MS Excel 2007 - Normal

20 Questions | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
MS Excel 2007 - Normal

30 Minute Test on MS Excel20 Questions


Questions and Answers
 • 1. 
  Cilin buton duhet të shtyp për të ngjyrosur sfondin e faqes së punës (shiko figurën më poshtë?)
  • A. 

   A.

  • B. 

   B.

  • C. 

   C.

  • D. 

   D.

 • 2. 
  Për të shfaqur vijat ndihmëse të faqes së punës (gridlines) duhet të ndjek këtë rrugë:
  • A. 

   Home – Format – Format Cells

  • B. 

   Office Button (ose File) – Excel Option – Customize

  • C. 

   Page Layout – Gridlines – View

  • D. 

   Other

 • 3. 
  Me këtë buton 
  • A. 

   Përthyej tekstin

  • B. 

   Shkrij disa qeliza në një të vetme

  • C. 

   Kopjoj vetëm tekstin

  • D. 

   Other

 • 4. 
  Dua të spostoj tekstin vertikalisht në qendër. Cilin buton më poshtë duhet të shtyp?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 5. 
  Për të shtuar dy kolona në tabelë
  • A. 

   Bëj Copy dy kolonave ngjitur

  • B. 

   Zgjedh kolonat dhe klikoj me të djathtën e Mousit dhe zgjedh Insert

  • C. 

   Te Menuja View, klikoj Split

  • D. 

   Other

 • 6. 
  Me butonin që tregon shigjeta (Clear), mund të bëj veprimin e mëposhtëm:
  • A. 

   Mund të fshij formatin e tabelës

  • B. 

   Mund të fshij rreshtat e selektuar

  • C. 

   Mund të fshij faqen e punës

  • D. 

   Other

 • 7. 
  Me këto butona  mund të:
  • A. 

   Fus të dhëna

  • B. 

   Ndaj fjalët me presje

  • C. 

   Formatoj numrat

  • D. 

   Other

 • 8. 
  Për të futur një funksion në një qelizë mund të përdor një prej butonave më poshtë
  • A. 

   A. 

  • B. 

   B. 

  • C. 

   C. 

  • D. 

   Other

 • 9. 
  Kjo shenjë del:
  • A. 

   Kur zgjedh numrin e faqeve të një libri pune

  • B. 

   Kur zgjedh një formulë nga lista

  • C. 

   Kur filtroj të dhënat në një listë

  • D. 

   Other

 • 10. 
  Cila prej formulave më poshtë është e saktë:
  • A. 

   =AVERAGE(H1:H5)

  • B. 

   =AVERAGE(H1-H5)

  • C. 

   –AVERAGE(H1:H5)

  • D. 

   =AVERAGE(H1=H5)

 • 11. 
  Dua të gjej shitjen më të lartë në tabelën e mëposhtme, çfarë formule duhet të përdor dhe shkruaj rrugën për ta gjetur?
  • A. 

   VLOOKUP

  • B. 

   AVERAGE

  • C. 

   MAX

  • D. 

   MIN

 • 12. 
  Me qelizat e selektuara më poshtë, dua të bëj një grafik me kolona. Çfarë rruge duhet të ndjek?
  • A. 

   Insert, Table

  • B. 

   Insert, Chart

  • C. 

   Insert, Picture

  • D. 

   Insert, Data

 • 13. 
  Kur klikoj në një qelizë jashtë grafikut, komandat e mëposhtme (Chart Tools) zhduken nga menuja e Excelit. Si mund t’i rishfaq përsëri?
  • A. 

   Klikoj në grafik

  • B. 

   Insert, Chart

  • C. 

   Fshij grafikun

  • D. 

   Option 4

 • 14. 
  Cilin buton duhet të shtyp për të vendosur numrin e faqes në këtë header?
  • A. 

   Go to footer

  • B. 

   Picture

  • C. 

   Page Number

  • D. 

   Delete

 • 15. 
  Siç mund ta shikoni nga formula e shumës më poshtë, nuk janë përfshirë dy qelizat e para. Çfarë nuk duhet të bëj?
  • A. 

   Bëj formulën nga e para

  • B. 

   Tërheq me mous selektimin duke përfshirë edhe qelizat e tjera

  • C. 

   I mbledh numrat një e nga një

  • D. 

   Ndryshoj referencat te Formula Bar

 • 16. 
  Si mund t’i vendos dokumentit Header dhe Footer nga kjo pamje e Excelit?
  • A. 

   Klikoj Page Setup, Header and Footer

  • B. 

   Klikoj Close Print Preview

  • C. 

   Klikoj Show Margins

  • D. 

   Klikoj Close Window

 • 17. 
  Si mund të printoj dy kopje të dokumentit të mësipërm?
  • A. 

   Klikoj Page Setup, selektoj 2 kopje, Print

  • B. 

   Klikoj, Print, selektoj 2 kopje, Print

  • C. 

   Klikoj Zoom, Selektoj 2 kopje, Print

  • D. 

   Other

 • 18. 
  Si mund të shtoj një koment në qelizë B4? (Mjafton një mënyrë)
  • A. 

   Klikoj te menuja Insert, pastaj Comment

  • B. 

   Klikoj me te djathtën, pastaj Insert Comment

  • C. 

   Klikoj te Page Setup, Show Comments

  • D. 

   Klikoj Show Margins

 • 19. 
  Shifrave të zgjedhura dua t’u vendos simbolin e Euro-s. Çfarë duhet të shtyp?
  • A. 

   Vendos shenjën e euros nga tastiera

  • B. 

   Shkoj tek Insert Format

  • C. 

   Klikoj me të djathtën e mousit, Format Cells

  • D. 

   Klikoj Page Setup, Header and Footer

 • 20. 
  Cilin buton duhet të shtyp për të shtuar një faqe të re pune?
  • A. 

   "a"

  • B. 

   "b"

  • C. 

   "c'

  • D. 

   "d"

Back to Top Back to top