Ş.Məmmədli-xi Sİnİf AzƏrbaycan Tarİxİ Sınaq 1

10 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.Mmmdli-xi Snf Azrbaycan Tarx Snaq 1

Uğurlar, əziz şagirdlər!


Questions and Answers
 • 1. 
  Gəncə xanlığı ruslar tərəfindən nə vaxt işğal olundu?
  • A. 

   1801

  • B. 

   1804

  • C. 

   1805

  • D. 

   1803

 • 2. 
  Qacarların qalib gəldiyi döyüşü seçin
  • A. 

   Aslandüz

  • B. 

   Gəncə

  • C. 

   Qəmərli

  • D. 

   Şəmkir

 • 3. 
  Azərbaycan torpaqlarını iki hissəyə ayıran müqavilə?
  • A. 

   Ədirnə

  • B. 

   Türkmənçay

  • C. 

   Kürəkçay

  • D. 

   Sərab

 • 4. 
  "Əsrimizin Siyavuşu" əsərinin müəllifi kimdir
  • A. 

   Əli bəy Hüseynzadə

  • B. 

   Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

  • C. 

   Firudin bəy Köçərli

  • D. 

   Ə.Topçubaşov

 • 5. 
  Dövlət kəndlilərinin köçmək hüququ nə vaxt ləğv edildi
  • A. 

   1847

  • B. 

   1887

  • C. 

   1853

  • D. 

   1900

 • 6. 
  Azrbaycan Tarixində ilk mütəşəkkil tətil
  • A. 

   1881

  • B. 

   1902

  • C. 

   1895

  • D. 

   1904

 • 7. 
  XIX əsrin sonları Cənubi Azərbaycanda baş verən üsyanların oxşar cəhəti
  • A. 

   Möhtəkirliyə qarşı olmaları

  • B. 

   Tamamilə nəticəsiz qalması

  • C. 

   Qadınların üsyanlara başçılıq etməsi

  • D. 

   Rusiya əleyhinə olması

 • 8. 
  "Nəzmiyyə" nə üçün yaradılmışdı?
  • A. 

   Maliyyə işlərinə nəzarət etmək üçün

  • B. 

   Vergi toplamaq üçün

  • C. 

   Qayda-qanuna nəzarət etmək üçün

  • D. 

   ərizə və şikayətlərə baxmaq üçün

 • 9. 
  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin mədəni quruculuq tədbirlərinə aid deyil
  • A. 

   Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması

  • B. 

   Bakl Dövlət Universitetinin təsis edilməsi

  • C. 

   Dövlət Teatrının təşkil olunması

  • D. 

   Araz-Türk Respublikasının yaradılması

 • 10. 
  Savadsızlıqla Mübarizə Komitəsinə rəhbərlik edirdi
  • A. 

   S.Ağmalıoğlu

  • B. 

   Q.Musabəyov

  • C. 

   N. Yusifbəyli

  • D. 

   D. Bünyadzadə

Back to Top Back to top