Preporod Hrvata Izvan Današnjih Hrvatskih Krajeva I Nacionalne Manjine.

6 Questions | Total Attempts: 20

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Preporod Hrvata Izvan Današnjih Hrvatskih Krajeva I Nacionalne Manjine.

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bosna i Hercegovina je do 1878. godine bila u sastavu...
  • A. 

   Austrijskog Carstva

  • B. 

   Pruske

  • C. 

   Italije

  • D. 

   Osmanskog Carstva

 • 2. 
  Otvaranje čitaonica, pokretanje novina i književni rad bili su glavni alat u buđenju nacionalne svijesti slavenskih naroda unutar Habsburške Monarhije. Značajnu ulogu u preporodu u hrvatskim krajevima imali su i ...
  • A. 

   Srbi

  • B. 

   Talijani

  • C. 

   Nijemci

  • D. 

   Mađari

 • 3. 
  Glavno obilježje prema kojem su Vuk Stefanović Karadžić i Ante Starčević stvarali srpsku, odnosno hrvatsku nacionalnu ideju, je bio jezik (kajkavskog narječja).
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 4. 
  Proces nametanja talijanskog jezika bio je najznačajniji u priobalnim gradovima Istre i Dalmacije. Ovaj proces zove se...
  • A. 

   Talijanizacija

  • B. 

   Germanizacija

  • C. 

   Mađarizacija

  • D. 

   Kroatizacija

  • E. 

   Ništa od navedenog

 • 5. 
  Hrvati čine nacionalnu većinu u Hrvatskoj, a ostali narodi su nacionalne manjine. Bez obzira na pripadnost narodu svi ljudu moraju biti slobodni i jednaki (i u današnjoj Hrvatskoj).
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

Back to Top Back to top