Α.Ο.Θ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

37 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Α.Ο.Θ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ- ΛΑΘΟΥΣ


Questions and Answers
 • 1. 
  Περισσότεροι παραγωγικοί συντελεστές αφιερώνονται στην παραγωγή των προϊόντων, τα οποία ο κράτος επιθυμεί.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Η αύξηση των δαπανών και η μείωση της φορολογίας αυξάνουν την παραγωγή και μειώνουν το εισόδημα. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Δημόσιες δαπάνες που γίνονται σε έργα παραγωγικά αυξάνουν την υποδομή και την παραγωγικότητα της οικονομίας και ταυτόχρονα αυξάνουν το ρυθμό ανάπτυξής της. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τις δαπάνες για τους μισθούς των υπαλλήλων κτλ.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την αγορά προϊόντων κάθε είδους (από χαρτί γραφομηχανής μέχρι αεροπλάνο), για ενοίκια κτιρίων ή οικοπέδων κτλ.   
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Οι μεταβιβαστικές πληρωμές περιλαμβάνουν τα επιδόματα ανεργίας, τις υποτροφίες κτλ.    
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες δημιουργούν παραγωγή και εισόδημα και καταλήγουν να γίνουν αμοιβή κάποιου συντελεστή έτσι αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος.              
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Οι δαπάνες για την παιδεία γίνονται με κριτήριο το σκοπό τους.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Το ποσό του φόρου που πληρώνει κάθε πολίτης εξαρτάται από τη φορολογική του βάση και το φορολογικό συντελεστή. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Φορολογική βάση είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα της φορολογικού  συντελεστή.   
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Φορολογικός συντελεστής είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα της φορολογικής βάσης. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Η φορολογική βάση εκφράζεται ως ποσοστό.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Με κριτήριο τη φορολογική βάση του φόρου οι φόροι διακρίνονται σε φόρους  εισοδήματος, περιουσίας και φόρους δαπάνης. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Οι φόροι δαπάνης  λέγονται και άμεσοι φόροι. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Ο φόρος περιουσίας καταβάλλεται επί της καθαρής αξίας της περιουσίας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Στους φόρους δαπάνης περιλαμβάνονται οι δασμοί,  οι φόροι μεταβίβασης περιουσίας λόγω κληρονομιάς, δωρεάς κτλ.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Μία κατηγορία φόρων με κριτήριο την αναλογικότητα ή μη ο προοδευτικός φόρος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Ένας φόρος λέγεται αναλογικός, όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της φορολογικής βάσης.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Στην περίπτωση του αναλογικού φόρου ο φόρος υπολογίζεται ανάλογα με την μεταβολή του εισοδήματος.  
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται, καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Αντίστροφα προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται, όταν ή φορολογική βάση αυξάνεται και, κατά συνέπεια, ο συνολικός φόρος είναι φθίνουσα αναλογία του εισοδήματος.   
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Αντίστροφα προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται, όταν ή φορολογική βάση αυξάνεται και, κατά συνέπεια, ο συνολικός φόρος είναι αύξουσα αναλογία του εισοδήματος. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Ο φόρος εισοδήματος μπορεί εύκολα να γίνει αντίστροφα προοδευτικός.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Συνήθως οι φόροι δαπάνης επιβαρύνουν άνισα τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top