Električni I Elektronički Otpad

10 Questions | Total Attempts: 137

SettingsSettingsSettings
Elektrini I Elektroniki Otpad - Quiz

Ovo je kviz za provjeru znanja iz nastavne jedinice o električnom i elektroničkom otpadu.


Questions and Answers
 • 1. 
  EE otpad je naziv koji se upotrebljava za sve tipove električne i elektroničke opreme.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 2. 
  EE oprema se odnosi na televizore, mobitele, računala, bijelu tehniku, tostere, kuhala za vodu i igračke.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 3. 
  Veliki kućanski uređaju su skupina uređaja u koju se ubrajaju: električni štednjaci, strojevi za pranje rublja i hladnjaci.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 4. 
  U male kućanske uređaje ubrajamo  računala, pisače, kalkulatore i mobitele.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 5. 
  U male kućanske uređaje ubrajamo:
  • A. 

   Usisavače

  • B. 

   Glačala

  • C. 

   Hladnjake

  • D. 

   Tostere

 • 6. 
  EE uređaji su najčešće dugog vijeka tj. izdržljivosti.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 7. 
  Dio EE otpada se uglavnom reciklira, a ostatak se baca.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 8. 
  U RH se organizira besplatan odvoz zbrinjavanja otpada EE.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 9. 
  EE otpad je opasan jer u sebi može sadržavati
  • A. 

   Olovo

  • B. 

   Živu

  • C. 

   Arsen

  • D. 

   Silicij

 • 10. 
  EE otpad nikako ne smije  završiti u glomaznom otpadu zbog opasnih tvari.
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

Back to Top Back to top