Tauhid D2 Bab 2 (Sifat 1-4)

10 Questions | Total Attempts: 51

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tauhid D2 Bab 2 (Sifat 1-4)


Questions and Answers
 • 1. 
  Suatu yang tidak layak atas Allah merujuk kepada...
  • A. 

   Sifat Wajib Bagi Allah

  • B. 

   Sifat Mustahil Bagi Allah

  • C. 

   Sifat Harus Bagi Allah

 • 2. 
  Berapakah jumlah sifat mustahil bagi Allah?
  • A. 

   30

  • B. 

   20

  • C. 

   10

 • 3. 
  Apakah yang dimaksudkan Allah mustahil bersifat Al-'Adam?
  • A. 

   Allah tidak serupa dengan yang baharu

  • B. 

   Allah tidak kekal

  • C. 

   Allah tiada

 • 4. 
  Apakah akan berlaku jika Allah tiada?
  • A. 

   Manusia dan alam akan bebas

  • B. 

   Manusia dan alam akan hidup sendiri

  • C. 

   Manusia dan alam juga tiada

 • 5. 
  Sifat mustahil Allah tidak sama dengan yang baharu merujuk kepada...
  • A. 

   Al 'Adam

  • B. 

   Al Hudus

  • C. 

   Al Ta'addud

 • 6. 
  Apakah yang akan berlaku jika Allah bersifat Al-Hudus?
  • A. 

   Hebat

  • B. 

   Lemah

  • C. 

   Kurang

 • 7. 
  Adakah Allah bersifat Al-Fana'?
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 8. 
  Apakah yang dimaksudkan dengan Mumasalatuhu Lilhawadis?
  • A. 

   Allah mustahil binasa

  • B. 

   Allah mustahil sama dengan yang baharu

  • C. 

   Allah mustahil berhajat dengan yang lain

 • 9. 
  Sesuatu yang baharu perlu kepada yang menjadikannya. Betul ke salah?
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 10. 
  Apakah yang berlaku jika Allah sama dengan yang baharu?
  • A. 

   Mengiyakan kehebatan Allah

  • B. 

   Mengagumi kehebatan Allah

  • C. 

   Menafikan keagungan Allah

Back to Top Back to top