Vlera Kufitare - Limiti

10 Questions | Total Attempts: 44

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vlera Kufitare - Limiti

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Të zgjidhet limiti eksponencial  ?
  • A. 

   1

  • B. 

   E

  • C. 

   E^2

  • D. 

   Lne

 • 2. 
  Cila është zgjidhja e limitit trigonometrik ?
  • A. 

   3

  • B. 

   1

  • C. 

   2

  • D. 

   0

 • 3. 
  Cila është zgjidhja e limitit eksponencial?
  • A. 
  • B. 

   E

  • C. 

   Lne

  • D. 
 • 4. 
  Zgjidhja e limitit trigonometrik  është?
  • A. 

   -sina

  • B. 

   Tana

  • C. 

   -cosa

  • D. 

   -cota

 • 5. 
  Të zgjidhjet limiti racional:?
  • A. 

   1/2

  • B. 

   4

  • C. 

   1/4

  • D. 

   2

 • 6. 
  Zgjidhja e limitit racional: , është?
  • A. 

   24/49

  • B. 

   2

  • C. 

   49/24

  • D. 

   1/2

 • 7. 
  Të zgjidhet limiti i formës:?
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   -e

  • D. 

   E

 • 8. 
  Të zgjidhet limiti iracional:?
  • A. 

   1/9

  • B. 

   -1/9

  • C. 

   1/3

  • D. 

   1/12

 • 9. 
  Të gjendet limiti i vargut:?
  • A. 

   7/4

  • B. 

   -1/5

  • C. 

   6/7

  • D. 

   -1/3

 • 10. 
  Të gjendet limiti i vargut: ?
  • A. 

   35

  • B. 
  • C. 
  • D. 

   175

Back to Top Back to top