MƏntİq Sinaq İmtahani №1

50 Suallar | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mntq Sinaq mtahani 1


Magistraturaya, dövlət qulluğuna, müəllim qəbul imtahanına və digər vakant iş yerlərinə hazırlaşanlar üçün ONLİNE sınaq imtahanları.
WWW. AZ-MAGISTR. COM


Questions and Answers
 • 1. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 2. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin:bina : mərtəbəmeşə : ?
  • A. 

   Ağac

  • B. 

   Odun

  • C. 

   Yarus

  • D. 

   Heyvan

  • E. 

   Dağ

 • 3. 
  “?” əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 4. 
  Bir ailənin tərkibi ata, ana, qardaş və bacıdan ibarətdir və birlikdə yaşları cəmi 96 – dır. Ana ata yaşda olanda qardaş bacı yaşda olacaq. Bacı ana yaşında olanda qardaşın o vaxtkı yaşı indiki yaşından 4 dəfə çox olacaq. Bacının indiki yaşı 12 olduğuna görə, qardaşın yaşını tapın.
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   12

  • E. 

   10

 • 5. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 6. 
  “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin:135427 → 814627413 → 149159823 → ?
  • A. 

   1513

  • B. 

   4548

  • C. 

   664

  • D. 

   235

  • E. 

   1216

 • 7. 
  K, L, M, S və T şəhərləri haqqında bunlar məlumdur :- K-nın ərazisi L-dən böyük, əhalisinin sayı S-dən çoxdur;- S-in əhalisi M-dən çox, ərazisi L-dən kiçikdir;- M-in ərazisi K-dan, əhalisi isə T-dən azdır;- K-nın əhalisi T-dən və L-dən çoxdur.Bu məlumatlara görə, aşağıdakılardan hansılar mütləq doğrudur?
  1. S-in əhalisi T-dən çoxdur;
  2. Ən çox əhalisi olan şəhər K-dır;
  3. M ərazisi ən kiçik olan şəhərdir;
  4. Ən az əhalisi olan şəhəri tapmaq olmaz;
  5. M-in əhalisi L-dən azdır.
  • A. 

   1; 5

  • B. 

   2; 4

  • C. 

   3; 5

  • D. 

   1; 4

  • E. 

   2; 3

 • 8. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarələri əvəzinə uyğun olan variantı seçin:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 9. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 10. 
  Kvadratlardan hansı düzgün qurulmayıb?
  • A. 

   1A

  • B. 

   2C

  • C. 

   2B

  • D. 

   3A

  • E. 

   3C

 • 11. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 12. 
  Verilən açılışa uyğun kubu yığın və “?” işarələri əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
  • A. 

   ☼, ☺, ♥

  • B. 

   ☼, ☺, ♫

  • C. 

   Ϫ,☻, ☼

  • D. 

   ☻, ♫, Ϫ

  • E. 

   Ϫ, ♥, ☺

 • 13. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
  • A. 

   BD

  • B. 

   DD

  • C. 

   D

  • D. 

   BC

  • E. 

   B

 • 14. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarələri əvəzinə uyğun olan variantı seçin (müvafiq ardıcıllıqla).
  • A. 

   D; b; a

  • B. 

   C; b; a

  • C. 

   B; d; c

  • D. 

   A; b; d

  • E. 

   A; c; d

 • 15. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 16. 
  Verilmiş sözlər cütünə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.at – ippologiyaqarışqa - ?
  • A. 

   Mirmekologiya

  • B. 

   Parazitologiya

  • C. 

   Ixtiologiya

  • D. 

   Teriologiya

  • E. 

   Ornitologiya

 • 17. 
  Soldakı fiqurdan hansı hissə kəsilsə, sağdakı fiqur alınar?
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   6

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 18. 
  Qatlanmış kağızda kəsiklər edilmişdir. Fikrən kağızı açın və uyğun olan cavab variantını seçin.
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

 • 19. 
  Verilmiş sözlər cütünə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.kollec : tələbə  ::  xəstəxana : ?  
  • A. 

   Tibb bacısı

  • B. 

   Həkim

  • C. 

   Xəstə

  • D. 

   Sanitar

  • E. 

   Müalicə

 • 20. 
  Which one do you like?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

  • F. 

 • 21. 
  Anaqramları həll etməklə fərqli variantı tapın.    
  • A. 

   Mhuaynı

  • B. 

   ütəşrş

  • C. 

   Gaehs

  • D. 

   Star

  • E. 

   Nazur

 • 22. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin: 
  • A. 

   N u ə b c

  • B. 

   Q ş r ə

  • C. 

   B ə q r

  • D. 

   ş a m a n l

  • E. 

   A t ı b

 • 23. 
  Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin: 
  • A. 

   12

  • B. 

   20

  • C. 

   18

  • D. 

   22

  • E. 

   14

 • 24. 
  K, L, M kompyuterləri ilə əlaqədar olaraq aşağıdakılar məlumdur:- K ilə L – dən ən azı biri işləmir.- L və M – dən biri işləyir, digəri isə yox.Bu məlumatlara görə aşağıdakı mülahizələrdən hansı mütləq doğrudur?
  • A. 

   K işləmirsə, M - də işləmir.

  • B. 

   K işləyirsə, M – də işləyir.

  • C. 

   K işləmirsə, L işləyir.

  • D. 

   Kompyuterlərdən ikisi işləmir.

  • E. 

   Kompyuterlərdən ikisi işləyir.

 • 25. 
  “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin: 8    9    18    6    ?    7    42    6    -2
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

Back to Top Back to top