Hvordan Tar Du Beslutninger?

10 SpÝrsmŚl

Please wait...
Hvordan Tar Du Beslutninger?

INSTRUKSJONER
Spørsmålene på neste side handler om hvordan du tar beslutninger. Det finnes ingen "rette" eller "gale" svar, så oppgi din mening så ærlig som mulig. Ved hjelp av skalaen nedenfor, vennligst angi i hvilken grad du er enig eller uenig i uttalelsene. Beskriv hvordan du har det, ikke slik du ønsker å være i fremtiden.

SKALA
1 - Svært uenig
2 - Uenig
3 - Verken enig eller uenig
4 - Enig
5 - Svært enig


Questions and Answers
 • 1. 
  Jeg foretrekker å samle all nødvendig informasjon før jeg forplikter meg til en beslutning.
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 2. 
  Jeg vurderer beslutningsalternativer grundig før jeg tar et endelig valg.
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 3. 
  Når jeg tar beslutninger bruker jeg tid på å vurdere fordeler/ulemper eller risikoer/gevinster ved en situasjon.
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 4. 
  Å undersøke fakta er en viktig del av beslutningsprosessen min.
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 5. 
  Jeg vekter en rekke forskjellige faktorer når jeg tar beslutninger
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 6. 
  Når jeg tar beslutninger, stoler jeg hovedsakelig på magefølelsen.
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 7. 
  Min første anelse (hunch) er generelt det jeg følger når jeg tar beslutninger
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 8. 
   Jeg tar beslutninger basert på intuisjon.
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 9. 
  Jeg stoler på mine første inntrykk når jeg tar beslutninger.
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig

 • 10. 
  Jeg vekter følelser mer enn analyse når jeg tar beslutninger
  • A. 

   1 - Svært uenig

  • B. 

   2 - Uenig

  • C. 

   3 - Verken enig eller uenig

  • D. 

   4 - Enig

  • E. 

   5 - Svært enig