Test je koncipovaný stupňovitým spôsobom a náročnosť otázok sa postupne zvyšuje. Test má spolu 50 otázok a čas na vyplnenie je do 30 minút. Test je nezáväzný. Po vyplnení testu sa vám zobrazí výsledok a odporúčané zaradenie do jazykovej úrovne.

Rozraďovací test - Nemčina
50 Otázky
30 Minút
Please wait...