Квиз 6 одд програмски јазици

6 Questions | Total Attempts: 309

SettingsSettingsSettings
Квиз 6 одд програмски јазици - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Програмскиот јазик е јазик кој е специјално направен?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Програмскиот јазик се користи за пишување на програми ?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Создавање на компјутерска програма со користење на програмски јазик се нарекува
  • A. 

   програмирање

  • B. 

   порамнување

  • C. 

   компјутерски програми

  • D. 

   ништо од наведеното

 • 4. 
  Во почетокот програмските јазици личеле и по логиката на програмирањето биле слични со
 • 5. 
  Виши програмски јазици се 
  • A. 

   Fortran, Basic, Pascal, C (C++), Visual Basic, Java

  • B. 

   Angliski,C (C++), Visual Basic, Java

  • C. 

   Makedonski, Angliski,Germanski

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Визуелен виши програмски јазик со кој се креираат интересни приказни, анимации, игри е
  • A. 

   Java

  • B. 

   Scratch

  • C. 

   C++

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.