Finante

67 Questions | Total Attempts: 201

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Finante


Questions and Answers
 • 1. 
  Operatiunile speculative "a la baisse" se realizeaza atunci cand
  • A. 

   Operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la un curs mai ridicat

  • B. 

   Operatorii vand si cumpara titluri la vedere

  • C. 

   Operatorii vand titluri la vedere la un curs mai scazut, pentru a cumpara la termen la un curs mai ridicat

  • D. 

   Operatorii anticipeaza o scadere a cursurilor titlurilor

 • 2. 
  Cheltuielile extrabugetare
  • A. 

   Se refera la operatiunile de trezorerie si sunt evidentiate in conturi speciale de trezorerie

  • B. 

   Nu sunt inscrise in nici un buget public

  • C. 

   Sunt inscrise in bugetul de stat

  • D. 

   Sunt acoperite din veniturile proprii ale entitatilor publice

 • 3. 
  Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat (publice) sunt adevarate
  • A. 

   Pot conduce la scaderea dobanzii pe piata financiara si restrangerea investitiilor private

  • B. 

   Se aseamana cu impositele directe prin faptul ca ambele au caracter benevol

  • C. 

   Sunt acordate de catre bancile cu capital de stat (aflate in proprietatea statului)

  • D. 

   Au caracter facultativ

 • 4. 
  In sfera impozitelor, ansamblul de modalitati si procedee tehnice folosite de organele fiscale la asezarea, calcularea, urmarirea si incasarea impozitelor desemneaza
  • A. 

   Materia impozabila

  • B. 

   Obiectul impozitului

  • C. 

   Asieta

  • D. 

   Unitatea de impunere

 • 5. 
  Dupa scopul urmarit la instituire, impozitele se diferentiaza astfel
  • A. 

   Impozite directe

  • B. 

   Impozite indirecte

  • C. 

   Impozite permanente

  • D. 

   Impozite de ordine

 • 6. 
  Marimea avantajelor luate in calcul, in aplicarea "analizei cost-beneficii", nu cuprinde
  • A. 

   Incasari din vanzarea produselor (serviciilor)

  • B. 

   Incasari din valorificarea de active (scoase din fuctiune)

  • C. 

   Venituri din valorificarea altor utilitati

  • D. 

   Profitul obentabil in perioada de exploatare a obiectuvului

 • 7. 
  Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica de stabilizare (prudenta), componenta a politicii de divident a intreprinderii sunt adevarate? 
  • A. 

   Presupune asigurarea unui divident constant sau o rata constanta de crestere anuala a dividentului, iniderent de marimea profitului obtinut

  • B. 

   Presupune o modificare a dividentului din anul t fata de dividentul inregistrat in anul t-1 cu o rata variabila 

  • C. 

   Presupune o rata relativ constanta de acordare a dividentului din profitul obtinut

  • D. 

   Marimea dividentului depinde de deciziile de investitii si de finantarea a intreprinderii

 • 8. 
  Asezarea, ca faza in executia bugetului de stat in partea de venituri
  • A. 

   Presupune deschiderea de evidente la organul fiscal pentru fiecare platitor de impozite

  • B. 

   Este o operatiune ce vizeaza executarea silita in cazul neplatii sumelor datorate ca impozite

  • C. 

   Include ca activitati specifice identificarea si evaluarea materiei impozabile

  • D. 

   Este efectuata de organele fiscale nespecializate

 • 9. 
  Ca efecte medicale benefice ale finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii sunt considerate
  • A. 

   Eradicarea unor boli profesionale

  • B. 

   Refacerea si pastrarea sanatatii persoanelor care beneficiaza de asistenta medicala

  • C. 

   Cresterea perioadei active a vietii

  • D. 

   Cresterea sperantei medii de viata la nastere

 • 10. 
  Cheltuielile extrabugetare
  • A. 

   Sunt acoperite din veniturile proprii ale entitatilor publice

  • B. 

   Sunt finantate din resurse publice ce se constituie in fonduri speciale

  • C. 

   Sunt inscrise in bugetul de stat

  • D. 

   Se refera la operatiunile de trezorerie si sunt evidentiate in conturi speciale de trezorerie

 • 11. 
  Inscrierea in buget in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice reprezinta o cerinta a respectarii
  • A. 

   Principiului realitatii bugetului

  • B. 

   Principiului echilibrarii bugetului

  • C. 

   Principiului universalitatii bugetului

  • D. 

   Principiului specializarii bugetare

 • 12. 
  Cheltuielile cu achizitionarea medicamentelor necesare ingrijirii bolnavilor in unitatile sanitare publice se incadreaza in categoria
  • A. 

   Cheltuielilor (publice) virtuale

  • B. 

   Cheltuielilor (publice) de transfer

  • C. 

   Cheltuielilor (publice) de capital

  • D. 

   Cheltuielilor (publice) pentru actiuni social-culturale

 • 13. 
  Asigurarea stabilitatii incasarilor (sub forma de impozite), ca principiu de politica financiara este asigurata daca
  • A. 

   Asieta este stabila, nefiind afectata de evolutiile ciclice ale economiei

  • B. 

   Termenele si sumele de plata sunt stabilite cu exactitate si aduse la cunostinta cotribuabilului

  • C. 

   Se aleg acele obiecte impozabile care, prin natura lor, nu sunt afectate considerabil de ciclitatea evolutiei economiei, respectiv a PIB

  • D. 

   Subiectul si suportatorul sunt stabiliti cu exactitate prin legislatia fiscala

 • 14. 
  Care din urmatoarele afirmatii cu privire la impozite sunt false
  • A. 

   Destinatarul impozitului reprezinta persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului

  • B. 

   In cazul impozitelor directe, pe venituri sau pe averi, suportatorul impozitului coincide cu subiectul impozitului

  • C. 

   La impozitele indirecte pe cheltuieli sursa impozitului difera de materia impozabila

  • D. 

   Ca element tehnic caracteristic impozitelor, materia impozabila se confunda, uneori, cu asieta

 • 15. 
  Avand in vedere clasificatia economica, cheltuielile publice se structureaza in 
  • A. 

   Cheltuieli curente si de capital

  • B. 

   Cheltuieli definitive, temporare si virtuale

  • C. 

   Ordinare si extraordinare

  • D. 

   Cheltuieli publice negative si pozitive

 • 16. 
  In conceptia clasica (liberala), cheltuielile publice
  • A. 

   Sunt recunoscute doar partial ca expresie a unor procese de consum final

  • B. 

   Afecteaza in sens negativ marimea produsului national si duc la o diminuare a avutiei nationale

  • C. 

   Reprezinta procese de realocare a resurselor cu efecte pozitive (direct sau indirect)

  • D. 

   Sunt interpretate ca investitii in capital real sau uman

 • 17. 
  Fondul de rulment se poate determina:
  • A. 

   Ca diferenta intre activele imobilizate si datoriile pe termen mediu si lung

  • B. 

   Ca diferenta intre activele curculante si datoriile pe termen lung

  • C. 

   Ca diferenta intre activele totale si activele imobilizate

  • D. 

   Ca diferenta intre capitalul permanent si capitalul social

 • 18. 
  Taxele speciale de consumatie
  • A. 

   Au rol financiar

  • B. 

   Nu se pot calcula ad-valorem

  • C. 

   Nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala

  • D. 

   Manifesta sesibilitate scazuta la conjunctura economica

 • 19. 
  Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala
  • A. 

   Presupune ca prin modul de aplicare si incasare a impozitului sa nu se permita sustragerea de la impunere a materiei impozabile si nici evitarea platii impozitului

  • B. 

   Presupune aplicarea aceluiasi tratament in materie de impozitare pentru nerezidenti ca si pentru rezidenti

  • C. 

   Presupune diferentierea sarcinii fiscale in raport nu numai cu marimea materiei impozabile, ci si cu situatia sociala a contribuabilului

  • D. 

   Reprezinta un principiu de politica economica si sociala

 • 20. 
  Ca obiective ale politicii fiscale a intreprinderii NU se gasesc urmatoarele
  • A. 

   Cresterea valorii firmei

  • B. 

   Cresterea costului capotalului

  • C. 

   Crearea unei structuri financiare optime

  • D. 

   Folosirea facilitatilor fiscale acordate de catre stat

 • 21. 
  In conceptia clasica (liberala), cheltuielile publice
  • A. 

   Reprezinta procese de realocare a resurselor cu efecte pozitive (direct sau indirect)

  • B. 

   Sunt interpretate ca investitii in capital real si uman

  • C. 

   Sunt recunoscute doar partial ca expresie a unor procese de consum final

  • D. 

   Afecteaza in sens negativ marimea produsului national si duc la o diminuare a avutiei nationale

 • 22. 
  Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei impozitului de inacsat pe categorii de impozite, ca operatiune specifica executiei bugetului la partea de venituri, este specifica
  • A. 

   Lichidarii

  • B. 

   Emiterii titlului de percepere

  • C. 

   Perceperii

  • D. 

   Asezarii

 • 23. 
  Care din urmatoarele atributiuni nu corspund functiei de bancher a trezoreriei publice
  • A. 

   Furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor perioadice si a conturilor privind executia bugetara

  • B. 

   Efectuarea operatiunilor privind finantarea deficitului bugetar

  • C. 

   Gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor publice

  • D. 

   Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de imprumuturi pentru realizarea unor obiectiveeconomice si sociale

 • 24. 
  Care din urmatoarele afirmatii cu privire la faza de ordonantare este adevarata
  • A. 

   In susccesiunea logica a executiei bugetului de stat, este precedata de faza asezare si urmata de faza de plata

  • B. 

   Se refera la emiterea unui ordonante de urgenta a guverului prind cheltuielile publice

  • C. 

   Se finanteaza prin intocmirea unui document de incasare

  • D. 

   Este de compenenta ordonatorilor de credite bugetare

 • 25. 
  In sens juridic conceptul de cheltuiala publica se refera la 
  • A. 

   Ansamblul proceselor economice de consum public de resurse

  • B. 

   Platile efectuate pentru functionarea institutiilor publice

  • C. 

   Sume alocate din bugetul public

  • D. 

   Cheltuielile bugetare

Back to Top Back to top