बुद्धिमत्‍ता चाचणी सराव प्रश्नपत्रिका 1

50 Questions | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
  1 - Quiz

पूर्व - उच्च माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता पाचवी)


Questions and Answers
 • 1. 
  खालील प्रश्नात दिलेल्या पदाच्या गटाशी जुळणारे पद पर्यायातून निवडा.
  • A. 

   1)

  • B. 

   2)

  • C. 

   3)

  • D. 

   4)

 • 2. 
  ' रं, नो, न, ज, म ' या अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार केल्यास त्यातील मधले अक्षर कोणते येईल? 
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   नो

  • D. 

   रं

 • 3. 
  संख्यामाला : 45  98  36  53  97  48  22  18 वरील संख्यामालेत संख्येतील अंकांची बेरीज वर्ग संख्या आहे अशा किती संख्या आहेत ?
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   3

 • 4. 
  पुढील संख्यामालेतील चुकीचे पद ओळखा. 3  4  8  16  33 58
  • A. 

   58

  • B. 

   4

  • C. 

   8

  • D. 

   16

 • 5. 
  अक्षरमाला : ABCED  FGHIJ  KLMNO PQRST UVWXY वरील अक्षरमालेत डावीकडून 18 व्या अक्षराच्या डावीकडील 5वे अक्षर कोणते ?
  • A. 

   O

  • B. 

   N

  • C. 

   M

  • D. 

   X

 • 6. 
  पुढील संख्यामालेतील चुकीचे पद ओळखा. 71  66  60  56  51  46
  • A. 

   56

  • B. 

   51

  • C. 

   46

  • D. 

   60

 • 7. 
  पुढे दिलेल्या प्रश्नातील गटात न बसणारे पद ओळखा.
  • A. 

   र क त स

  • B. 

   ल ब ग त

  • C. 

   ज ब ट र

  • D. 

   त न ज म

 • 8. 
  पुढे दिलेल्या प्रश्नातील गटात न बसणारे पद ओळखा.
  • A. 

   कुस्ती

  • B. 

   बॅडमिंटन

  • C. 

   टेनिस

  • D. 

   कबड्डी

 • 9. 
  पुढे दिलेल्या प्रश्नातील गटात न बसणारे पद ओळखा.
  • A. 

   91

  • B. 

   119

  • C. 

   117

  • D. 

   143

 • 10. 
  पुढे दिलेल्या प्रश्नातील गटात न बसणारे पद ओळखा.
  • A. 

   48

  • B. 

   17

  • C. 

   63

  • D. 

   80

 • 11. 
  आ र क्ष ण न म आ का श त श र ण म ग क वरील अक्षरमालेत सलग तीन अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो असे किती वेळा झाले आहे ?
  • A. 

   4

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   3

 • 12. 
  एका रांगेत नमिता मध्यभागी उभी असून तिचा क्रमांक 16 वा आहे. त्या रांगेत डावीकडून 5 व्या क्रमांकावर उभ्या असलेल्या निशाचा क्रमांक उजवीकडून कितवा ?
  • A. 

   32 वा

  • B. 

   26 वा

  • C. 

   27 वा

  • D. 

   28 वा

 • 13. 
  प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने येणारा पर्याय ओळखा. XZNH,  ZHXN,  HNXZ,  ?
  • A. 

   NXHZ

  • B. 

   NXZH

  • C. 

   XNZH

  • D. 

   NHXZ

 • 14. 
  प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने येणारा पर्याय ओळखा. 35  24  17  12  9  ?
  • A. 

   8

  • B. 

   6

  • C. 

   4

  • D. 

   7

 • 15. 
  प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने येणारा पर्याय ओळखा. 5  10  17  26  37 ?
  • A. 

   47

  • B. 

   50

  • C. 

   48

  • D. 

   49

 • 16. 
  पहिल्‍या व दुसऱ्‍या पदामध्‍ये एक विश्‍ािष्‍ट संबंध आहे तसाच संबंध तिसऱ्‍या व चौथ्‍या पदांध्‍ये आहे. प्रश्‍नचिन्‍हाच्‍या जागी कोणते पद येईल ? सर्प  :  भुजंग  :: वनराज  :  ?
  • A. 

   शार्दुल

  • B. 

   कुंजर

  • C. 

   केसरी

  • D. 

   अली

 • 17. 
  पहिल्‍या व दुसऱ्‍या पदामध्‍ये एक विश्‍ािष्‍ट संबंध आहे तसाच संबंध तिसऱ्‍या व चौथ्‍या पदांध्‍ये आहे. प्रश्‍नचिन्‍हाच्‍या जागी कोणते पद येईल ? दिवा : प्रकाश :: आरसा  :  ?
  • A. 

   काच

  • B. 

   प्रतिमा

  • C. 

   चकचकीत

  • D. 

   अपारदर्शक

 • 18. 
  पहिल्‍या व दुसऱ्‍या पदामध्‍ये एक विश्‍ािष्‍ट संबंध आहे तसाच संबंध तिसऱ्‍या व चौथ्‍या पदांध्‍ये आहे. प्रश्‍नचिन्‍हाच्‍या जागी कोणते पद येईल ? 3  :  30  : :  4  :  ?
  • A. 

   44

  • B. 

   32

  • C. 

   68

  • D. 

   20

 • 19. 
  पहिल्‍या व दुसऱ्‍या पदामध्‍ये एक विश्‍ािष्‍ट संबंध आहे तसाच संबंध तिसऱ्‍या व चौथ्‍या पदांध्‍ये आहे. प्रश्‍नचिन्‍हाच्‍या जागी कोणते पद येईल ? 3  :  12  : :  5  :  ?
  • A. 

   25

  • B. 

   15

  • C. 

   45

  • D. 

   30

 • 20. 
  पहिल्‍या व दुसऱ्‍या पदामध्‍ये एक विश्‍ािष्‍ट संबंध आहे तसाच संबंध तिसऱ्‍या व चौथ्‍या पदांध्‍ये आहे. प्रश्‍नचिन्‍हाच्‍या जागी कोणते पद येईल ? 84  :  16  : :  92  :  ?
  • A. 

   18

  • B. 

   49

  • C. 

   36

  • D. 

   25

 • 21. 
  एका सांकेतिक भाषेत ' चढणय ' हा शब्द ' च ड ढ ण ण ढ य ' आणि ' जतनय ' हा शब्द ' ज छ त थ न ध य ' असा लिहितात, तर त्याच सांकेतिक भाषेत ' मगरय ' हा शब्द कसा लिहितात ?
  • A. 

   म य ग ख र ल

  • B. 

   म न ग ख र य

  • C. 

   म न ग घ र य य

  • D. 

   म न ग घ र ल य

 • 22. 
  एका वर्षी जुलै महिन्याची सुरुवात सोमवारने होते, तर त्या वर्षी स्वातंत्र्यदिन कोणत्या वारी साजरा होईल ?
  • A. 

   सोमवार

  • B. 

   गुरुवार

  • C. 

   मंगळवार

  • D. 

   बुधवार

 • 23. 
  विज्ञानाला भूगोल म्हटले, भूगोलाला गणित म्हटले, गणिताला भाषा म्हटले आणि भाषेला इतिहास म्हटले, तर नकाशावाचन कोणत्या विषयात येईल ?
  • A. 

   विज्ञान

  • B. 

   भूगोल

  • C. 

   गणित

  • D. 

   भाषा

 • 24. 
  शेजारील आकृतीत A पासून B पर्यंत जाताना डावा हात पूर्व दिशेला किती वेळा येईल ?
  • A. 

   4 वेळा

  • B. 

   5 वेळा

  • C. 

   2 वेळा

  • D. 

   6 वेळा

 • 25. 
  दिलेल्या प्रश्नआकृतीची आरशातील प्रतिमा ओळखा.
  • A. 

   1)

  • B. 

   2)

  • C. 

   3)

  • D. 

   4)

Back to Top Back to top