Mng Investitiei, Brosura 27 (Management)

24 Questions | Total Attempts: 62

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mng Investitiei, Brosura 27 (Management)

Questions and Answers
 • 1. 
  Disponibilitatii de resurse este abordata in analiza diagnostic pt
  • A. 

   A obtine orientari in identificarea ideilor de proiect

  • B. 

   A realiza evaluarea valorii investitiei de capital aferent realizarii unei investitii

  • C. 

   A obtine infoormatii cu privire la fondul de rulment pt exploatarea unei investitii dupa punerea in functiune

 • 2. 
  Analiza diagnostic este folosita pentru 
  • A. 

   Identificarea unor idei de a investi 

  • B. 

   Estimarea punctelor tari si a acelora slabe ale realizabilitatii unui proiect de investitii

  • C. 

   Fundamentarea studiului de fezabilitate

  • D. 

   Determinarea venitului actualizat net al unui proiect de investitii

 • 3. 
  Pentru i =015, corectivul aplicat prin actualizare are valoare 0.756. ce corectiv a fost aplicat pt actualizarea respectiva
  • A. 

   Factorul de compunere

  • B. 

   Factorul de actualizare

  • C. 

   Factorul de scont

  • D. 

   Factorul de anuitate pt valori viitoare

  • E. 

   Factorul de acumulare

 • 4. 
  O achizitie de active mobiliare sau imobiliare, corporale sau necorporale, realizate in vederea obtinerii de fluxuri ulterioare de lichiditati pt cresterea bogatiei furnizorului de capital este investitie in sens
  • A. 

   Juridic

  • B. 

   Uzual

  • C. 

   Teoretic

  • D. 

   Aplicat 

  • E. 

   Contabil

 • 5. 
  Valoarea investitiei invitiale de capital pt un proiect contine
  • A. 

   Valoarea constructiilor realizate in cadrul proiectului de investitii 

  • B. 

   Val activitatii de organizare a santierului pt punerea in opera a proiectului

  • C. 

   Val terenului achizitionat pt amplasarea activelor realizate prin proiectul de investitii

  • D. 

   Val cheltuielilor de transport, a taxelor vamale si instalarii echipamentelor prevazute prin proiect

  • E. 

   Val echipamentelor necesare functionarii intreprinderii dupa punerea in functiune

 • 6. 
  Daca fondul de investitii este asigurat din 4 surse, in mod egal pt fiecare, iar costurile specifice de remunerare ale acestora sunt 12 %, 14%, 16% si respectiv 18% pe an, ce nivel va avea costul capitalului?
  • A. 

   0.16

  • B. 

   0.13

  • C. 

   0.12

  • D. 

   0.15

  • E. 

   0.14

 • 7. 
  Durata de viata( exploatare) a unei investitii este calculat in functie de 
  • A. 

   Posibilitatile financiare ale intreprinderii

  • B. 

   Potentialul de desfacere al intreprinderii

  • C. 

   Reglementarile fiscale privind amortizarea

  • D. 

   Conditiile de exploatare a echipamenetelor in cauza

  • E. 

   Rezistenta tehnica la uzura a echipamentelor

 • 8. 
  Ce nivel va avea incasarea specifica neta a unei investitii de 100.000 lei, care produce o cifra anuala de afaceri de 20.000 lei pe o perioada de exploatare de 10 ani
  • A. 

   1.5 lei pt fiecare leu investit

  • B. 

   2 lei pt fiecare leu investit

  • C. 

   1 leu pt un leu investit

  • D. 

   1 leu la fiecare leu investit

 • 9. 
  Riscul investitional poate avea ca origine
  • A. 

   Aparitia de produse noi, concurente cu cele ale intreprinderii

  • B. 

   Erori de apreciere a necesitatii si oportunitatii proiectului

  • C. 

   Modificare neprevazuta a volumului cifrei de afaceri a intreprinderii care realizeaza proiectul

  • D. 

   Modul de constructie, rezovlare si interpretare a modelelor folosite in fundamentarea si alegerea proiectelor

 • 10. 
  In identificarea ideii de proiect, analiza diagnostic trecuie sa puna in evidenta
  • A. 

   Perspectivele de evolutie a intreprindere

  • B. 

   Caracterul si pozitia actuala a intreprinderii

  • C. 

   Relatiile intreprinderii cu mediul economic

 • 11. 
  Pt care categorie de idei de proiect este util diagnosticul comercial al intreprinderii
  • A. 

   Dezvoltarea serviciilor de promovare

  • B. 

   Dezvoltarea retelei de distributie

  • C. 

   Asigurarea cinditiilor de munca

  • D. 

   Inlocuiri de echipamente uzate fizic

  • E. 

   Inoirea echipamentelor uzate moral

 • 12. 
  Costul capitalului propriu este dat de 
  • A. 

   Marimea ratei rentabilitatii asteptate de actionari

  • B. 

   Marimea relativa a platilor facuta de intreprindere pt aces la piata de capital

  • C. 

   Marimea relativa a dividendelor ceruta de actionari

 • 13. 
  Elemente ale fiscalitatii care influienteaza rezultatele unei investitii sunt
  • A. 

   Dobanda platita pt imprumut

  • B. 

   Impozitul pe beneficii

  • C. 

   Scutirea de taxe si impozite in raport cu investitiile

  • D. 

   Taxa pe valoarea adaugata

 • 14. 
  In raport cu participarea la modificarea capitalului, sursele investitiilor pot fi
  • A. 

   Imprumutul si creditul

  • B. 

   Creditul de asociere

  • C. 

   Dezinvestitia

  • D. 

   Autofinanatarea

  • E. 

   Cresterea capitalului

  • F. 

   Expliatarea capitalului propriu

  • G. 

   Subventia si subscriptia publica

  • H. 

   Cesiunea si vanzarea activelor

 • 15. 
  Nivelul costului capitalului este influentat de 
  • A. 

   Nivelurile costurilor specifice de remunerare ale resurselor din structura de finantare

  • B. 

   Nivelul rentabilitatii capitalului permanent

  • C. 

   Ponderea resurselor din structura de finantare

  • D. 

   Nivelul ratei rentabilitatii capitalullui proriu

 • 16. 
  • A. 

   Valorii platilor anuale pt un imprumut rambursabil in anuitati egale

  • B. 

   Valoarea economica totala a unui imprumut

  • C. 

   Anuitatilor pt un imprumut rambursabil in cele anuale egale si dobanzi....

 • 17. 
  Efectul de levier pt investitia realizata din combinarea dintre surse proprii si surse atrase este in mod normal
  • A. 

   Pozitiv

  • B. 

   Mai mic decat rata rentabilitatii capitalului propriu

  • C. 

   Inferior ratei rentabilitatii capitalului

  • D. 

   Negativ

 • 18. 
  Achizitionarea de factori de productie in vedera producerii de bogatie pt proprietari este o investitie 
  • A. 

   Interna

  • B. 

   Economica

  • C. 

   Cu venit fix

  • D. 

   Financiara

  • E. 

   Reala

 • 19. 
  Investitia este caracterizata ca fiind
  • A. 

   Obtiune intre consum si cresterea bogatiei

  • B. 

   Achizitionarea de materiale pt acoperirea cheltuielilor curente de exploatare

  • C. 

   Relatie intre producator si beneficiar

  • D. 

   Realizare de bunuri concrete

  • E. 

   Renuntare la certitudine in favoarea realizarii de incasari viitoare superioare

 • 20. 
  La o investitie de 100.000 lei, care produce o cifra anuala de afaceri de 120.000 lei cu cheltuieli anuale de expoatare de 100.000 lei, rata rentabilitatii contabile are nivelul de 
  • A. 

   0.2lei  la un leu investit

  • B. 

   1-1,2lei la fiecare leu investit

  • C. 

   1 lei beneficii contabile la fiecare leu investit

  • D. 

   20%

 • 21. 
  Efectele realizarii de poriecte de investitii pot fi
  • A. 

   Cheltuiala

  • B. 

   Invasare

  • C. 

   Cresterea bogatiei

  • D. 

   Venit

  • E. 

   Beneficiu

 • 22. 
  Nivelul primei de risc, estimat pe baze subiective, este mai mare pt
  • A. 

   Investitii pt protectia mediului

  • B. 

   Proiecte riscante

  • C. 

   Proiecte cu risc similar, cu riscul general al activitatii intreprinderii

 • 23. 
  RIR are semnificatia de
  • A. 

   Rata de rentabilitate a unei investitii calculata prin considerarea valorilor contabile 

  • B. 

   Rata maxima de rentabilitate a unei investitii care permite o mai buna remunerare a capitalurilor 

  • C. 

   Rata minima de rentabilitate a unei investitii la care este asigurata recuperarea tuturor cheltuielilor si remunerarea corecta a capitalurilor

 • 24. 
  Reducerea impozitului pe profit ca urmarea a realizarii investitiilor intr-o societate comerciala are ca efect
  • A. 

   Cresterea nivelului costului de remunerare a capitalului propriu

  • B. 

   Diminuarea costului de remunerare a capitalului propriu

  • C. 

   Cresterea efectului de imobilizare

  • D. 

   Diminuarea efectului de levier

Back to Top Back to top