ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Test ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1

13 | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Test ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Το Κύριο Οικονομικό Πρόβλημα απασχολεί μόνο τις οικονομικά υπανάπτυκτες χώρες 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το Κύριο Οικονομικό Πρόβλημα κάθε χώρας προέρχεται από 
  • A. 

   την έλλειψη αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών

  • B. 

   την ανεπαρκή κατάρτιση των εργαζομένων

  • C. 

   τη σχετική έλλειψη παραγωγικών συντελεστών

  • D. 

   την μειωμένη ποσότητα χρήματος στην οικονομία

 • 3. 
  Οι ανάγκες στο σύνολό τους είναι ακόρεστες, αλλά καθεμιά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η ταχύτητα με την οποία επέρχεται ο κορεσμός μιας ανάγκης είναι ίδια από άτομο σε άτομο
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Καταναλωτικά αγαθά είναι τα αγαθά μιας χρήσης (που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ μια φορά)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Για ΠΟΙΟΥΣ από τους παρακάτω λόγους το Κύριο Οικονομικό Πρόβλημα διαρκώς θα εντείνεται μελλοντικά;
  • A. 

   ο πληθυσμός αυξάνεται, άρα θα αυξάνονται και οι ανθρώπινες ανάγκες

  • B. 

   οι πρώτες ύλες που μας διαθέτει η φύση (π.χ πετρέλαιο) διαρκώς θα λιγοστεύουν 

  • C. 

   τα χρήματα θα λιγοστεύουν μελλοντικά 

  • D. 

   ο πληθωρισμός μελλοντικά θα αυξηθεί κατακόρυφα

  • E. 

   η διαφήμιση θα παράγει διαρκώς νέες πραγματικές ή και πλασματικές ανάγκες

  • F. 

   η τεχνολογία διαρκώς θα εξελίσσεται προσφέροντας μας νέα αγαθά 

 • 7. 
  Οι ανάγκες για αναγνώριση, φήμη, κύρος συγκαταλέγονται στις  
  • A. 

   κοινωνικές ανάγκες

  • B. 

   ανάγκες ασφαλείας

  • C. 

   ψυχολογικές ανάγκες

  • D. 

   βιολογικές ανάγκες

 • 8. 
  Όταν μια κατηγορία αναγκών ικανοποιηθεί σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, τότε η επόμενη κατηγορία παίρνει τη θέση της
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το αντισηπτικό χεριών που αγοράζουμε στα σπίτια μας είναι :
  • A. 

   καταναλωτό και καταναλωτικό αγαθό

  • B. 

   διαρκές και κεφαλαιουχικό αγαθό 

  • C. 

   καταναλωτό και κεφαλαιουχικό αγαθό

  • D. 

   διαρκές και καταναλωτικό αγαθό

 • 10. 
  Το ίδιο αγαθό, ανάλογα με τη χρήση του, μπορεί να είναι είτε καταναλωτικό, είτε κεφαλαιουχικό αγαθό 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Το πιεστήριο τυπογραφείου που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση είναι 
  • A. 

   υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό

  • B. 

   καταναλωτό και καταναλωτικό αγαθό

  • C. 

   υλικό διαρκές και κεφαλαιουχικό αγαθό

  • D. 

   καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό αγαθό

 • 12. 
  Το διαφημιζόμενο προϊόν προβάλλεται πάντα ως συνθετικό στοιχείο κάποιας ολότητας, επιθυμητής από όλους   
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 13. 
  Ο πολλαπλασιασμός των αναγκών οφείλεται στις εξής παραμέτρους: α) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, γ) ΣΥΝΗΘΕΙΑ και δ)
Back to Top Back to top