Prikaz Slike Na Monitoru I Pisaču

18 Questions | Total Attempts: 561

SettingsSettingsSettings
Prikaz Slike Na Monitoru I Pisaču - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Što je piksel ?
  • A. 

   Element prikaza slike na zaslonu monitora

  • B. 

   Kvadratna mreža

  • C. 

   Niz točkica po redovima

 • 2. 
  Koje su osnovne komponente RGB palete boja ?
  • A. 

   Crna i bijela

  • B. 

   Crvena, zelena i plava

  • C. 

   Crvena, zelena i žuta

 • 3. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   TRC monitor

  • B. 

   Plazma monitor

  • C. 

   LCD monitor

  • D. 

   CRT monitor

 • 4. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   CRT monitor

  • B. 

   LCD monitor

  • C. 

   Ništa od ponuđenog

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Koju razlučivost (rezoluciju) iskazujemo točkama po jednom inču (dpi) ?
  • A. 

   Razlučivost zaslona

  • B. 

   Razlučivost slike

  • C. 

   Razlučivost ispisa

 • 6. 
  Što je raster ?
  • A. 

   Kvadratna mreža

  • B. 

   Pravokutna mreža

  • C. 

   Osnovni element slike

 • 7. 
  Što je razlučivost zaslona ?
  • A. 

   Broj piksela u rasteru po inču

  • B. 

   Broj točaka (piksela) od kojih se stvara slika na zaslonu

  • C. 

   Broj točaka po jednom inču (dpi)

 • 8. 
  Kako iskazujemo razlučivost zaslona ? 
  • A. 

   Kao broj okomitih x broj vodoravnih zaslonskih točaka

  • B. 

   Točkama po jednom inču

  • C. 

   Kao broj vodoravnih x broj okomitih zaslonskih točaka

 • 9. 
  Kod slika u boji pojedini piksel treba opisati sa:
  • A. 

   Tri bita informacija

  • B. 

   Tri bajta informacija

  • C. 

   24 bajta informacija

 • 10. 
  Kvadratnu mrežu većih ili manjih piksela različite boje nazivamo:
  • A. 

   Piknja

  • B. 

   Piksel

  • C. 

   Pisač

  • D. 

   Raster

 • 11. 
  Cjelokupan niz bitova po redovima koji treba upamtiti za jednu sliku nazivamo:
  • A. 

   Razlučivost slike

  • B. 

   Bitmapa

  • C. 

   Kvadratna mreža

 • 12. 
  Što je razlučivost ili rezolucija slike ?
  • A. 

   Broj točaka po jednom inču

  • B. 

   Niz bitova po redovima

  • C. 

   Broj piksela u rasteru po jedinici duljine

 • 13. 
  Kako nazivamo način stvaranja slike pomoću rastera ?
  • A. 

   Rasterska grafika

  • B. 

   Razlučivost slike

  • C. 

   Vektorska grafika

 • 14. 
  17˝ označava:
  • A. 

   Veličinu kućišta

  • B. 

   Veličinu monitora

  • C. 

   Grafičku karticu

 • 15. 
  Slika na monitoru sastavljena je od velikog broja sitnih točkica u nizu koje se zovu:
  • A. 

   Piknja ili piksel

  • B. 

   Inč

  • C. 

   Raster

 • 16. 
  Za crno-bijelu sliku potreban je:
  • A. 

   1 Bajt

  • B. 

   1 bit

  • C. 

   3 bita

 • 17. 
  1 inch= ? 
  • A. 

   2,54 cm

  • B. 

   2,55 cm

  • C. 

   1,54 cm

 • 18. 
  Pisači u boji ispisuju otisak u četiri osnovne boje:
  • A. 

   Cijanoplavoj, magentoljubičastoj, crvenoj i crnoj

  • B. 

   Cijanozelenoj, magentoljubičastoj, žutoj i crnoj

  • C. 

   Cijanoplavoj, magentoljubičastoj, žutoj i crnoj

Back to Top Back to top