Κοινωνιολογία κεφ 3

27 | Total Attempts: 200

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κοινωνιολογία κεφ 3

.


Questions and Answers
 • 1. 
   Η υιοθέτηση των προτύπων συμπεριφοράς έιναι μία παθητική λειτουργία.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
   Ο Φρόυντ είναι γνωστός για τη θεωρία της προσωπικότητας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Κοινωνικοποίηση είναι:
  • A. 

    Ο θεσμοθετημένος έλεγχος που ασκείται από το κράτος και ταυτίζεται με την καταστολή και την τιμωρία.

  • B. 

   Η διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο μαθαίνει και εσωτερικεύει τα διάφορα στοιχεία του πολιτισμού της κοινωνίας στην οποία ζει.

  • C. 

     Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί μια κοινωνία όταν δεν έχουν εσωτερικευτεί οι κοινωνικές αξίες και οι κανόνες και υπάρχουν αποκλίσεις.

 • 4. 
  H κοινωνικοποίηση
  • A. 

    Αφορά μόνο τα παιδιά.

  • B. 

    Αποτελεί μια δια βίου κοινωνική μάθηση.

  • C. 

    Σταματά με το πέρασμα στην ενηλικίωση.

 • 5. 
  Σύμφωνα με τον Σ. Φρόυντ η ψυχική οργάνωση της προσωπικότητας του ατόμου:
  • A. 

    Σχετίζεται με το εγώ και το εκείνο

  • B. 

      Σχετίζεται με το την κυριαρχία του ασυνείδητου στη συνειδητή πλευρά της προσωπικότητας.

  • C. 

   Στηρίζεται στο Εκείνο το Υπερεγώ και το εγώ

 • 6. 
  Ο Φρόυντ περιέγραψε  έναν αριθμό αμυ- ντικών μηχανισμών για να μπορέσει το άτο- μο να αντιμετωπίσει καταστάσεις που του προκαλούν ένταση και άγχος,
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Κάποια γυναίκα χωρίζει έναν άντρα κι αυτός αντιμετωπίζει το γεγονός λέγοντας ότι «δεν ήταν η ιδανική».
  • A. 

   Απώθηση

  • B. 

   Άρνηση

  • C. 

   Εκλογίκευση

  • D. 

   Προβολή

 • 8. 
  Ένα παιδί δεν θυμάται ένα μέρος, το οποίο του δημιούργησε μία ισχυρή τραυματική εμπειρία.
  • A. 

   Παλινδρόμηση

  • B. 

   Προβολή

  • C. 

   Μετάθεση

  • D. 

   Απώθηση

 • 9. 
   Πολλοί νέοι που είναι απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά της οικογένειά τους προχωρούν σε βανδαλι- σμούς.
  • A. 

   Εξιδανίκευση

  • B. 

   Προβολή

  • C. 

   Μετάθεση

  • D. 

   Άρνηση

 • 10. 
   Μία γυναίκα που ζηλεύει παράφορα τον άντρα της, τον κατηγορεί για ζήλεια.
  • A. 

   Παλινδρόμηση

  • B. 

   Μετάθεση

  • C. 

   Εξιδανίκευση

  • D. 

   Προβολή

 • 11. 
   Άτομα με εξάρτηση από τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ κάνουν εκστρατείες για την βοήθεια άλλων ατόμων.
  • A. 

   Εκλογίκευση

  • B. 

   Απώθηση

  • C. 

   Εξιδανίκευση

  • D. 

   Προβολή

 • 12. 
  Άτομα που έχουν εσωτερικεύσει τις ......................... και τους............................... της κοινωνίας λειτουργούν ...............................και δεν χρειάζονται εξωτερικό.........................
 • 13. 
  Η επιλογή ή η .......................των μηνυμάτων γίνεται πολ- λές φορές......................
 • 14. 
  Γι' αυτό το λόγο η κοι- νωνικοποίηση είναι μια............................  διαδικασία ανάμε- σα στον πομπό και στο.................
 • 15. 
  Ο κοινωνικός έλεγχος λειτουργεί:
  • A. 

   ​​​​​​​Προληπτικά.

  • B. 

   Κατασταλτικά.

  • C. 

   Εκδικητικά.

  • D. 

     Προληπτικά και κατασταλτικά

 • 16. 
  Πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης είναι:
  • A. 

    Οι παρέες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

  • B. 

   Το σχολείο και η Θρησκεία.

  • C. 

   Η οικογένεια και οι παρέες συνομηλίκων.

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Ο Τζ. Μήντ θεμελίωσε στην κοινωνιολογία:
  • A. 

    Τη σχολή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

  • B. 

   ​​​​​​​Τη σχολή της ισορροπίας.

  • C. 

    Τη σχολή των συγκρούσεων.

 • 18. 
  Ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί κοινωνικοποίησης είναι:
  • A. 

   Η οικογένεια

  • B. 

   Η εσωτερίκευση

  • C. 

   Η ταύτιση

  • D. 

   Η θρησκεία

  • E. 

   Η μάθηση

 • 19. 
  Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης είναι:
  • A. 

   Η παρέα συνομηλίκων.

  • B. 

   Το σχολείο.

  • C. 

   Η οικογένεια

  • D. 

   Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

  • E. 

   Η θρησκεία

 • 20. 
  Τυπικός κοινωνικός έλεγχος είναι
  • A. 

   Τα σχόλια των συγγενών.

  • B. 

   Ο θεσμοθετημένος έλεγχος που ασκείται από το κράτος

  • C. 

   Ο αυτοέλεγχος

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Άτυπος κοινωνικός έλεγχος είνα
  • A. 

   Ο εσωτερικός έλεγχος του ατόμου.

  • B. 

   Η κριτική των συμμαθητών, οι μορφασμοί και οι χειρονομίες των φίλων.

  • C. 

   Ο έλεγχος που ασκείται από το κράτος

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Το στάδιο του ατομικού παιχνιδιού, κατά το οποίο το παιδί παίζει ............................... ρόλους Κατά το στάδιο αυτό οι ...........................   ............................., που είναι συγκεκριμένα πρόσωπα από το κοινω- νικό του περιβάλλον ασκούν ιδιαίτερη επίδραση στη διαμόρφωση των................................. συμπεριφοράς του
 • 23. 
  Το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας μεταβιβάζει στη νέα γενιά τις κοινές παραδόσεις, αλλά και τη ................................γνώση της κοινωνίας Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος είναι ο.......................................έλεγχος που ασκείται από το κράτος και τα.............................................. όργανά του
 • 24. 
  Εκτός από τις κυρώσεις που λειτουργούν..........................., είτε πρόκειται για τυπικό είτε για άτυπο κοινωνικό έλεγχο, υπάρχουν και οι ................................, όπως είναι η εμψύχω- ση, η ανταμοιβή, η αναγνώριση
 • 25. 
  Η διαδικασία επανασύνδεσης με το κοινωνικό σύνολο ονομάζεται...............................
Back to Top Back to top