Kratak Test Znanja Iz Programskog Jezika C

6 Questions | Total Attempts: 72

SettingsSettingsSettings
Kratak Test Znanja Iz Programskog Jezika C - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Koji od navedenih operatora pripadaju kategoriji binarnih?
  • A. 

   ==

  • B. 

   !

  • C. 

   !=

  • D. 

   |

 • 2. 
  Koje godine je izasla verzija 5.0 programskog jezika C#?
  • A. 

   2010

  • B. 

   2011

  • C. 

   2012

  • D. 

   2013

 • 3. 
  Da li je najnovija verzija C# 5.0?
  • A. 

   DA!

  • B. 

   NE!

 • 4. 
  Da li je C# objektno orijentisan programski jezik?
  • A. 

   DA!

  • B. 

   NE!

 • 5. 
  Koje godine se prvi put pojavio C#?
 • 6. 
  Koji od navedenih su verzije C programskog jezika?
  • A. 

   C

  • B. 

   C++

  • C. 

   C#

  • D. 

   C-+

Back to Top Back to top