კლინიკური იმუნოლოგია. სამედიცინო გენეტიკა 330-379

50 Questions | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
კლინიკური იმუნოლოგია. სამედიცინო გენეტიკა 330-379

.


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელი სინდრომი არ მიეკუთვნება ქრომოსომულ დაავადებებს?
  • A. 

   დაუნის სინდრომი

  • B. 

   ალპორტის სინდრომი;

  • C. 

   კლაინფელტერის სინდრომი;

  • D. 

   ვოლფ-ჰირშჰორინის სინდრომი

  • E. 

   ტერნერის სინდრომი

 • 2. 
  ტერნერის სინდრომს არ ახასიათებს:
  • A. 

   მამაკაცურიკარიოტიპი

  • B. 

   ამენორეა;

  • C. 

   ასაკთან შეუსაბამოდ მაღალი სიმაღლე;

  • D. 

   გულ-სისხლძაღვთა განვითრების მანკები

  • E. 

   ახალშობილებში ფრთისებრი ნაოჭი კისერზე

 • 3. 
  რომელი იმუნოგლობულინი გადის პლაცენტარულ ბარიერს და ხვდება ნაყოფის სისხლში?
  • A. 

   IgA;.

  • B. 

   GM;

  • C. 

   IgG;

  • D. 

   IgD;

  • E. 

   IgE.

 • 4. 
  რომელი ფაქტორები იწვევენ კომპლემენტის კლასიკური გზით აქტივაციას?
  • A. 

   პროპერდინი;

  • B. 

   პოლისაქარიდები;

  • C. 

   ანტიგენ -ანტისხეულის კომპლექსი

  • D. 

   ტოქსინებ

  • E. 

   ეგზოტოქსინები.

 • 5. 
  რომელი იმუნოგლობულინის სინთეზს იწყებს ნაყოფი პირველად?
  • A. 

   IgA;

  • B. 

   IgG;

  • C. 

   IgD

  • D. 

   IgM;

  • E. 

   IgE.

 • 6. 
  რომელი უჯრედები გადმოისვრიან სისხლში ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებებს ალერგიის დროს?
  • A. 

   B ლიმფოციტები;

  • B. 

   მაკროფაგები, პლაზმოციტები

  • C. 

   პოხიერი უჯრედები, ბაზოფილები

  • D. 

   ნატურალური კილერები

  • E. 

   T ლიმფოციტები, ერითროციტები

 • 7. 
  სიმსივნური პროცესიდან რომელი უფრო ხშირად გვხვდება შიდსის დროს?
  • A. 

   ლიმფოგრანულომატოზი;

  • B. 

   კისრის ლიმფომა, კაპოშის სარკომა;

  • C. 

   სარკოიდოზი

  • D. 

   ლეიკოზი

  • E. 

   ჰოჯკინის დაავადება

 • 8. 
  რომელია ბრუტონის დაავადების მკურნალობის ძირითადი მეთოდი?
  • A. 

   იმუნოდეპრესანტების გამოყენება;

  • B. 

   ძვლის ტვინის გადანერგვა, იმუნოგლობულინების ინტრავენური ტრანსფუზია;

  • C. 

   თიმუსის, პარათირეოიდული ჯირკვლების გადანერგვა;

  • D. 

   ემბრიონალური ღვიძლის გადანერგვა

  • E. 

   თიმუსიდან მიღებული პრეპარატებით მკურნალობა.

 • 9. 
  რომელი დაავადების დროს აღინიშნება თიმუსისა და პარათირეოიდული ჯირკვლების ჰიპოპლაზია?
  • A. 

   ბრუტონის დაავადება

  • B. 

   შვეიცარული ტიპის აგამაგლობულინემია

  • C. 

   დიჯორჯის სინდრომი

  • D. 

   ლუიბარის სინდრომი

  • E. 

   გუდის სინდრომი

 • 10. 
  რომელი იმუნოდეფიციტური დაავადებაა ტერატოგენული ფაქტორების ზემოქმედებით განპირობებული?
  • A. 

   ბრუტონის დაავადება

  • B. 

   დი-ჯორჯის სინდრომი;

  • C. 

   გუდის სინდრომი

  • D. 

   ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომი

  • E. 

   შვეიცარული ტიპის აგამაგლობულინემია

 • 11. 
  რა ლაბორატორიული მონაცემებია დი-ჯორჯის სინდრომის დროს?
  • A. 

   T ლიმფოციტების დეფიციტი, ჰიპოკალცემია

  • B. 

   B ლიმფოციტების დეფიციტი, ჰიპერკალცემია

  • C. 

   იმუნოგლობულინების კონცენტრაციის მატება

  • D. 

   იმუნოგლობულინების კონცენტრაციის შემცირება, ჰიპოფოსფატემია

  • E. 

   ჰიპომაგნემია, მაკროფაგების რაოდენობის დაქვეითება

 • 12. 
  რომელი იმუნოდეფიციტის დროს აღინიშნება ლიმფოიდური ქსოვილის სრული აგენეზია
  • A. 

   დიჯორჯის სინდრომის დროს

  • B. 

   ლუიბარის სინდრომის დროს

  • C. 

   შვეიცარული ტიპის აგამაგლობულინემიის დროს

  • D. 

   ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომის დროს;

  • E. 

   გუდის სინდრომის დროს

 • 13. 
  რა ლაბორატორიული მონაცემებია შვეიცარული ტიპის აგამაგლობულინებიის დროს?
  • A. 

   მხოლოდ B ლიმფოციტების დეფიციტი

  • B. 

   მხოლოდ T ლიმფოციტების დეფიციტი

  • C. 

   T და B ლიმფოციტების დეფიციტი

  • D. 

   იმუნოგლობულინების კონცენტრაციის მატება

  • E. 

   კომპლემენტის ტიტრის მატება და მაკროფაგების დეფიციტი

 • 14. 
  რომელი სიმპტომებია წამყვანი ლუი-ბარის სინდრომის დროს?
  • A. 

   ტეტანია, ეკლამპსია, იმუნოდეფიციტი

  • B. 

   ტელეანგიექტაზია, იმუნოდეფიციტი, ნათხემისმიერი ატაქსია

  • C. 

   ეგზემა, თრომბოციტოპენია

  • D. 

   კანდიდოზი, თიმომა, ლიმფადენოპათია

  • E. 

   თრომბო ჰემორაგიული სინდრომი, თიმუსის აპლაზია

 • 15. 
  რომელი სიმპტომებია წამყვანი ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომის დროს?
  • A. 

   ტელეანგიექტაზია, თრომბოციტოპენია

  • B. 

   ანემია, ალიმფიციტოზი, კომპლემენტის დეფიციტი

  • C. 

   მორეციდივე ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები, ეგზემა, თრომბოციტოპენია

  • D. 

   კანდიდოზები, თიმომა, ხშირი ინფექციები;

  • E. 

   ნათხემისმიერი ატაქსია, ტეტანია, ეგზემა

 • 16. 
  რომელი სინდრომის დროს აღინიშნება იმუნოდეფიციტი თიმომით?
  • A. 

   ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომის დროს

  • B. 

   ლუიბარის სინდრომის დროს

  • C. 

   გუდის სინდრომის დროს

  • D. 

   დიჯორჯის სინდრომის დროს

  • E. 

   შვეიცარული ტიპის აგამაგლობულინემიის დროს.

 • 17. 
  რომელი პროცესის დროს აღინიშნება კომპლემენტის შემცველობის მნიშვნელოვანი დაქვეითება?
  • A. 

   სიმსივნური

  • B. 

   აუტოიმუნური;

  • C. 

   ვირუსული;

  • D. 

   მიკრობული

  • E. 

   მიკოზური

 • 18. 
  რომელ იმუნოდეფიციტს განეკუთვნება ბრუტონის დაავადება?
  • A. 

   უჯრედულს;

  • B. 

   ჰუმორულს

  • C. 

   კომბინირებულს

  • D. 

   ფაგოციტური სისტემის დეფიციტს;

  • E. 

   კომპლემენტური სისტემის დეფიციტს

 • 19. 
  დიჯორჯის სინდრომის მკურნალობის ძირითადი პრინციპები:
  • A. 

   ძვლის ტვინის გადანერგვა;

  • B. 

   იმუნოდეპრესანტების გამოყენება

  • C. 

   თიმუსის და პარათირეოიდული ჯირკვლების გადანერგვა

  • D. 

   პასიური იმუნოთერაპია _ იმუნოგლობულინებით

  • E. 

   ანტიბიოტიკოთერაპია.

 • 20. 
  რომელ იმუნოდეფიციტს მიეკუთვნება ლუი-ბარის სინდრომი?
  • A. 

   უჯრედულს

  • B. 

   ჰუმორულს

  • C. 

   კომბინირებულს;

  • D. 

   ფაგოციტური სისტემის დეფიციტს

  • E. 

   კომპლემენტური სისტემის დეფიციტს

 • 21. 
  ჩამოთვლილი პრეპარატებიდან რომელია აუცილებელი ალერგიული რეაქციის მოგვიანებითი ფაზის სამკურნალოდ:
  • A. 

   კორტიკოსტეროიდები;

  • B. 

   ადრენალინ

  • C. 

   ატროპინი

  • D. 

   ბეტა-ადრენორეცეპტორების აგონისტები;

  • E. 

   H2რეცეპტორების ანტაგონისტები.

 • 22. 
  ჩამოთვლილი სიმპტომებიდან რომელი არ ახასიათებს დაუნის დაავადებას?
  • A. 

   გონებრივი ჩამორჩენა;

  • B. 

   თვალების მონგოლოიდური ჭრილი;

  • C. 

   ხელზე ერთი გარდიგარდმო ღრმა ნაოჭი

  • D. 

   უნაგირა ცხვირი

  • E. 

   22-ე ქრომოსომის ტრისომია

 • 23. 
  მოცემული ნიშნებიდან რომელია არასწორი პატაუს სინდრომის დროს?
  • A. 

   ფიზიკურ განვითარებაში მკვეთრი ჩამორჩენა;

  • B. 

   მიკროფტალმი და კოლობომა

  • C. 

   პოლიდაქტილია;

  • D. 

   მიკროცეფალია;

  • E. 

   კურდღლის ტუჩი და მგლის ხახა.

 • 24. 
  კვლევის რომელი მეთოდი გამოიყენება პატაუს სინდრომის სადიაგნოსტიკოდ?
  • A. 

   გენეალოგიური რუქის შედგენა

  • B. 

   დერმატოგლიფიკა;

  • C. 

   ციტოგენეტიკური ანალიზი;

  • D. 

   გატრის სინჯი

  • E. 

   რენტგენოგრაფია.

 • 25. 
  რომელი სიმპტომი არ ახასიათებს მონოსომიას X ქრომოსომის (შერეშევსკი-ტერნერის სინდრომი) მიხედვით?
  • A. 

   კისრის ფრთისებრი ნაოჭი

  • B. 

   ხელის მტევნებისა და ტერფების ლიმფური შეშუპება;

  • C. 

   მიკროცეფალია

  • D. 

   თვალების ანტიმონგოლოიდური ჭრილი;

  • E. 

   სქესობრივი ინფანტილიზმი

Back to Top Back to top