Ujian Mulok Sasak Kelas VI Sdizy

40 Pertanyaan | Total Attempts: 69

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ujian Mulok Sasak Kelas VI Sdizy

Jangan Lupa Berdoa ^_^
Semoga Mendapat Nilai Memuaskan :)


Questions and Answers
 • 1. 
  Sistem kepercayaan sinkretik hasil saling silang ajaran Islam, Hindu, dan Unsur Animisme dan Antropomorfimisme (Boda) . . . .
  • A. 

   Islam Waktu Lima     

  • B. 

   Islam Waktu telu

  • C. 

   Islam Ahlussunnah Wal jama’ah

  • D. 

   Islam Garis keras

 • 2. 
  Islam Wetu Telu adalah Agama Majapahit (Hindu dan Budha)yang sudah dipernis dengan Ajaran Islam. Pendapat tersebut sesuai yang diajukan oleh . . .
  • A. 

   Dr Van teeuw

  • B. 

   P. De Roo De La Faille

  • C. 

   Vogellaesaeng

  • D. 

   Dr. C.H. Goris

 • 3. 
  Pada awal penyebaran agama Islam di Lombok, para penyebar Islam tidak pernah menyinggung adat, malah sebaliknya menggunakan adat sebagai . . . .
  • A. 

   Alat     

  • B. 

   Sandaran

  • C. 

   Modal

  • D. 

   Dasar

 • 4. 
  Kepercayaan tradisional suku Sasak sewaktu kedatangan Islam adalah . . . .
  • A. 

   Animisme, dinamisme, hindu

  • B. 

   Animisme, dinamisme, antropomorfisme (boda)

  • C. 

   Animisme, dinamisme, budha

  • D. 

   Animisme, dinamisme, panteisme

 • 5. 
  Pada awal penyebaran Islam, para penyebar tidak mewajibkan secara langsung kepada masyarakat di Gumi Sasak untuk shalat wajib tetapi yang shalat cukup . . . .
  • A. 

   Raja dan prajurit

  • B. 

   Raja dan ulama

  • C. 

   Bangsawan dan pemangku

  • D. 

   Kyai dan pemangku

 • 6. 
  Upacara yang dilaksanakan oleh individual yang dilakukan pada masa hidup disebut . . . .
  • A. 

   Gawe urip

  • B. 

   Rowah

  • C. 

   Gawe pati

  • D. 

   Neluh

 • 7. 
  Upacara yang dilaksanakan oleh individual yang dilakukan pada saat orang atau individu sudah meninggal dunia disebut . . . .
  • A. 

   Gawe urip

  • B. 

   Rowah

  • C. 

   Gawe pati

  • D. 

   Neluh

 • 8. 
  Bentuk-bentuk perayaan hari-hari besar Islam pada masyarakat Islam Wetu telu adalah . . . .
  • A. 

   Ngaji ngrangkap

  • B. 

   Rowah sambi

  • C. 

   Rowah wulan

  • D. 

   Rowah gelang

 • 9. 
  Selamatan Bubur Abang dilaksanakan pada bulan . . . .
  • A. 

   Rajab

  • B. 

   Suwung

  • C. 

   Ramadhan

  • D. 

   Shafar

 • 10. 
  Kalender Wetu Telu adalah sistem penanggalan yang digunakan komunitas Waktu Telu dengan siklus . . . .
  • A. 

   10 tahunan, 12 bulanan, dan 7 hari dalam seminggu

  • B. 

   9 tahunan, 12 tahunan, dan 7 hari dalam seminggu

  • C. 

   8 tahunan, 12 bulanan, dan 7 hari dalam seminggu

  • D. 

   7 tahunan, 12 bulanan, dan 7 hari dalam seminggu

 • 11. 
  Kedatangan masyarakat ke tempat acara kematian disebut . . . .
  • A. 

   Belangar

  • B. 

   Neluq

  • C. 

   Betukaq

  • D. 

   Mituq

 • 12. 
  Upacara penguburan disebut juga dengan . . . .
  • A. 

   Belangar

  • B. 

   Neluq

  • C. 

   Betukaq

  • D. 

   Mituq

 • 13. 
  Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pembayun dalam suatu perkawinan ketika berlangsung adat sorong serah disebut . . .
  • A. 

   Aksame

  • B. 

   Pisolo

  • C. 

   Bewacan

  • D. 

   Becawan

 • 14. 
  Utusan pembayun penyorong (dari pihak mempelai laki-laki) disebut . . .
  • A. 

   Pisolo

  • B. 

   Bewacan

  • C. 

   Pengurang

  • D. 

   Aksame

 • 15. 
  Utusan pembayun penampi (pihak perempuan) disebut . . . .
  • A. 

   Pisolo

  • B. 

   Bewacan

  • C. 

   Pengurang

  • D. 

   Aksame

 • 16. 
  Siapakah yang memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan Selaparang?
  • A. 

   Gajah Mada

  • B. 

   Mpu Nala

  • C. 

   Demung Mumbul

  • D. 

   Pangeran Kaesari

 • 17. 
  Dulunya Selaparang dikenal dengan sebutan Selapawis. Apa arti sela dan pawis?
  • A. 

   Batu dan ditaklukkan

  • B. 

   Batu dan dikalahkan

  • C. 

   Batu dan keruntuhan

  • D. 

   Keruntuhan dan peperangan

 • 18. 
  Dalam kedatangannya Gajah Mada  ke Lombok ditulis dalam sebuah memori yang disebut . . . .
  • A. 

   Bencangah bongah

  • B. 

   Bencana

  • C. 

   Bencangah pinan

  • D. 

   Pemban lontar

 • 19. 
  Pada masa pemerintahan siapakah Islam mulai masuk ke pulau Lombok?
  • A. 

   Raden Mas Panji Tilar

  • B. 

   Raden Mas Panji Anom

  • C. 

   Prabu Indrajaya

  • D. 

   Mas Pamayan

 • 20. 
  Daerah-daerah kekuasaan Selaparang meliputi daerah-daerah kecuali . . . .
  • A. 

   Langko

  • B. 

   Pejanggik

  • C. 

   Kuripan

  • D. 

   Bali

 • 21. 
  Anak dari Raden Mas Panji Anom bernama . . . .
  • A. 

   Prabu Anom

  • B. 

   Raden Mas Panji Tilar Negara

  • C. 

   Demung Mumbul

  • D. 

   Prabu Indrajaya

 • 22. 
  Pada tahun berapakah kerajaan Goa berhasil merebut kerajaan Selaparang dari Bali?
  • A. 

   1540 M

  • B. 

   1550 M

  • C. 

   1640 M

  • D. 

   1660 M

 • 23. 
  Siapakah nama utusan dari Bali yang beragama Islam untuk melakukan perdamaian dengan Selaparang?
  • A. 

   Banjar Getas

  • B. 

   Patih Gajah Mada

  • C. 

   Patih Arya Sudarsana

  • D. 

   Dankiang Nirarta

 • 24. 
  Pada tanggal 16 Maret 1675 Selaparang melakukan pemberontokan melawan?
  • A. 

   Bali

  • B. 

   VOC

  • C. 

   Gelgel

  • D. 

   Gowa

 • 25. 
  Pada tahun berapakah kerajaan Selaparang mengalami kemunduran?
  • A. 

   1691

  • B. 

   1692

  • C. 

   1693

  • D. 

   1694

Back to Top Back to top