batang besi panjangnya 2 m pada suhu 20 derajat C. Setelah suhunya mencapai 80 derajat C, panjang batang besi menjadi ... (α = 0,000011/oC)
Back to Top Back to top