Evaluare ”funcțII Din Limbajul Pascal”

10 ntrebri | Total Attempts: 34

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Evaluare funcII Din Limbajul Pascal

Salutare elevi!
   Știu că e ceva nou pentru voi,
       dar sper că o să vă placă acest gen de evaluare.
         Vă urez succes!
              Cu drag,  Frunza Elena.


Questions and Answers
 • 1. 
    Se consideră urmatorul antet: Function F (x:integer;  y:char;  z:real):boolean; Care din apelurile ce urmează sunt corecte?
  • A. 

   F(3.18,  4,  ‘a’);

  • B. 

   F(4,  ‘4’,  4.0);

  • C. 

   F(1,  ‘a’, ‘4’);

  • D. 

   F(121,  ‘z’,  ‘4.0’);

  • E. 

   F(15,  ‘9’,  3.01234);

  • F. 

   F(10,  g,  1.0);

  • G. 

   F(4,  ‘f’,  0.00001);

  • H. 

   F(15,  21,  3);

 • 2. 
  Subprogramul care calculează și returnează o valoare se numește
 • 3. 
  Tipul rezultatului unei funcții trebuie să fie numele unui tip...
 • 4. 
  Numele unei funcții trebuie  să apară cel puțin o singură dată în partea stângă a unei instrucțiuni de atribuire?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ce afişează următorul program? Var x:integer; y:real; Function f(var x:real):real; Begin      x:=2*x;      f:=x*x+1; end; begin    x:=1;    y:=f(x);   writeln(’f(’,x, ’) =’,f(x)); end.
  • A. 

   F(1)=2

  • B. 

   F(2)=19

  • C. 

   F(4)=19

  • D. 

   F(2)=17

 • 6. 
  Definiţiile de  funcţii  pot fi incluse unele în altele
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Care din urmatoarele functii este corecta?
  • A. 

   Function a ( b:real):real;      begin           b := b+c; a:=b;      end;

  • B. 

   Function a ( b:real):real;       var c : integer;    begin          c:=3; return b+c;     end;

  • C. 

   Function a ( b:real):real;     var c : integer;    begin       c:=3; a:=a+b+c;     end;

  • D. 

   Function a ( b:real):real;      var c : integer;   begin      c:=3; a:=b+c;    end;

 • 8. 
  Arătaţi afirmaţia corectă:
  • A. 

   Numărul de parametri formali şi actuali trebuie să corespundă.

  • B. 

   Numărul de parametri formali şi actuali nu trebuie să corespundă.

  • C. 

   Numărul de parametri formali şi actuali poate să corespundă şi poate sa nu corespunda.

 • 9. 
  Ce va afişa în urma execuţiei programului de mai jos, pentru n=3: Program  suma_a_n_ elemente; var s, n, i:integer; Procedure suma; Begin s:=0; for i:=1 to n do          s:=s+i; end; begin write(`n:`);readln(n); suma; writeln(`Suma este:`,s); readln; end.
Back to Top Back to top