Mrs - Modul 1

57 Questions | Total Attempts: 12

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mrs - Modul 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Šta se podrazumeva pod metodologijom razvoja softvera?
  • A. 

   Implementacija životnog ciklusa softvera koji uključuje aktivnosti za svaku fazu, pravila za svaku aktivnost, standarde kvaliteta i isporučljivosti, organizaciju rada tima i alate i tehnike.

  • B. 

   Pojednostavljeni prikaz realnosti sistema prikazanog formalnim jezikom modelovanja koji pokazuje od čega se sistem sastoji i kako će biti fizički i tehnički implementiran.

  • C. 

   Tehnika za izvršavanje poslovnih zahteva za podacima i procesima.

 • 2. 
  Šta je vodopad model razvoja softvera?
  • A. 

   Model koji se zasniva na kontinualnoj potrebi za usavršavanjem zahteva prolaskom kroz nekoliko sekvencijalnih iteracija.

  • B. 

   Model koji se zasniva na iterativno-inkrementalnom pristupu razvoja softvera gde su članovi tima, zahtevi korisnika, brzi odziv na promene i  isporuka kvalitetnog softver važniji od pridržavanja striktnih planova, procesa ugovaranja i dokumentacije.

  • C. 

   Model koji se sastoji od strogo definisanih sekvencionalnih procesa koji opisuju faze razvoja softvera, gde se u narednu fazu prelazi tek kada je potpuno završena prethodna faza.

 • 3. 
  Šta je MSF (Microsoft Solution Framework)?
  • A. 

   Brzi agilni proces razvoja i održavanja složenih softverskih rešenja u okviru koga se mogu primeniti razni procesi i tehnike.

  • B. 

   Skup modela, pravila i smernica za uspešno planiranje, projektovanje, razvoj i uvođenje poslovnih rešenja kombinujući vodopad i spiralni model.

  • C. 

   Pristup razvoja softvera koji je iterativan, centriran oko arhitekture i vođen slučajevima korišćenja.

 • 4. 
  Šta je RUP (Rational Unified Process)?
  • A. 

   Brzi agilni proces razvoja i održavanja složenih softverskih rešenja u okviru koga se mogu primeniti razni procesi i tehnike.

  • B. 

   Skup modela, pravila i smernica za uspešno planiranje, projektovanje, razvoj i uvođenje poslovnih rešenja kombinujući vodopad i spiralni model.

  • C. 

   Pristup razvoja softvera koji je iterativan, centriran oko arhitekture i vođen slučajevima korišćenja.

 • 5. 
  Šta je Design Thinking?
  • A. 

   Agilna metodologija razvoja softvera sa fokusom na brzi razvoj glavnih funkcionalnosti rešenja, kroz interativno-inkrementalni proces razvoja.

  • B. 

   Okvir (framework) koji je centriran oko arhitekture softvera i vođen use case-ovima (slučajevima korišćenja).

  • C. 

   Iterativni, nelinearni proces u kome se teži da se duboko razume korisnik, izazovu sopstvene pretpostavke i redefinišu problemi u cilju identifikovanja inovatinih rešenja.

 • 6. 
  Šta je Design Sprint?
  • A. 

   Okvir koji se koristi za implementaciju agilnog razvoja softvera gde se limitirani set zadataka povlači (pull) kroz tok vrednosti (value stream) u realnom vremenu, kako bi članovi tima u svakom trenutku sagledali stanje svakog dela posla

  • B. 

   Metodologija koja pomaže razvojnom timu da odgovori na kritična poslovna pitanja kroz brzi razvoj prototipa i testiranja od strane korisnika. 

  • C. 

   Iterativni, nelinearni proces u kome se teži da se duboko razume korisnik, izazovu sopstvene pretpostavke i redefinišu problemi u cilju identifikovanja inovatinih rešenja.

 • 7. 
  Šta je Kanban?
  • A. 

   Okvir koji se koristi za implementaciju agilnog razvoja softvera gde se limitirani set zadataka povlači (pull) kroz tok vrednosti (value stream) u realnom vremenu, kako bi članovi tima u svakom trenutku sagledali stanje svakog dela posla.

  • B. 

   Metodologija koja pomaže razvojnom timu da odgovori na kritična poslovna pitanja kroz brzi razvoj prototipa i testiranja od strane korisnika.

  • C. 

   Iterativni, nelinearni proces u kome se teži da se duboko razume korisnik, izazovu sopstvene pretpostavke i redefinišu problemi u cilju identifikovanja inovatinih rešenja.

 • 8. 
  Koje su tri ključne discipline MSF okvira?
  • A. 

   Upravljanje procesima

  • B. 

   Upravljanje timovima

  • C. 

   Upravljanje sprintovima

  • D. 

   Upravljanje projektima

  • E. 

   Upravljanje rizicima

 • 9. 
  Šta se podrazumeva pod upravljanjem rizicima?
  • A. 

   Razvoj znanja, veština i sposobnosti tima koje su neophodne za upravljanje rizicima tokom razvoja softvera

  • B. 

   Proaktivno upravljanje, odlučivanje i kontinualna ocena rizika tokom životnog ciklusa razvoja softvera

  • C. 

   Pripremanje i praćenje rasporeda projekta, alociranje resursa, upravljanje rizicima i upravljanje kvalitetom

 • 10. 
  Metodologije ili okviri razvoja softvera su:
  • A. 

   SDLC (Software Development Life Cycle)

  • B. 

   Scrum

  • C. 

   OUP (Open Unified Process)

  • D. 

   SOA (Servisno orijentisana arhitektura)

  • E. 

   Design Thinking

  • F. 

   UI (User Interface) Design

 • 11. 
  Koje su faze MSF okvira:
  • A. 

   Faza empatije

  • B. 

   Stvaranje vizije rešenja (Envisioning)

  • C. 

   Planiranje rešenja ili projektovanje sistema

  • D. 

   Kreiranje prototipa rešenja

  • E. 

   Razvoj rešenja

  • F. 

   Stabilizacija

  • G. 

   Uvođenje (Deploying)

  • H. 

   Održavanje

  • I. 

   Implementacija

 • 12. 
  Tokom definisanja vizije (Envisioning) poslovnog rešenja u okviru MSF okvira:
  • A. 

   Pravi se konceptualni, logički i fizički dizajn rešenja.

  • B. 

   Identifikuju se ciljevi, domen i ograničenja projekta, razmatra izvodljivost projekta, procenjuju neophodni resursi, formira se projektni tim i analiziraju rizici.

  • C. 

   Priprema se okruženje za uvođenje rešenja, ažurira se dokumentacija, pravi se plan testiranja, plan bezbednosti, backup plan i vrsi obučavanje.

 • 13. 
  Koja je uloga menadžera softverskog proizvoda (Product Manager) prema MSF okviru:
  • A. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • B. 

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C. 

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • D. 

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • F. 

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

 • 14. 
  Koja je uloga program menadžera (Program Manager) prema MSF okviru:
  • A. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • B. 

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C. 

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • D. 

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • F. 

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

 • 15. 
  Koja je uloga (Release Manager) prema MSF okviru:
  • A. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • B. 

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C. 

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • D. 

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • F. 

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

 • 16. 
  Koja je uloga iskustvenog korisnika (User Experience) prema MSF okviru:
  • A. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • B. 

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C. 

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • D. 

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • F. 

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

 • 17. 
  Koja je uloga testera (Tester) prema MSF okviru:
  • A. 

   Analizira i projektuje sistem i sastavlja kompletnu funkcionalnu specifikaciju rešenja.

  • B. 

   Odgovoran za razvoj tehnološkog rešenja prema specifikacijama dobijenih od menadžera programa.

  • C. 

   Pronalazi greške, testira sve module kako bi finalno rešenje bilo sto stabilnije, upoređuje funkcionalnost programa sa ciljevima i vizijom projekta.

  • D. 

   Vodi početne razgovore sa naručiocima posla, prikuplja zahteve, dogovara šta će se raditi, uspostavlja rokove, ogranićenja, upravlja rizicima.

  • E. 

   Pravi uputstva za upotrebu, implementira i instalira sistem, odgovoran za uvođenje, rukovanje i održavanje sistema.

  • F. 

   Koristi rešenje, analizira performanse, korisničke interfejse i druge funkcionalnosti softvera kako bi bilo što upotrebljivije.

 • 18. 
  Sta je kontrolna tacka ili milestone u okviru metodologija razvoja softvera?
  • A. 

   Definišu ponašanja i odgovornosti pojedinca ili tima

  • B. 

   Sumira rezultate prethodne faze, u njoj se donose značajne odluke za ceo projekat, služi kao dogovor između naručioca posla i realizatora i kao osnova za razvoj naredne faze

  • C. 

   Služi kao osnova za testiranje sistema i kontrolu rada tima

 • 19. 
  Koje su sve faze razvoja softvera prema RUP metodologiji?
  • A. 

   Početna faza (Inception)

  • B. 

   Faza kreiranja product backlog-a

  • C. 

   Faza elaboracije (Elaboration)

  • D. 

   Faza određivanja arhitekture softverskog proizvoda

  • E. 

   Faza konstrukcije (Construction)

  • F. 

   Faza razvoja

  • G. 

   Faza testiranja

  • H. 

   Faza tranzicije (Transition)

 • 20. 
  Koje se sve aktivnosti odvijaju u početnoj fazi (Inception) razvoja softvera prema RUP metodologiji?
  • A. 

   Definiše se arhitektura softvera

  • B. 

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • C. 

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • D. 

   Vrši se validacija i priprema uvođenje softvera u realno okruženje

  • E. 

   Obučavaju se korisnici

  • F. 

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja.

  • G. 

   Identifikuju rizici, procenjuju troškovi i vremena razvoja softvera

  • H. 

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

 • 21. 
  Koje se sve aktivnosti odvijaju u fazi elaboracije (Elaboration) razvoja softvera prema RUP metodologiji?
  • A. 

   Definiše se arhitektura softvera

  • B. 

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • C. 

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • D. 

   Vrši se validacija i priprema uvođenje softvera u realno okruženje

  • E. 

   Obučavaju se korisnici

  • F. 

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja

  • G. 

   Identifikuju rizici, procenjuju troškovi i vremena razvoja softvera

  • H. 

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

 • 22. 
  Koje se sve aktivnosti odvijaju u fazi konstrukcije (Construction) razvoja softvera prema RUP metodologiji?
  • A. 

   Definiše se arhitektura softvera

  • B. 

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • C. 

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • D. 

   Vrši se validacija i priprema uvođenje softvera u realno okruženje

  • E. 

   Obučavaju se korisnici

  • F. 

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja

  • G. 

   Identifikuju rizici, procenjuju troškovi i vremena razvoja softvera

  • H. 

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

 • 23. 
  Koje se sve aktivnosti odvijaju u fazi tranzicije (Transition) razvoja softvera prema RUP metodologiji?
  • A. 

   Definiše se arhitektura softvera

  • B. 

   Detaljno se opisuju zahtevi korisnika

  • C. 

   Iterativno se razvija i testira kompletan softver

  • D. 

   Vrši se validacija i priprema uvođenje softvera u realno okruženje

  • E. 

   Obučavaju se korisnici

  • F. 

   Definišu se vizija, domen, ključni zahtevi, akteri i slučajevi korišćenja

  • G. 

   Identifikuju rizici, procenjuju troškovi i vremena razvoja softvera

  • H. 

   Inicira se kreiranje poslovne studije opravdanosti ulaganja u projekat, plan upravljanja kvalitetom proizvoda

 • 24. 
  Osnovne uloge (role) prema SCRUM okviru su:
  • A. 

   Rukovodilac projekta

  • B. 

   Program menadžer

  • C. 

   Vlasnik proizvoda (Product Owner)

  • D. 

   Scrum master

  • E. 

   Razvojni tim

  • F. 

   Tim za uvođenje rešenja u realno okruženje

 • 25. 
  Koje su odgovornosti vlasnika proizvoda (Product owner) prema SCRUM okviru:
  • A. 

   Osigurava da je tim funkcionalan i produktivan

  • B. 

   Štiti tim od spoljnih ometanja

  • C. 

   Rešava sve probleme tokom sprinta

  • D. 

   Agilno razvijaju i testiraju željene funkcionalnosti projekta

  • E. 

   Zastupa klijenta, utvrđuje vremenski raspored projekta

  • F. 

   Definiše i postavlja prioritetne funkcionalnosti

  • G. 

   Prihvata ili odbacuje rezultate sprinta

Back to Top Back to top