مسابقه شناخت کودک اتیسم

5

SettingsSettingsSettings
Please wait...

مسابقه شناخت کودک اتیسم


Questions and Answers
 • 1. 
   کدام جمله در مورد اتیسم صحیح است؟
  • A. 

   یک بیماری است

  • B. 

   یک اختلال رشدی عصبی است

  • C. 

   نوعی ناتوانی است که ارتباط کلامی کودک را مختل می کند

  • D. 

   همه موارد

 • 2. 
  طبق آزمون هیوا کودک بایست چه تعداد علائم  را نشان دهد که نیازمند ارجاع به متخصص باشد؟
  • A. 

   سه علامت از علائم ده گانه

  • B. 

   ده علامت از علائم ده گانه

  • C. 

   نقص در ارتباط کلامی و مهارت های اجتماعی

  • D. 

   حداقل بیش از نیمی از  علائم بیان شده در  آزمون  هیوا

 • 3. 
  کدام گزینه در مورد ویژگی های اتیسم صحیح نمی باشد؟
  • A. 

   عدم لبخند اجتماعی

  • B. 

   عدم واکنش به غریبه ها

  • C. 

   عدم بیان نیازهای خود به صورت کلامی

  • D. 

   عدم تکرار کلام

 • 4. 
  در تعامل با کودکان طیف اتیسم کدام مورد اهمیت ندارد؟
  • A. 

   ارائه مرتب سرنخ های دیداری

  • B. 

   ارائه محرکات اضافی و  بیشتر  هنگام آموزش

  • C. 

   بهبود یکپارچگی حسی حرکتی کودک

  • D. 

   ارتباط با تیم متخصصان

 • 5. 
  نویسنده کتاب ۱۰۰۱ایده فوق العاده برای تعلیم و تربیت کودکان با اختلالات طیف اتیسم  کیست؟
  • A. 

   سید علی صمدی

  • B. 

   سید میثم نظام

  • C. 

   الن ناتبام

  • D. 

   پروفسور روی مک کانکی

Back to Top Back to top