Seydişehir Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Kursu

20 Questions | Attempts: 114
Share

SettingsSettingsSettings
Seydiehir Eitimde Yeni Yaklamlar Kursu - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun “Eğitim Paradigma”larından biridir?
  • A. 

   Çeşitlilik

  • B. 

   Her şeyi bilen öğretmen

  • C. 

   Homojenlik

  • D. 

   Yalnız çalışma

 • 2. 
   Küreselleşme sürecinde toplumunun dinamik ve halen devam eden oluşumlar olduğu dikkate alındığında, eğitim sürecindeki değişimde aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Bilgiyi temel alan eğitim programları izlenecektir.

  • B. 

   Eğitimde sadece sözel ve sayısal zekayı geliştirmek yerine, görsel,bedensel, ritmik ve benlik gelişimini de içine alan çok yönlü zihin gelişimi hedeflenecektir.

  • C. 

   Okulda verilen bilgilerin yaşam boyu yetmeyeceği görüşünden hareketle öğrenmeyi öğrenmeye geçilecektir.

  • D. 

   Öğrencileri gelecek için gerekli bilgiyle yüklemek gerekecektir.

 • 3. 
   Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte eğitim modelleri önemli değişiklikler göstermektedir. Buna göre bilgi toplumuna geçişte öğrencinin rolü aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Edilgen

  • B. 

   Bireysel Çalışma

  • C. 

   Aktif

  • D. 

   Dinleyici

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağının yaşandığı günümüzde öğrenciye yönelik olan bazı öğrenim yaklaşımlarından biri değildir?
  • A. 

   Aktarmacı Öğrenme

  • B. 

   İşbirliğine Dayalı Öğrenme

  • C. 

   Probleme Dayalı Öğrenme

  • D. 

   Çoklu Zekâ Teorisine Dayalı Öğrenme

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme Hikâyeleri ve destekleyici web araçları uygulamalarının 21.yüzyıl yeterliliklerinden biri değildir?
  • A. 

   Sebatkâr

  • B. 

   İşbirliği Yapma

  • C. 

   İletişim

  • D. 

   Öğrenmeyi Öğrenen ve Kendini Kontrol Eden Öğrenci

 • 6. 
  Ders kitabı hazırlarken ve sınıfta ders anlatırken, öğrencinin o zamana kadarki bilgi ve tecrübelerinden hareketle yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kazandırılması öğretim ilkelerinden hangisiyle açıklanır?
  • A. 

   Somuttan soyuta

  • B. 

   Yakından uzağa ilkesi

  • C. 

   Bilinenden bilinmeyene

  • D. 

   Çocuğa uygunluk ilkesi

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi online sınıf yönetim aracıdır?
  • A. 

   Padlet

  • B. 

   Plickers

  • C. 

   Class dojo

  • D. 

   Class maker

 • 8. 
  Şu an yürürlükte olan Kalkınma planımız kaçıncı kalkınma planıdır?
  • A. 

   11

  • B. 

   10

  • C. 

   9

  • D. 

   12

 • 9. 
  Aşağıdakilerden hangisi “Proje Tabanlı Öğrenme” üzerine kurulu öğrenme aktivitelerinden biri değildir?
  • A. 

   Takım Çalışması

  • B. 

   Takım Flaş Haberleri

  • C. 

   Akran Geribildirimleri

  • D. 

   Kasıtlı Kültürleme

 • 10. 
  Aşağıdakilerden hangisini anket aracı olarak kullanabiliriz?
  • A. 

   Google form

  • B. 

   Story Jumper

  • C. 

   Plickers

  • D. 

   Edpuzzle

 • 11. 
  Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmek ve online proje oluşturmayı amaçlayan sistem hangisidir?
  • A. 

   E twinning

  • B. 

   Itec

  • C. 

   Erasmus

  • D. 

   Salto

 • 12. 
  Aşağıdakilerden hangisi online değerlendirme aracıdır?
  • A. 

   Story jumper

  • B. 

   Quiver

  • C. 

   Triventy

  • D. 

   Canva

 • 13. 
  Aşağıdaki web 2 .0 araçlarından hangisi ile ortak bir e kitap oluşturulur?
  • A. 

   Googe doc.

  • B. 

   Mentimeter

  • C. 

   Story jumper

  • D. 

   Quizizz

 • 14. 
  E twinning projesi oluşturmak için 2 proje ortağı gereklidir.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Mentimeter artırılmış gerçeklik aracıdır
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
   e twinning projesi yürütürken web 2 araçları kullanmaya gerek yoktur
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Padlet online bir pano aracıdır
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  E twinning live bölümünde mesleki gelişim bölümü yoktur
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Erasmus ka 229 projeleri için e twinning okulu olmak önceliktir.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Canva online test aracıdır
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.