ბუნება - ტესტირება 1

8 Questions | Total Attempts: 21

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - 1


Questions and Answers
 • 1. 
  რამდენ დროს გამოყოფენ წელიწადში?
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   5

  • D. 

   4

 • 2. 
  რამდენი თვეა წელიწადში?
  • A. 

   6

  • B. 

   12

  • C. 

   24

  • D. 

   3

 • 3. 
  თანმიმდევრობით დალაგებული წელიწადის დროებიდან რომელია სწორი:
  • A. 

   ზაფხული,შემოდგომა,ზამთარი, გაზაფხული

  • B. 

   გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა,ზამთარი

  • C. 

   გაზაფხული, ზაფხული, ზამთარი, შემოდგომა

  • D. 

   გაზაფხული,შემოდგომა, ზაფხული, ზამთარი

 • 4. 
  რამდენი თვეა თითოეულ დროში?
  • A. 

   3 თვე

  • B. 

   4 თვე

  • C. 

   5 თვე

  • D. 

   6 თვე

 • 5. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია გაზაფხულის თვეები?
  • A. 

   დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი

  • B. 

   მარტი, აპრილი, მაისი

  • C. 

   ივნისი, ივლისი, აგვისტო

  • D. 

   სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი

 • 6. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ზაფხულის  თვეები?
  • A. 

   დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი

  • B. 

   მარტი, აპრილი, მაისი

  • C. 

   ივნისი, ივლისი, აგვისტო

  • D. 

   სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი

 • 7. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია შემოდგომის თვეები?
  • A. 

   დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი

  • B. 

   მარტი, აპრილი, მაისი

  • C. 

   ივნისი, ივლისი, აგვისტო

  • D. 

   სექტებერი, ოქტომბერი, ნოემბერი

 • 8. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ზამთრის თვეები?
  • A. 

   დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი

  • B. 

   მარტი, აპრილი, მაისი

  • C. 

   ივნისი, ივლისი, აგვსიტო

  • D. 

   სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი

Back to Top Back to top