3ο τεστ στο 1ο Κεφάλαιο

10 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3  1

1ο κεφάλαιο ΑΟΘ


Questions and Answers
 • 1. 
  Η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς τα αριστερά όταν :
  • A. 

   Μειωθεί το εργατικό δυναμικό

  • B. 

   Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

  • C. 

   Χρησιμοποιηθούν τα αχρησιμοποίητα μηχανήματα

  • D. 

   μειωθεί το ποσοστό ανεργίας

 • 2. 
  Η ΚΠΔ μας δείχνει τι μπορούμε να παράξουμε αποκλειστικά με 2 προιόντα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το κόστος ευκαιρίας υπάρχει τόσο για τα ελεύθερα όσο και για τα οικονομικά αγαθά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα είναι να αυξήσουμε την τεχνολογία και να μειώσουμε τις ανάγκες μας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Χωρίς καταμερισμό, ο τεράστιος πλούτος των σημερινών οικονομιών δε θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η εργασία του αγρότη δεν είναι παραγωγικός συντελστής όταν παράγει τα αγαθά μόνο για τον εαυτό του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ο συντελεστής "κεφάλαιο" περιλαμβάνει:
  • A. 

   τις πληρωμές για αγορές πρώτων υλών

  • B. 

   την καλλιεργούμενη έκταση

  • C. 

   τους σπόρους

  • D. 

   όλα τα παραπάνω

 • 8. 
  Το οικονομικό κύκλωμα δείχνει:
  • A. 

   οτι κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει μόνος του

  • B. 

   τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων μιας οικονομίας

  • C. 

   οτι η παραγωγή είναι αναγκαία για την επιβίωση των ανθρώπων

  • D. 

   τίποτα απο τα παραπάνω

 • 9. 
  Καταναλωτικά είναι τα αγαθά τα οποία χρησιμοποιούνται:
  • A. 

   μια μόνο φορά για τον σκοπό που έχουν παραχθεί

  • B. 

   μόνο στην παραγωγική διαδικασία

  • C. 

   για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων

  • D. 

   για δημόσια κατανάλωση

 • 10. 
  Το πρόγραμμα "discord" που χρησιμοποιούν οι νεαροί για να επικοινωνούν μεταξύ τους σε ολόκληρη την χώρα είναι:
  • A. 

   άυλο - καταναλωτό - κεφαλαιουχικό

  • B. 

   άυλο - καταναλωτό - καταναλωτικό

  • C. 

   άυλο - διαρκές - κεφαλαιουχικό

  • D. 

   άυλο - διαρκές - καταναλωτικό

Back to Top Back to top