پیام های آسمان هفتم | درس 1 تا 11

5 Questions | Total Attempts: 161

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  | 1 11

پیام های آسمان هفتم | درس 1 تا 11 شامل مباحث: درس 1: بینای مهربان درس 2: استعانت از خداوند درس 3: تلخ یا شیرین درس 4: عبور آسان درس 5: پیامبر رحمت درس 6: اسوه فداکاری و عدالت درس 7: برترین بانو درس 8: افتخار بندگی درس 9: به سوی پاکی درس 10: ستون دین درس 11: نماز جماعت


Questions and Answers
 • 1. 
  کدام یک از نمونه های زیر ساده ترین نوع شکرگزاری در برابر خداوند است؟
  • A. 

   انجام تکالیف الهی

  • B. 

   احترام به پدر و مادر

  • C. 

   قرائت قرآن

  • D. 

   گفتن الحمدلله

 • 2. 
  صدقه دادن فقط ....... نیست و هر نوع .............. در راه‌خدا را شامل می‌شود.
  • A. 

   جانی- کمک به دیگران

  • B. 

   زبانی- یاد دادن به دیگران

  • C. 

   مالی- کمک به دیگران

  • D. 

   جانی- یاد دادن به دیگران

 • 3. 
  با توجه به سخن حضرت علی (ع)، خداوند از آگاهان چه عهدی گرفته است؟
  • A. 

   پیامبر را در راه حق و هدایتِ گمراهان، یاری کنند.

  • B. 

   در برابر زیاده‌ خواهی ستمگران و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند.

  • C. 

   به دین حق ایمان آورده و دست از تکذیب آیات بردارند.

  • D. 

   جامعه‌ای بر پایهٔ دستورات الهی بنا کرده و مساوات را رعایت کنند.

 • 4. 
  کدام نوع تقلید درست و پسندیده است؟
  • A. 

   جاهل از عالم 

  • B. 

   جاهل از جاهل 

  • C. 

   عالم از جاهل

  • D. 

   عاقل از عالم

 • 5. 
  در نماز جمعه چند رکعت واجب است؟
  • A. 

   پنج رکعت   

  • B. 

   چهار رکعت

  • C. 

   دو رکعت

  • D. 

   سه رکعت

Back to Top Back to top