რეზიდენტურა 2018. კარდიოლოგია 1-30

30 Questions | Total Attempts: 87

SettingsSettingsSettings
 2018. 1-30 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილიდან რა არის დამახასიათებელი ატრიოვენტრიკულური ბლოკადისათვის?
  • A. 

   QRS ინტერვალის გახანგრძლივება;

  • B. 

   PQ ინტერვალის გახანგრძლივება;

  • C. 

   QT ინტერვალის გახანგრძლივება

  • D. 

   R კბილის დეფორმაცია.

 • 2. 
  ჰიპერტონული დაავადებისას რენინის შემცველობა სისხლში
  • A. 

   მნიშვნელოვნადაა მომატებული;

  • B. 

   უმნიშვნელოდაა მომატებული

  • C. 

   ნორმის ფარგლებშია

  • D. 

   ზოგ შემთხვევაში მომატებულია, ზოგ შემთხვევაში ნორმის ფარგლებშია

  • E. 

   დაქვეითებულია.

 • 3. 
  ჩამოთვლილიდან რა არ ახასიათებს აორტულ სტენოზს?
  • A. 

   არტერიული ჰიპერტენზია

  • B. 

   სტენოკარდია;

  • C. 

   სინკოპე;

  • D. 

   გულის უკმარისობა;

  • E. 

   თავბრუსხვევა.

 • 4. 
  ჩამოთვლილიდან რა არ არის დამახასიათებელი მიტრალური სტენოზისთვის?
  • A. 

   დიასტოლური შუილი;

  • B. 

   მარცხენა წინაგულის დილატაცია;

  • C. 

   სისტოლური შუილი;

  • D. 

   მიტრალური სარქვლის გაღების ხმიანობა;

  • E. 

   ტკაცუნა I ტონი.

 • 5. 
  მარცხენა პარკუჭის საბოლოო დიასტოლური მოცულობა 96 მლ-ია, საბოლოო სისტოლური - 32 მლ. რას უდრის დარტყმითი მოცულობა?
  • A. 

   128 მლ.;

  • B. 

   82 მლ.;

  • C. 

   55 მლ.;

  • D. 

   70 მლ;

  • E. 

   64 მლ.

 • 6. 
  გულის შეგუბებითი უკმარისობა მაღალი წუთმოცულობის ფონზე შეიძლება შეგვხვდეს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი პათოლოგიის დროს, გარდა:
  • A. 

   მიტრალური სტენოზისა;

  • B. 

   ჰიპერთირეოიდიზმისა;

  • C. 

   ანემიისა;

  • D. 

   ბერი-ბერისა;

  • E. 

   არტერიო-ვენური ფისტულისა

 • 7. 
  ქვემოთ მოყვანილი შრატის ფერმენტებიდან რომლის მომატება წარმოადგენს მიოკარდიუმის დაზიანების სპეციფიურ კრიტერიუმს?
  • A. 

   კრეატინფოსფოკინაზა MB;

  • B. 

   ლაქტატდეჰიდროგენაზა;

  • C. 

   ლაქტატდეჰიდროგენაზა I;

  • D. 

   კრეატინფოსფოკინაზა;

  • E. 

   გლუტამატ - ოქსალაცეტატ ტრანსამინაზა.

 • 8. 
  ბიგემინიის ტიპის პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია განსაკუთრებით დამახასიათებელია:  
  • A. 

   მიტრალური სტენოზისთვის;

  • B. 

   დიურეზული საშუალებების გადამეტდოზირებისთვის;

  • C. 

   სტენოკარდიისთვის;

  • D. 

   არტერიული ჰიპერტენზიისთვის;

  • E. 

   გლიკოზიდური ინტოქსიკაციისთვის.

 • 9. 
  ეკგ-ზე P კბილი დადებითია, PQ ინტერვალი 0, 22 წმ, QRS კომპლექსის ხანგრძლივობა 0, 09 წმ. დაასახელეთ რითმის მოშლის სახე.
  • A. 

   არასრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა (I ხარისხის);

  • B. 

   პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია;

  • C. 

   მოციმციმე არითმია;

  • D. 

   არასრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა (II ხარისხის);

  • E. 

   სრული ატრიოვენტრიკულური ბლოკადა.

 • 10. 
  კარდიომიოპათია წარმოადგენს შესაძლო დიაგნოზს ყველა ჩამოთვლილი ავადმყოფისთვის, გარდა:
  • A. 

   ასიმპტომური ავადმყოფი, რომელმაც მოგვმართა ეკგ-ზე ცვლილებების გამო;

  • B. 

   ასიმპტომური ავადმყოფი, რომელიც გამოგზავნილია გამოკვლევისათვის კარდიომეგალიის გამო, რომელიც გამოუვლინდა გულმკერდის პროფილაქტიკური რენტგენოლოგიური გამოკვლევისას;

  • C. 

   ავადმყოფი, რომელსაც თითქმის ერთდროულად განუვითარდა მარცხენა და მარჯვენა გულის შეგუბებითი უკმარისობის ნიშნები;

  • D. 

   ავადმყოფი, რომელსაც აწუხებს სისუსტე, დაღლა და ქოშინი ფიზიკური დატვირთვისას;

  • E. 

   ავადმყოფი, რომელმაც მოგვმართა გამოკვლევისთვის მარცხენა წინაგულის იზოლირებული გადიდების და მიტრალური რეგურგიტაციული შუილის გამო.

 • 11. 
  ჩამოთვლილი დიურეზული საშუალებებიდან რომელია მარყუჟზე მოქმედი?
  • A. 

   ჰიპოთიაზიდი;

  • B. 

   სპირონოლაქტონი;

  • C. 

   ფუროსემიდი;

  • D. 

   ტრიამტერენი;

 • 12. 
  ამოარჩიეთ უფრო მართებული დებულება ნიტროგლიცერინის მოქმედების შესახებ.
  • A. 

   აიშვიათებს გულის მუშაობას;

  • B. 

   აუმჯობესებს კორონარული სისხლის მიმოქცევას;

  • C. 

   აუმჯობესებს სისხლის განაწილებას;

  • D. 

   აქვეითებს მიოკარდიუმის მოთხოვნილებას ჟანგბადზე;

  • E. 

   აფართოებს კორონარებს.

 • 13. 
  ჩამოთვლილიდან რომელი წარმოადგენს მოციმციმე არითმიის სადიაგნოზო ელექტრო კარდიოგრაფიულ კრიტერიუმს?
  • A. 

   თანაბარი QT ინტერვალები;

  • B. 

   F ტალღებისარსებობა და არათანაბარი R - R ინტერვალები;

  • C. 

   ST სეგმენტისდა T კბილისდეფორმაცია;

  • D. 

   QRST კომპლექსებისდეფორმაცია.

 • 14. 
   ჰიპერტენზიულ ავადმყოფებში სიკვდილიანობის უფრო ხშირ მიზეზად ითვლება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი, გარდა:
  • A. 

   ნაწლავის ინფარქტი

  • B. 

   თავის ტვინის ინსულტი;

  • C. 

   თირკმელების უკმარისობა;

  • D. 

   მიოკარდიუმის ინფარქტი;

  • E. 

   გულის შეგუბებითი უკმარისობა.

 • 15. 
  ყველა ჩამოთვლილ შემთხვევაში პოსტდატვირთვის შემცირება ჩვეულებრივ მიზანშეწონილია, გარდა:
  • A. 

   შეგუბებითი კარდიომიოპათიისა;

  • B. 

   აორტული ნაკლოვანებისა;

  • C. 

   არტერიული ჰიპერტენზიისა;

  • D. 

   სუბაორტული სტენოზისა;

  • E. 

   გულის უკმარისობისა.

 • 16. 
  მარჯვენა პარკუჭოვანი უკმარისობისას აღინიშნება ყველა ჩამოთვლილი სიმპტომი, გარდა:  
  • A. 

   ქვემო კიდურების შეშუპებისა;

  • B. 

   ჰეპატომეგალიისა;

  • C. 

   მარჯვენა პარკუჭში საბოლოო დიასტოლური წნევის მომატებისა;

  • D. 

   ფილტვის კაპილარებში წნევის მომატებისა;

  • E. 

   კისრის ვენების შებერვისა.

 • 17. 
  ტკივილი გულმკერდში და პერიკარდიუმის ხახუნის ხმიანობა უმეტეს წილად გვაფიქრებინებს:
  • A. 

   მიოკარდიუმის ინტრამურულ ინფარქტზე;

  • B. 

   გულმკერდის ტრავმაზე

  • C. 

   ტრანსმურულ ინფარქტზე

  • D. 

   ვირუსულ პნევმონიაზე;

  • E. 

   აორტის განშრევებად ანევრიზმაზე.

 • 18. 
  ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან რომელია პათოგნომური სტენოკარდიისთვის?
  • A. 

   ტკივილი მკერდის ძვლის უკან და ST სეგმენტის დეპრესია დატვირთვისას;

  • B. 

   ჩხვლეტითი ხასიათის ტკივილი გულის არეში ფიზიკური დატვირთვისას;

  • C. 

   პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლია ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ;

  • D. 

   Q კბილი III და avF განხრებში;

  • E. 

   ნეგატიური T კბილი V2 - V6 განხრებში.

 • 19. 
  პარკუჭოვანი ექსტრასისტოლიისთვის დამახასიათებელია ყველა ჩამოთვლილი, გარდა:
  • A. 

   ექსტრასისტოლური QRS კომლექსის ხანგრძლივობა არ აღემატება 0,10 წმ-ს;

  • B. 

   ექსტრასისტოლის წინ P კბილის არ არსებობა;

  • C. 

   სრული კომპენსატორული პაუზა;

  • D. 

   ექსტრასისტოლური QRS კომპლექსის დეფორმაცია;

 • 20. 
  რომელი დაავადებისთვისაა დამახასიათებელი სარქვლის დაზიანება სუბფებრილური ტემპერატურით, ედს-ის მომატებით და ემბოლიებით?
  • A. 

   ინფექციური ენდოკარდიტი;

  • B. 

   მიოკარდიტი;

  • C. 

   რევმატიული კარდიტი;

  • D. 

   პერიკარდიტი;

  • E. 

   თრომბოფლებიტი.

 • 21. 
  ვერაპამილი წარმოადგენს პრეპარატს, რომელიც:ვერაპამილი წარმოადგენს პრეპარატს, რომელიც:ვერაპამილი წარმოადგენს პრეპარატს, რომელიც:
  • A. 

   მოქმედებს ბეტა -ადრენორეცეპტორების ბლოკადის საშუალებით

  • B. 

   გამოიყენება სინუსის კვანძის სისუსტის დროს;

  • C. 

   ხშირად იძლევა ტაქიკარდიას;

  • D. 

   აქვს დიურეზული ეფექტი;

  • E. 

   გამოიყენება პაროქსიზმული სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის სამკურნალოდ

 • 22. 
  რომელი დაავადების დროს არის წინააღმდეგ ნაჩვენები გახანგრძლივებული მოქმედების ნიტრატების დიდი დოზებით გამოყენება?
  • A. 

   აორტის სარქვლის სკლეროზის დროს;

  • B. 

   აორტული ნაკლოვანებისას

  • C. 

   მიტრალური ნაკლოვანებისას;

  • D. 

   ჰიპერტროფიული სუბაორტული სტენოზის დროს;

  • E. 

   შეგუბებითი კარდიომიოპათიის დროს.

 • 23. 
  ჩამოთვლილი მდგომარეობებიდან რომლისთვის არის დამახასიათებელი სწრაფი "მხტუნავი" პულსი (კარიგანის პულსი)?
  • A. 

   მიტრალური სტენოზისთვის;

  • B. 

   მიტრალური ნაკლოვანებისთვის;

  • C. 

   აორტული სტენოზისთვის;

  • D. 

   აორტის კოარქტაციისთვის;

  • E. 

   აორტული ნაკლოვანებისთვის.

 • 24. 
  ჩამოთვლილიდან რა არ ახასიათებს აორტულ ნაკლოვანებას?
  • A. 

   დიასტოლური შუილი;

  • B. 

   სისტოლური შუილი;

  • C. 

   მაღალი პულსური წნევა;

  • D. 

   მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია და დილატაცია;

  • E. 

   მწვერვალზე I ტონის შესუსტება.

 • 25. 
  გულის წუთმოცულობის გასაუმჯობესებლად პოსტდატვირთვის შემცირება მიზანშეწონილია ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში, გარდა:
  • A. 

   მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის - ჰიპერტენზიით;

  • B. 

   მწვავე აორტული ნაკლოვანებისა;

  • C. 

   მწვავე მიტრალური ნაკლოვანებისა;

  • D. 

   მიტრალური სტენოზისა;

  • E. 

   ჰიპერტონული კრიზისა.

Back to Top Back to top