გინეკოლოგია 2601 - 2650

50 Questions | Total Attempts: 82

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 2601 - 2650


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილთგან რომელი მიეკუთვნება შერეშვსკი-ტერნერის სინდრომის კარიოტიპს?
  • A. 

   46 XX/45XO

  • B. 

   46XY

  • C. 

   46XX

  • D. 

   45XO

 • 2. 
  რას ეწოდება ექტროპიონი?
  • A. 

   საშვილოსნოს ყელის ატრეზია

  • B. 

   საშვილოსნოს ყელის ჰიპოტროფია

  • C. 

   საშვილოსნოს ყელის არხის ლორწოვანი გარსის ამობრუნება

  • D. 

   საშვილოსნოს ყელის არხის ლორწოვანი გარსის ჩაბრუნება

 • 3. 
  რამდენი საათია სპერმატოზოიდების ნაყოფიერების ხანგრძლივობა ქალის სასქესო გზებში?
  • A. 

   24 საათი

  • B. 

   20 საათი

  • C. 

   48 საათი

  • D. 

   36 საათი

 • 4. 
  ჩამოთვლილთაგან როდის შეიძლება საშვილოსნოსშიდა ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენება?
  • A. 

   დანამატების მწვავე ანთებების დროს

  • B. 

   ორსულობის დროს

  • C. 

   1-2 ხარისხის საშოს სისუფთავის დროს

  • D. 

   3-4 ხარისხის საშოს სისუფთავის დროს

 • 5. 
  რამდენია პროცენტულად მამაკაცთა უნაყოფობა?
  • A. 

   20%

  • B. 

   40%

  • C. 

   50%

  • D. 

   10%

 • 6. 
  სპერმატოზოიდების აგლუტინაციის რეაქცია რომელი ტიპის უნაყოფობის დროს გვხვდება?
  • A. 

   სასქესო ორგანოების ანთებითი დაავადებების დროს

  • B. 

   ენდომეტრიოზის დროს

  • C. 

   შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების დავადებებისას

  • D. 

   იმუნოლოგიური უნაყოფობისას

 • 7. 
  ენდომეტრიოზთან მიმართებაში ყველა ჩამოთვლილი მართებულია გარდა
  • A. 

   ენდომეტრიოზი შეიძლება იყოს ექსტრაგენიტალურად

  • B. 

   არსებობს შინაგანი და გარეგანი ენდომეტრიოზი

  • C. 

   შინაგან ენდომეტრიოზს მხოლოდ საშვილოსნოს და მილის ფორმა განეკუთვნება

  • D. 

   გარეგან ენდომეტრიოზს მხოლოდ საკვერცხის ენდომეტრიოზი განეკუთვნება

 • 8. 
  ჩამოთვლილთგან რომელი არ წარმოადგენს მენსტრუალური ფუნქციის ერთ-ერთ მარეგულირებელ რგოლს?
  • A. 

   თავის ტვინის ქერქი

  • B. 

   ჰიპოთალამუსი

  • C. 

   ჰიპოფიზი

  • D. 

   ბაზალური განგლიები

 • 9. 
  საკვერცხის ჰორმონებია
  • A. 

   ესტროგენი და პროგესტერონი

  • B. 

   ესტროგენი, პროგესტერონი, ანდროგენები

  • C. 

   ესტორგენი, პროგესტერონი, ანდროგენები და პროლაქტინი

  • D. 

   მხოლოდ ესტროგენები

 • 10. 
  საშვილოსნოს ყელის არხის “გუგის სიმპტომი“ ასახავს ყველაჩამოთვლილს გარდა
  • A. 

   ასახავს საკვერცხის მიერ ესტროგენის გამომუშავებას

  • B. 

   მკვეთრად დადებითია ოვულაციის პერიოდში

  • C. 

   მკვეთრად დადებითი “გუგის“ სიმპტომის ხანგრძლივად არსებობა მეტყველებს ჰიპოესტროგენიაზე

  • D. 

   სიმპტომის არ არსებობა სუსტ ესტროგენულ მოქმედებაზე მიუთითებს

 • 11. 
  ადენოჰიპოფიზში ტროპული ჰორმონების გამოთავისუფლების მაინჰიბირებელი ფაქტორებიდან რომელს აქვს უშუალო კავშირი მენსტურაციული ფუნქციის რეგულაციასთან?
  • A. 

   პროლაქტოსტატინი

  • B. 

   სომატოსტატინი

  • C. 

   პროლაქტოლიბერინი

  • D. 

   თირეოლიბერინი

 • 12. 
  რომელი ნაწილისგან შედგება ჰიპოფიზი?
  • A. 

   წინა, უკანა და შუა

  • B. 

   მხოლოდ ტანი

  • C. 

   წინა და უკანა წილი

  • D. 

   წინა ნაწილი და ტანი

 • 13. 
  რომელი ტიპის უჯრედების მიერ გამომუშავდება სომატოტროპული ჰორმონები?
  • A. 

   ბაზალური

  • B. 

   აციდოფილური

  • C. 

   ქრომატოფილური

  • D. 

   ჩამოთვლილთაგან არცერთი

 • 14. 
  რომელი ჰორმონი უწყობს ხელს ყვითელი სხეულიდან პროგესტერონის გამომუშვებას?
  • A. 

   პროლაქტინი

  • B. 

   ესტროგენი

  • C. 

   FSH

  • D. 

   ანდროგენი

 • 15. 
  რომელი ჰორმონები გროვდებიან ნეიროჰიპოფიზის უკანა წილში
  • A. 

   ვაზოპრესინი, ოქსიტოცინი

  • B. 

   ვაზოპრესინი თირეოტროპული ჰორმონი

  • C. 

   ვაზოპრესინი, მალუთეინიზირებელი ჰორმონი

  • D. 

   მხოლოდ ვაზოპრესინი

 • 16. 
  ორსულობის რომელ კვირაზე სრულდება მდედრობით ჩანასახში გერმინაციული უჯრედების ოვოგენების დიფერენცირება და პირველად ფოლიკულებად ჩამოყალიბება
  • A. 

   10 კვირაზე

  • B. 

   25 კვირაზე

  • C. 

   20 კვირაზე

  • D. 

   37 კვირაზე

 • 17. 
  რას განიცდიან პრიმორდიული ფოლიკულების დიდი ნაწილი დაბადების მერე?
  • A. 

   ჰიპერპლაზია

  • B. 

   ატროფია

  • C. 

   ატრეზია

  • D. 

   ჰიპერტროფია

 • 18. 
  რამდენ სანტიმეტრს აღწევს მწიფე ფოლიკულის დიამეტრი?
  • A. 

   2სმ

  • B. 

   4სმ

  • C. 

   6სმ

  • D. 

   1სმ

 • 19. 
  რომელი ჰორმონი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს გოგონებში მეორადი სასქესო ნიშნების ჩამოყალიბებაში?
  • A. 

   ესტროგენები

  • B. 

   გესტაგენები

  • C. 

   ანდროგენები

  • D. 

   ოქსიტოცინი

 • 20. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია ზუსტი; ანაბოლური მოქმედება აღენიშნებათ
  • A. 

   ანდროგენები, გესტაგენები

  • B. 

   ანდროგენები, ესტროგენები

  • C. 

   ანდროგენებს, გესტაგენებს და ესტროგენებს

  • D. 

   მხოლოდ გესტაგენებს

 • 21. 
  პროლიფერაციის ფაზის დასრულებისას საშუალოდ როგორია ლორწოვანი გარსის სისქე?
  • A. 

   3-4მმ

  • B. 

   5-6 მმ

  • C. 

   7-8მმ

  • D. 

   1-2მმ

 • 22. 
  რომელი ჰორმონი წარმოიქმნება ორგანიზმში ჭარბი რაოდენობით, როცა საშვილოსნოს ყელის დათვალიერებისას აღმოჩნდება „გუგის“ სიმპტომი?
  • A. 

   პროგესტერონი

  • B. 

   ესტროგენი

  • C. 

   პროლაქტინი

  • D. 

   თიროეტროპული ჰორონი

 • 23. 
  ქალის ცხოვრების მანძილზე „მოზარდობის პერიოდს“ ანუ იგივე გარდამავალ პერიოდს მიეკუთვნება
  • A. 

   9 დან 10 წლამდე ასაკი

  • B. 

   10 დან 14 წლამდე ასაკი

  • C. 

   16 დან-18 წლამდე ასაკი

  • D. 

   12 დან-16 წლამდე ასაკი

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება ფიზიოლოგიურ ამენორეას?
  • A. 

   ლაქტაციის ფონზე

  • B. 

   ორსულობის ფონზე

  • C. 

   მენოპაუზაის ფონზე

  • D. 

   ანორექსიის ფონზე

 • 25. 
  რა ეწოდება გაიშვიათებულ მენსტურაციულ ციკლს?
  • A. 

   ჰიპომენორეა

  • B. 

   ამენორეა

  • C. 

   ოლიგომენორეა

  • D. 

   ოპსომენორეა

Back to Top Back to top