Mng Investitiilor - 1

60 Questions | Total Attempts: 134

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Mng Investitiilor - 1

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Abordarea complexă a investiţiilor este:
  • A. 

   Abordarea contabilă;

  • B. 

   Abordarea economică;

  • C. 

    abordarea strict monetară;

  • D. 

   Abordarea juridică.

 • 2. 
  Abordarea economică consideră investiţiile ca fiind:
  • A. 

   Similare cu imobilizările achiziţionate sau create pentru o întreprindere, destinate să rămână durabile;

  • B. 

    toate sacrificiile făcute azi în speranţa obţinerii în viitor a unor rezultate, al căror nivel total va fi superior cheltuielilor iniţiale;

  • C. 

    un ansamblu de cheltuieli ce va genera, pe o perioadă lungă, venituri sau economii, care să ramburseze sau să recupereze cheltuielile iniţiale.

 • 3. 
  Abordările simple ale investiţiilor sunt:
  • A. 

   Abordarea contabilă;

  • B. 

    abordarea economică;

  • C. 

    abordarea strict monetară;

  • D. 

   Abordarea juridică;

  • E. 

    abordarea socială.

 • 4. 
  Achizitia sau dobandirea de active mobiliare sau imobiliare in vederea cresterii valorii intreprinderii este considerate investitie in sens :
  • A. 

   Teoretic

  • B. 

   Practic

  • C. 

   Uzual

  • D. 

    aplicat

 • 5. 
  Achizitionarea actiunilor unei companii sub forma actiunilor acesteia este o investitie :
  • A. 

    directa ;

  • B. 

    reala

  • C. 

   Financiara;

  • D. 

    cu venit variabil

 • 6. 
  Achizitionarea de factori de productie pentru a creste bogatia actionarilor este investitie :
  • A. 

   Reala

  • B. 

   Cu venit fix

  • C. 

   Interna

  • D. 

   Economica

  • E. 

   Financiara

 • 7. 
  Actualizarea cheltuielilor de exploatare la momentul scontarii din functiune se poate realize prin recurs la:
  • A. 

   Factorul de acumulare

  • B. 

   Factorul de scont

  • C. 

   Factorul de anuitate pe ntru valori viitoare

  • D. 

   Factorul de actualizare

 • 8. 
  Actualizarea propriu – zisă a valorilor se realizează pe baza aplicării umrătoarelor reguli :  
  • A. 

   Diminuarea valorilor viitoare în prezent prin aplicarea corectivului dat prin factorul de scont: ( 1 + i ) –t  ; 

  • B. 

   Diminuarea valorilor viitoare în prezent prin aplicarea corectivului dat prin factorul de acumulare : ( 1 + i )

  • C. 

   Multimplicarea valorilor trecute în prezent prin aplicarea corectivului dat prin factorul de scont : ( 1 + i ) –t .

 • 9. 
  Actualizarea unui beneficiu de 100 milioane lei, realizabil in al cincilea an de functionare, la momentul deciziei se realizeaza prin recurs la :
  • A. 

   Factorul de acumulare

  • B. 

   Factorul de actualizare

  • C. 

   Factorul de scont

 • 10. 
  Actualizarea valorilor de investitii este un mod de a corecta valorile decalate prin care se realizeaza :
  • A. 

   Estimarea capacitatii unui proiect de a genera efecte positive;

  • B. 

    comparabilitatea valorilor decalate in timp;

  • C. 

   Aducerea valorilor decalate la un echivalent comun;

 • 11. 
  Actualizarea valorilor de investitii se realizeaza pe baza aplicarii principiului care are enuntul
  • A. 

    majorarea valorii viitoare in present prin recurs la factorul de scont

  • B. 

   Diminuarea valorilor in present prin aplicarea corectivului dat de factorul de scont

  • C. 

   Multiplicarea valorilor trecute in present prin aplicarea corectivului dat de factorul de acumulare

  • D. 

   Divizarea valorilor trecute in present prin aplicarea corectivului dat de factorul de acumulare

  • E. 

   Divizarea valorilor trecute in present prin aplicarea corectivului dat prin factorul de scont

 • 12. 
  Alegerea duratelor de exploatare trebuie făcută ţinând cont de următoarele elemente :
  • A. 

   Rezistenţa tehnică la uzură ;

  • B. 

    condiţiile de exploatare ;

  • C. 

   Valoarea financiară a proiectului .

 • 13. 
  Analiza diagnostic a unei întreprinderi pune în evidență :
  • A. 

   Mediul economic ;

  • B. 

   Perspectivele evoluției întreprinderii

  • C. 

   Dimensiunile activității întreprinderii ;

  • D. 

   Poziția întreprinderii .

 • 14. 
  Analiza mediului economic și social – politic va avea în vedere :
  • A. 

   Raporturile întreprinderii cu statul  ;

  • B. 

   Situația infrastructurii și a comunicațiilor ;

  • C. 

   Problemele demografice.

 • 15. 
  Analizând următoarele date : capitalul social CSA = 10.000 u.m., numărul acţiunilor existente = 10.000, valoarea nominală a acţiunilor  VN = 1, cotaţia curentă  C0 = 2,1 şi capitalul social CSB = 15.000 u.m., numărul acţiunilor existente = 15.000, valoarea nominală a acţiunilor  VN = 1, cotaţia curentă  C0 = 2,3, din punct de vedere al capitalizării bursiere actuale :  
  • A. 

   Firma A are un avantaj direct faţă de firma B ;  

  • B. 

    firma B are un avantaj direct faţă de firma A ;

  • C. 

    ambele firme au aceeaşi forţă financiară pe piaţă.  

 • 16. 
  Aspectele esențiale ale analizei diagnostic sunt :
  • A. 

   Punctele slabe ;

  • B. 

    restricțiile și și oportunitățile ;

  • C. 

    modul de exploatare a "forței" întreprinderii .

 • 17. 
  Avantajele investiţiilor de dezvoltare sau expansiune se referă la:
  • A. 

   Creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă a utilajelor;

  • B. 

   Existenţa investiţiilor colaterale, care se materializează în utilităţi;

  • C. 

   Existenţa surselor de materii prime şi a unui personal calificat, cu o anumită experienţă şi tradiţie.

 • 18. 
  Avantajele investiţiilor de modernizare sunt:
  • A. 

   Pornesc de la o bază tehnico-materială existentă;

  • B. 

   Durata realizării investiţiei este mică;

  • C. 

   Creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă a utilajelor;

  • D. 

   Necesită personal foarte bine specializat în realizarea obiectivului propus;

  • E. 

    efortul investiţional este orientat spre echipamentul de producţie şi mai puţin spre alte investiţii conexe şi colaterale.

 • 19. 
  Având următaorele date : Investiţia = 5000 u.m., n ( durata de viaţă ) = 3 ani, B1 (beneficii în anul 1) = 500 u.m., B(beneficii în anul 2 ) = 5000 u.m., B3 (beneficii în anul 3 ) = 5000 u.m., şi o rată de actualizare i = 15%, din punct de vedere al termenului de recuperare, proiectul este :
  • A. 

    nerecomandabil, Tr  <  n ;

  • B. 

   Recomandabil, Tr  >  n ;

 • 20. 
  Având următoarele date : Investiţia = 5000 u.m., n ( durata de viaţă ) = 3 ani, B1 (beneficii în anul 1) = 500 u.m., B(beneficii în anul 2 ) = 5000 u.m., B3 (beneficii în anul 3 ) = 5000 u.m., şi o rată de actualizare i = 15%, selectaţi condiţia îndeplinită de VAN :
  • A. 

   VAN  > 0 ;

  • B. 

    VAN <  0 ;

  • C. 

    VAN = 0 ;

 • 21. 
  Cadrul general din cadrul unui studiu de fezabilitate se referă la :
  • A. 

   Contextul legislativ și administrativ ;

  • B. 

    implicarea cercetării științifice ;

  • C. 

   Sistemele de organizare comercială .

 • 22. 
  Calitatea economică a investițiilor este determinată de :
  • A. 

    reacția pieței față de produsele și serviciile oferite ; 

  • B. 

   Caracteristicile umane ale producției ; 

  • C. 

    caracteristicile tehnice și tehnologice ale producției .  

 • 23. 
  Capitalizarea bursieră actuală reprezintă ?
  • A. 

    valoarea unei firme în comparaţie cu alte firme ;  

  • B. 

    valoarea firmei la bursă în momentul vinderii ;  

  • C. 

    costul acţiunilor fimei.  

 • 24. 
  Caracteristicile esenţiale ale investiţiilor sunt:
  • A. 

   Derularea temporară a investiţiilor;

  • B. 

   Căutarea ideilor şi evaluarea;

  • C. 

    complementaritatea;

  • D. 

    caracterul conex sau indus;

  • E. 

    ireversibilitatea;

  • F. 

    unicitatea proiectelor.

 • 25. 
  Caracterul conex al investitiilor inseamna :
  • A. 

   Dependenta dintre proiect si alte investitii ;

  • B. 

   Exclusivitatea realizarii unui proiect in raport cu alte proiecte

  • C. 

    faptul care determina nevoia de alte investitii atunci cand realizam un anumit proiect;

Back to Top Back to top