Природна богатства, природне сировине и извори енергије

20 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 ,


Questions and Answers
 • 1. 
  Природна богатства једне земље чине
  • A. 

   реке

  • B. 

   новац

  • C. 

   разноврстан биљни и животињски свет

  • D. 

   музеји

 • 2. 
  Прерадом сировина добијамо материјале.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачо

 • 3. 
  Сировине могу бити :
  • A. 

   само биљног порекла

  • B. 

   можемо их добити и из неживе природе

  • C. 

   и биљног и животињског порекла

  • D. 

   само из неживе природе

 • 4. 
  Од  понуђених сировина одаберите ону која потиче из неживе природе:
  • A. 

   кожа

  • B. 

   дрво

  • C. 

   со

  • D. 

   памук

 • 5. 
  Одреди о којој сировини је реч и допуни реченицу.Он се меша са водом и обликује.Када се осуши постаје чврст материјал.Има велику примену у грађевинарству.Велики број украсних предмета, такође се прави од овог материјала.Реч је о [Blank].
 • 6. 
  Највише руда има у [Blank]области Србије.
 • 7. 
  У Србији има више од једног рудника соли.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 8. 
  Највише налазишта нафте се налази:
  • A. 

   у планинској оласти

  • B. 

   у низијској области

  • C. 

   у брдској области

  • D. 

   у брдско - планинској области

 • 9. 
  Необновљиви извори енергије су:
  • A. 

   природни гас

  • B. 

   снага воде

  • C. 

   нафта

  • D. 

   ветар

  • E. 

   угаљ

  • F. 

   уранијум

 • 10. 
  Прерадом нафте добијају се
  • A. 

   лекови

  • B. 

   вештачка ђубрива

  • C. 

   восак

  • D. 

   асфалт

 • 11. 
  Врла1, Врла 2, Врла 3 и Врла 4 налазе се на реци [Blank].
 • 12. 
  Изабери тврдње које су тачне.
  • A. 

   Уранијум спада у обновљиви " чисти " извор енергије.

  • B. 

   У налазиштима нафте обично се налази и земни гас.

  • C. 

   Приликом сагоревања нафта испушта угљен - диоксид и друге корисне гасове.

  • D. 

   Нуклеарни отпад је безопасан.

  • E. 

   Човек преграђује реке бранама и гради термоелектране.

  • F. 

   Ветропаркови су бучни и лоше утичу на животињски свет.

 • 13. 
  Отпаци и  остаци биљака или измет животиња чине [Blank].
 • 14. 
   У којим електранама се производи најмање струје ?
  • A. 

   термоелектранама

  • B. 

   нуклеарним електранама

  • C. 

   соларним електранама

  • D. 

   хидроелектранама

 • 15. 
  Топла вода се  може користити за производњу струје.
  • A. 

   Нетачно

  • B. 

   Тачно

 • 16. 
  Угаљ се најчешће користи за производњу струје у нуклеарним електранама.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 17. 
  Изабери тачне тврње које се односе на земни гас.
  • A. 

   При сагоревању се ослобађа дим и пепео.

  • B. 

   Спада у "чисте" изворе енергије.

  • C. 

   Земни гас је без боје, мириса и укуса.

  • D. 

   Највише га има на Старој планини

  • E. 

   Може изазвати тровање људи.

 • 18. 
  Хидроелектрана која у нашој земљи производи највише струје налази се на реци[Blank].
Back to Top Back to top