Τεστ στο 1ο Κεφάλαιο

10 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 1

Τεστ στο 1ο Κεφάλαιο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν στην οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προιόντος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε χρήμα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Συνειδητά ή ασυνείδητα το νοικοκυριό παίρνει τρεις οικονομικές αποφάσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εισοδήματός του. Βρείτε την λάθος πρόταση.
  • A. 

   την ένταση του ειδοδήματος και την ποιότητα των προιόντων που θα καταναλωθούν

  • B. 

   το μέρος που θα καταναλωθεί, σε ποια προϊόντα και σε ποιες αναλογίες θα δαπανηθεί

  • C. 

   πόσο μέρος του εισοδήματος θα καταναλώσει, δηλαδή θα δαπανήσει για αγορά διάφορων αγαθών και πόσο θα αποταμιεύσει, δηλαδή θα φυλάξει για να δαπανήσει στο μέλλον

  • D. 

   το ύψος που του εισοδήματος που θα καταναλωθεί, σε ποιες υπηρεσίες και σε ποιες αναλογίες θα δαπανηθεί

 • 4. 
  Το οικόπεδο πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στον συντελεστή παραγωγής κεφάλαιο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες η ακόρεστες αλλά η κάθε μία ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα αριστερά όταν:
  • A. 

   Μειωθεί το εργατικό δυναμικό

  • B. 

   Μειωθεί το ποσοστό ανεργίας

  • C. 

   Αυξηθεί η τεχνολογία παραγωγής

  • D. 

   Αυξηθεί η καρτική επιχορήγηση.

 • 7. 
  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 4. Αυτό σημαίνει ότι:
  • A. 

   Μια άυξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 4%

  • B. 

   Για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα απο το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 4 μονάδες απο το αγαθό Χ

  • C. 

   Για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα απο το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 4 μονάδες απο το αγαθό Ψ.

  • D. 

   Για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα απο το αγαθό Ψ, θα πρέπει αν θυσιατούν 2 μονάδες απο το αγαθό Χ

 • 8. 
  Σύμφωνα με το σχήμα ο συνδυασμός Β είναι:
  • A. 

   Ανέφικτος

  • B. 

   Εφικτός και άριστος

  • C. 

   Βέλτιστος

  • D. 

   Εφικτός με υποαπασχόληση ΠΣ.

 • 9. 
  Ο συνδυασμός D είναι :
  • A. 

   Εφικτός και βέλτιστος

  • B. 

   Ανέφικτος

  • C. 

   Βέλτιστος

  • D. 

   Εφικτός λόγο υποαπασχόλησης

 • 10. 
  Το χαρακτηριστικό των εργαλείων είναι ότι αποτελούν προϊόντα παραγωγής και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων, είναι δηλαδή [Blank] μέσα παραγωγής. 
Back to Top Back to top