Soal Online Ulangan Kenaikan Kelas (Ukk)

40 Questions | Total Attempts: 94

SettingsSettingsSettings
Soal Online Ulangan Kenaikan Kelas (Ukk) - Quiz

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama IslamSatuan Pendidikan: SMP/MTsKelas                      : VIIWaktu                    : 90 menit


Questions and Answers
 • 1. 
  Kandungan potongan ayat berikut adalah perintah tentang . . . .
  • A. 

   Shalat wajib

  • B. 

   Shalat sunnah

  • C. 

   Shalat Jum'at

  • D. 

   Shalat berjama'ah

 • 2. 
  Bagi seorang anak laki-laki yang sudah baligh shalat Jum'at hukumnya . . . .
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Makruh

  • D. 

   Mubah

 • 3. 
  Berikut ini yang tidak termasuk syarat wajib shalat Jum'at adalah . . . .
  • A. 

   Islam

  • B. 

   Tidak gila

  • C. 

   Baligh

  • D. 

   Memakai wangi-wangian

 • 4. 
  Memakai minyak wangi saat shalat Jum'at termasuk dari . . . .
  • A. 

   Sunnah

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Syarat sah

  • D. 

   Rukun

 • 5. 
  Diperbolehkannya tidak shalat Jum'at karena beberapa faktor kecuali . . . .
  • A. 

   Hujan lebat

  • B. 

   Sakit keras

  • C. 

   Sibuk kerja

  • D. 

   Dalam perjalanan (musafir)

 • 6. 
  Rama dan Prana pergi ke Garut berangkat jam 10.00. Mereka melaksanakan shalat zhuhur dan ashar digabungkan. Shalat yang mereka lakukan disebut shalat . . . .
  • A. 

   Safar

  • B. 

   Sunnah

  • C. 

   Qashar

  • D. 

   Jamak

 • 7. 
  Orang yang boleh mengqashar shalat adalah . . . .
  • A. 

   Musafir

  • B. 

   Menonton sepak bola

  • C. 

   Sedang santai

  • D. 

   Banyak pekerjaan

 • 8. 
  Berdasarkan tabel nama-nama shalat di bawah ini nomor berapakah shalat yang bisa dijamak dan diqashar.1Isya2Shubuh3Zhuhur4Ashar5Maghrib 
  • A. 

   1, 2, dan 3

  • B. 

   3, 4, dan 5

  • C. 

   1, 3, dan 4

  • D. 

   2, 4, dan 5

 • 9. 
  Shalat yang tidak bisa diqashar tetapi bisa dijamak dengan shalat yang lain adalah . . . . 
  • A. 

   Zhuhur

  • B. 

   Ashar

  • C. 

   Isya

  • D. 

   Maghrib

 • 10. 
  Cara menjamak dan mengqashar shalat maghrib dan isya adalah . . . .
  • A. 

   2 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya

  • B. 

   2 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya

  • C. 

   3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya

  • D. 

   3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya

 • 11. 
  Kehidupan ekonomi orang-orang Quraisy ketika nabi Muhammad SAW berdakwah adalah . . . .
  • A. 

   Sopir

  • B. 

   Nelayan

  • C. 

   Bercocok tanam

  • D. 

   Berdagang

 • 12. 
  Nama ayah nabi Muhammad SAW adalah . . . .
  • A. 

   Abdullah

  • B. 

   Abdul Muthallib

  • C. 

   Hasyim

  • D. 

   Abu Thalib

 • 13. 
  Huruf izhar berjumlah . . . .
 • 14. 
  Hukum mim mati berjumlah . . . .
 • 15. 
  Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah . . . .
 • 16. 
  Malaikat yang bertugas mencatat amal buruk adalah . . . .
 • 17. 
  Dika selalu berhati-hati dalam menjawab soal ulangan. Dia baca berulang kali dan diperiksa kembali saat ingin dikumpulkan. Hal ini dilakukan Dika karena memiliki sifat . . . .
 • 18. 
  Shalat zhuhur dan ashar apabila dijamak dan diqashar maka rakaatnya berjumlah . . . .
 • 19. 
  Shalat yang diringkas rakaatnya disebut . . . .
 • 20. 
  Najis mukhaffafah artinya najis . . . .
 • 21. 
  Shalat Jum'at dilakukan setelah khutbah . . . .
 • 22. 
  Shalat yang dilakukan bersama-sama dengan seorang imam disebut shalat . . . .
 • 23. 
  Tanda-tanda orang yang tekun dan ulet diantaranya adalah . . . .
  • A. 

   Tugasnya tidak pernah selesai

  • B. 

   Tidak menyia-nyiakan waktu

  • C. 

   Bekerja dengan tergesa-gesa

  • D. 

   Merasa pesimis dalam bekerja

 • 24. 
  Apabila mendapat kesulitan dalam belajar maka hendaknya . . . .
  • A. 

   Bertanya

  • B. 

   Berdebat

  • C. 

   Diam saja

  • D. 

   Tidak belajar

 • 25. 
  Bekerja keras artinya bekerja dengan . . . .
  • A. 

   Efektif

  • B. 

   Cermat

  • C. 

   Bersungguh-sungguh

  • D. 

   Terburu-buru

Back to Top Back to top