فصل ۱۱ و ۱۲ علوم هشتم

20 Questions | Total Attempts: 28

SettingsSettingsSettings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
  کانی سنگ معدن آهن چه نام دارد؟
  • A. 

   کلسیت

  • B. 

   سیلیکات

  • C. 

   هماتیت

  • D. 

   هالیت

 • 2. 
  کدام کانی مصرف دارویی و بهداشتی دارد؟
  • A. 

   فلوریت و هالیت

  • B. 

   هالیت و ژیپس

  • C. 

   هالیت و تالک

  • D. 

   فلوریت و تالک

 • 3. 
  کدام کانی ها فاقد عنصر سیلیسیم هستند
  • A. 

   کوارتز و فیروزه

  • B. 

   کوارتز و مسکویت

  • C. 

   کلسیت و مسکویت

  • D. 

   هالیت و هماتیت

 • 4. 
  کدام گزینه ویژگی های کانی ها را درست بیان می کند؟
  • A. 

   مواد مصنوعی، جامد و متبلور با ترکیب شیمیایی ناپایدار

  • B. 

   مواد طبیعی، جامد و متبلور با ترکیب شیمیایی ناپایدار

  • C. 

   مواد طبیعی، جامد و فوق اشباع با ترکیب شیمیایی نسبتا ثابت

  • D. 

   مواد طبیعی، جامد و متبلور با ترکیب شیمیایی نسبتا ثابت

 • 5. 
  کدام کانی بیشتر می تواند موجب سرطان دستگاه تنفس شود؟
  • A. 

   گرافیت

  • B. 

   آزبست

  • C. 

   هماتیت

  • D. 

   هالیت

 • 6. 
  کدام کانی تحت تاثیر گرما، فشار زیاد و واکنش با محلول داغ بدست می آید؟
  • A. 

   گرافیت

  • B. 

   یاقوت

  • C. 

   هالیت

  • D. 

   ژیپس

 • 7. 
  کدام یک کانی محسوب می شود؟
  • A. 

   جیوه

  • B. 

   نفت

  • C. 

   مروارید

  • D. 

   یخ

 • 8. 
  کدام کانی سختی کمتری دارد؟
  • A. 

   ژیپس

  • B. 

   تالک

  • C. 

   الماس

  • D. 

   فلوریت

 • 9. 
  کانی آزبست در تهیه کدام گزینه کاربرد ندارد؟
  • A. 

   لنت ترمز

  • B. 

   لباس ضد حرق

  • C. 

   سرامیک سازی

  • D. 

   سقف های کاذب

 • 10. 
  کدام کانی بنام دانشمند ایرانی ثبت شده است؟
  • A. 

   آویسنیت

  • B. 

   هماتیت

  • C. 

   لیمونیت

  • D. 

   منیتیت

 • 11. 
  کدامیک از سنگ های زیر بترتیب ریز بلور و کدامیک درشت بلور هستند؟
  • A. 

   ریولیت_ بازالت

  • B. 

   ریولیت_ گابرو

  • C. 

   گرانیت_ ریولیت

  • D. 

   بازالت_ گرانیت

 • 12. 
  در کدامیک از سنگ های زیر احتمال وجود فسیل بیشتر است؟
  • A. 

   گرانیت

  • B. 

   مرمر

  • C. 

   ریولیت

  • D. 

   ماسه سنگ

 • 13. 
  کدام گزینه ویژگی ماگما نیست؟
  • A. 

   دارای گاز فراوان

  • B. 

   طبیعی

  • C. 

   داغ و متحرک

  • D. 

   چگالی بیشتر از سنگ های اطراف

 • 14. 
  از دگرگون شدن سنگ گرانیت کدام سنگ حاصل می شود؟
  • A. 

   گنیس

  • B. 

   مرمر

  • C. 

   کوارتزیت

  • D. 

   گرافیت

 • 15. 
  تهیه آجر از گل رس شبیه کدام سنگ است؟
  • A. 

   گرانیت

  • B. 

   بازالت

  • C. 

   مرمر

  • D. 

   سنگ آهک

 • 16. 
  کدام سنگ بر اثر واکنش های پیچیده شیمیایی ایجاد می شود؟
  • A. 

   تراورتن

  • B. 

   گچ

  • C. 

   نمک

  • D. 

   آنتراسیت

 • 17. 
  کدام سنگ ها در نمای ساختمان کاربرد دارند؟
  • A. 

   هالیت_ گابرو

  • B. 

   ژیپس_ گرانیت

  • C. 

   گرانیت_ گابرو

  • D. 

   ریولیت_ بازالت

 • 18. 
  ذخایر نفت و گاز در کدام گروه از سنگها یافت می شود؟
  • A. 

   آذرین

  • B. 

   دگرگونی

  • C. 

   رسوبی

  • D. 

   آتشفشانی

 • 19. 
  وجود سنگ گچ و نمک فراوان در یک منطقه بیانگر چه نوع آب و هوایی در گذشته آن محل است؟
  • A. 

   سرد و مرطوب

  • B. 

   گرم و خشک

  • C. 

   سرد و خشک

  • D. 

   گرم و مرطوب

 • 20. 
  کدام سنگ ماهیت دوگانه دارد؟
  • A. 

   مرمر

  • B. 

   زغال سنگ

  • C. 

   بازالت

  • D. 

   ماسه سنگ

Back to Top Back to top